Chvála Hospodina

    Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí   (Ž 50,23)
 
    ...velkou, ba mimořádnou moc má modlitba chval, protože se při ní uvolňuje nebývalá síla...V modlitbě za osvobození jsou to především chvály, které zprostředkují osvobozující sílu (a dále...)    (Gabriel Amorth – Exorcisté a psychiatři s.169)
 
    Modlitba chval nás činí dědici Kristova vítězství a uvádí celý kosmos postižený hříchem do toho pořádku, který přinesl Kristus... Dnes platí, že pokaždé, když kníže temnot zaslechne hlas chval, znovu pociťuje Kristovo vítězství. Pokaždé, když vzdáváme Bohu chválu, je to Kristův vítězný zpěv nad smrtí, nad hříchem, nad zlými duchy. Satan je tak naplněn strašlivou závistí, protože nyní je to člověk, kdo chválí Boha, a tento člověk stojí na místě, které dříve patřilo padlým andělům... Zlý duch pociťuje porážku, protože jeho dílo se hroutí. Je tedy jasné, proč tak zlovolně útočí právě proti modlitbě chval. (tamtéž – s.169)
 
 
    Toto téma je zatím "v přípravě", snad se podaří brzy dokončit. Zatím tedy jen pár drobtů a jedno své staré povídání na toto téma: CHVÁLA V ŽIVOTĚ MODLITBY
 
 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)