Archiv článků

Slavnost Narození Krista

    "I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou." Lk 2,7 Kéž se nám všem daří rozpoznat Boží příchod, když k nám přichází a najít pro Něj ve svém srdci trochu místa, abychom našli  i to...
Celý článek

Adventní exercicie

   Bosí bratři karmelitáni si pro nás opět letos připravili Adventní exericicie. K přihlášení odběru textů v češtině se zaregistrujte ZDE.  PŘIJMOUT BOŽÍ PŘÍTOMNOST DO SVÉHO ŽIVOTA autorka fotografie: Marta F.
Celý článek

Rosu dejte nebesa shůry...

Bez Ducha Svatého je Bůh daleko. Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je pouhou institucí, autorita se stává útlakem, misie propagandou, liturgie pouhou vzpomínkou a křesťanské chování se stane zotročující morálkou. Ale v něm je celé stvoření pozvedáno v nerozlučné...
Celý článek

KRISTUS VSTAL ZE SMRTI K ŽIVOTU

    "Pokoj vám" zní při setkání Vzkříšeného se svými učedníky.  Kéž tento Jeho pokoj stále naplňuje Vaše srdce den za dnem,  hodinou za hodinou.  A kéž si pro něj k Němu stále znovu přicházíte.  Přeje a vyprošuje P. Antonín,OCarm.
Celý článek

Úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska

     Úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie  povede papež František 25. března v rámci kající liturgie v bazilice svatého Petra v Římě od 17.00 hodin . Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Samotný...
Celý článek

Utrpení - trest nebo výzva?

    Na stránkách Konteplativní semináře se můžete přihlásit na tuto tématickou duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou:  Čtyři večerní hodinové setkání v postním týdnu před Velikonocemi. Vše probíhá on-line prostřednictvím aplikace Zoom 4. - 7.dubna vždy ve 20h. Je to vzácná...
Celý článek

Exercicie pro postní dobu

    "Žít Božím milosrdenstvím spolu se svatými Karmelu" - tak letos nazvali bratři karmelitáni z Rakouska své postní ON-LINE exercicie, ke kterým se můžete připojit přihlášením se na webovém odkazu. Je to příležitost načerpat duchovní sílu a opět se více přiblížit Bohu.
Celý článek

Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy

    Milí přátelé,     přikládám sem odkaz na podepsání výzvy, která požaduje český překlad Rozborové zprávy Istanbulské úmluvy (která dosud v češtině není...!). Více v textu níže a na odkazu:     Zastánci ratifikace Istanbulské úmluvy...
Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)