Spojení s Ježíšem Kristem

SPOJENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM

Hlavním prostředkem duchovního boje, růstu ve svatosti a osobní zralosti je spojení s Ježíšem Kristem. Proto Kristu věnuji také samostatný oddíl. Maltský exorcista P. Elias Vella rád opakuje, že nejvíce nás uzdravuje i osvobozuje právě následování Ježíše. Jméno Ježíš - "Jehošua" - znamená doslova "Bůh je spása (záchrana)". Vzývání Ježíšova Jména a život v úsilí o jeho následování, je mocným nástrojem ochrany před útoky nepřátel naší spásy, prostředkem rozlišování a posvěcování se.Více zde: https://www.duchovniboj.cz/prostredky-duchovniho-boje/

SPOJENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM

Hlavním prostředkem duchovního boje, růstu ve svatosti a osobní zralosti je spojení s Ježíšem Kristem. Proto Kristu věnuji také samostatný oddíl. Maltský exorcista P. Elias Vella rád opakuje, že nejvíce nás uzdravuje i osvobozuje právě následování Ježíše. Jméno Ježíš - "Jehošua" - znamená doslova "Bůh je spása (záchrana)". Vzývání Ježíšova Jména a život v úsilí o jeho následování, je mocným nástrojem ochrany před útoky nepřátel naší spásy, prostředkem rozlišování a posvěcování se.Více zde: https://www.duchovniboj.cz/prostredky-duchovniho-boje/

SPOJENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM

Hlavním prostředkem duchovního boje, růstu ve svatosti a osobní zralosti je spojení s Ježíšem Kristem. Proto Kristu věnuji také samostatný oddíl. Maltský exorcista P. Elias Vella rád opakuje, že nejvíce nás uzdravuje i osvobozuje právě následování Ježíše. Jméno Ježíš - "Jehošua" - znamená doslova "Bůh je spása (záchrana)". Vzývání Ježíšova Jména a život v úsilí o jeho následování, je mocným nástrojem ochrany před útoky nepřátel naší spásy, prostředkem rozlišování a posvěcování se.Více zde: https://www.duchovniboj.cz/prostredky-duchovniho-boje/

SPOJENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM

Hlavním prostředkem duchovního boje, růstu ve svatosti a osobní zralosti je spojení s Ježíšem Kristem. Proto Kristu věnuji také samostatný oddíl. Maltský exorcista P. Elias Vella rád opakuje, že nejvíce nás uzdravuje i osvobozuje právě následování Ježíše. Jméno Ježíš - "Jehošua" - znamená doslova "Bůh je spása (záchrana)". Vzývání Ježíšova Jména a život v úsilí o jeho následování, je mocným nástrojem ochrany před útoky nepřátel naší spásy, prostředkem rozlišování a posvěcování se.Více zde: https://www.duchovniboj.cz/prostredky-duchovniho-boje/

SPOJENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM

Hlavním prostředkem duchovního boje, růstu ve svatosti a osobní zralosti je spojení s Ježíšem Kristem. Proto Kristu věnuji také samostatný oddíl. Maltský exorcista P. Elias Vella rád opakuje, že nejvíce nás uzdravuje i osvobozuje právě následování Ježíše. Jméno Ježíš - "Jehošua" - znamená doslova "Bůh je spása (záchrana)". Vzývání Ježíšova Jména a život v úsilí o jeho následování, je mocným nástrojem ochrany před útoky nepřátel naší spásy, prostředkem rozlišování a posvěcování se.Více zde: https://www.duchovniboj.cz/prostredky-duchovniho-boje/

SPOJENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM

Hlavním prostředkem duchovního boje, růstu ve svatosti a osobní zralosti je spojení s Ježíšem Kristem. Proto Kristu věnuji také samostatný oddíl. Maltský exorcista P. Elias Vella rád opakuje, že nejvíce nás uzdravuje i osvobozuje právě následování Ježíše. Jméno Ježíš - "Jehošua" - znamená doslova "Bůh je spása (záchrana)". Vzývání Ježíšova Jména a život v úsilí o jeho následování, je mocným nástrojem ochrany před útoky nepřátel naší spásy, prostředkem rozlišování a posvěcování se.Více zde: https://www.duchovniboj.cz/prostredky-duchovniho-boje/

    Hlavním prostředkem duchovního boje, růstu ve svatosti a osobní zralosti je spojení s Ježíšem Kristem. Proto na stránkách věnuji Ježíši Kristu samostatný oddíl. A skrze Něj také s Bohem Otcem a Duchem Svatým. Maltský exorcista P. Elias Vella rád opakuje, že nejvíce nás uzdravuje i osvobozuje právě následování Ježíše. Jméno Ježíš - "Jehošua" - znamená doslova "Bůh je spása (záchrana)". Vzývání Ježíšova Jména a život v úsilí o jeho následování, je mocným nástrojem ochrany před útoky nepřátel naší spásy, prostředkem rozlišování a posvěcování se.

    Pro katolického křesťana je cesta za Kristem také cestou života ze svátostí, které můžeme chápat jako 7 hlavních pramenů milosti, které nám na kříži vytryskly z Ježíšova srdce. Skrze 7 svátostí čerpáme z Krista sílu, odpuštění, i uzdravení, protože On je v nich stále živý.

    Abychom den za dnem stále více rostli v Kristu Ježíši a žili v Něm, je třeba Ho dobře poznat, abychom si Ho opravdu zamilovali. K tomu nám kromě modliteb k Němu slouží především druhá část Bible - Nový zákon, zvláště pak čtyři Evangelia. Denní četbou Evangelií můžeme dojít k hlubokému poznání Krista Ježíše, a to nejen rozumem, ale také srdcem, jelikož Boží slovo - Bible, vždy mluví také k našemu srdci a přetváří ho.

Hlavním prostředkem duchovního boje, růstu ve svatosti a osobní zralosti je spojení s Ježíšem Kristem. Proto Kristu věnuji také samostatný oddíl. Maltský exorcista P. Elias Vella rád opakuje, že nejvíce nás uzdravuje i osvobozuje právě následování Ježíše. Jméno Ježíš - "Jehošua" - znamená doslova "Bůh je spása (záchrana)". Vzývání Ježíšova Jména a život v úsilí o jeho následování, je mocným nástrojem ochrany před útoky nepřátel naší spásy, prostředkem rozlišování a posvěcování se.

Více zde: https://www.duchovniboj.cz/prostredky-duchovniho-boje/
Hlavním prostředkem duchovního boje, růstu ve svatosti a osobní zralosti je spojení s Ježíšem Kristem. Proto Kristu věnuji také samostatný oddíl. Maltský exorcista P. Elias Vella rád opakuje, že nejvíce nás uzdravuje i osvobozuje právě následování Ježíše. Jméno Ježíš - "Jehošua" - znamená doslova "Bůh je spása (záchrana)". Vzývání Ježíšova Jména a život v úsilí o jeho následování, je mocným nástrojem ochrany před útoky nepřátel naší spásy, prostředkem rozlišování a posvěcování se.

Více zde: https://www.duchovniboj.cz/prostr

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)