Písmo svaté

    V listě Římanům apoštol Pavel shrnuje, co nám Písmo nabízí: "Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději"  (Řím 15,4). Je pro nás tedy zdrojem trpělivosti, povzbuzení i naděje. Máme v něm skutečně nevyčerpatelný svěží pramen moudrosti a života.

    Zároveň je však v listu Židům chápáno jako mocná zbraň k rozlišování: "Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat". Žid 4,12  Bůh nám ho tedy dal jako nástroj k rozlišování vnitřních hnutí.

    Staří mniši slov Písma užívali jako zbraně proti útokům Zlého. Na každou situaci měli vybráno několik vět z Písma (tzv. logion), kterými bojovali proti pokušením. Např. při pokušení obžerství si opakovali: "Nejen chlebem živ je člověk" apod. Také my se můžeme určité věty či slova naučit nazpaměť a zbavovat jimi síly ty situace, které nad námi obvykle zvítězí. Prosme Ducha svatého o taková slova pro náš život.

Mezinárodní svaz Gedeonů se již více než 100 let snaží rozšiřovat Bible po celém světě. V jimi distribuovaných Biblích je vždy stránka, kde jsou některé biblické citáty seřazeny jako aktuální pomoc pro různé životní situace, tedy jako taková "novodobá logion". Ta se můžeme naučit nazpaměť a užívat jich např. "když potřebuji pomoc" nebo při "dalších situacích života". Podobný seznam citátů nabízí web VÍRA.

Písmo Svaté je Božím dopisem lásky k člověku. Na stránce Fathers´ Love Letter jsou biblické citáty sestaveny do podoby vyznání lásky Boha k člověku. Je možné si je poslechnout v angličtině nebo přečíst v mnoha různých jazycích. Zde je český text: DOPIS OD BOHA.  

O svůj vztah k Bibli se podělil také papež František v úvodu k rakouskému vydání Bible pro mladé (zde).

Chcete-li se pokusit alespoň jednou přečíst celou Bibli, přikládám PLÁN ČTENÍ BIBLE. Je stažený z internetu, bohužel už nevím, ze kterých křesťanských stránek.

K hlubšímu porozumění Bibli je dobré si přečíst 7 PRAVIDEL PRO ČETBU BIBLE.

Pokud patříte k těm, ke kterým se donesla jedna z mnoha "moderních hypotéz" o tom, že Bible přece nemohla být věrně dochována po tak dlouhé době (protože "lidé jsou lidé, zapomínají, vymýšlejí si, manipulují, a mnoho věcí křesťané změnili, aby utajili pravdu"), pak se podívejte na článek o spolehlivosti textů Nového Zákona...

Na webu VÍRA naleznete celou řadu užitečných odkazů týkajících se Bible - Božího Slova.

    „Chci se vám svěřit, jak čtu svou starou Bibli. Často ji vezmu, přečtu kousek, pak ji odložím a nechávám Ježíše, aby se na mě díval. Nejsem to já, kdo se dívá na něho, on se dívá na mě: Bůh je skutečně tam, je přítomný. Tak se jím nechávám pozorovat a cítím – a není to sentimentální – vnímám v hloubce, co mi Pán říká.“
    „Někdy nemluví. A tedy necítím nic, jen prázdno, prázdno, prázdno… Avšak trpělivě tam zůstávám a takto ho očekávám, četbou a modlitbou. Někdy dokonce při modlitbě usnu, ale to nevadí: Jsem jako syn v blízkosti svého otce, a to je to, na čem záleží. Chcete mi udělat radost? Čtěte Bibli.“
   papež František

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)