Za vnitřní uzdravení a osvobození

Před každou modlitbou za osvobození, a to zvláště při modlitbě za osvobození druhých od vlivů zlého, je důležité dát se pod ochranu Krve Kristovy, např. touto formou: "Pod ochranu Tvé Svaté Krve, Pane Ježíši Kriste, svěřuji nyní sebe, jeho či ji, naše blízké, vše, co nám patří, i místa, kde jsme". Krev Ježíšova je velmi mocná (Žd 12,24) a proto se jí démoni tolik bojí.
 

Denní modlitba pro sužované zlem

Vyznávám Pane Ježíši Kriste, že jsi můj Pán a Spasitel.
Cele se odevzdávám do Tvé péče a ochrany.
Cele se Ti zasvěcuji: své tělo i duši, svou mysl, paměť, vůli, své emoce i svou fantazii.
Odevzdávám Ti celé své srdce, celý svůj život: svou minulost, přítomnost i budoucnost,
své vztahy, svou práci, svou službu, svůj majetek a svůj čas.
Ve Tvém Jménu se rozhoduji odpustit svým nepřátelům a těm, kdo mi ublížili.
Zříkám se jakéhokoliv zla a prosím Tě Pane Ježíši, abys mne naplnil mocí Ducha svatého, uzdravil a osvobodil od působení veškerého zla. Amen.

Modlitba za uzdravení a osvobození bližního (P. Elias Vella)

Svatý Otče, milosrdný Bože,
věřím, že vše splníš tomu,
kdo tě prosí ve jménu Ježíšově
a na přímluvu Panny Marie.
Sešli svého svatého Ducha na tyto své děti.
Duchu svatý, sestup na tohoto syna (tuto dceru).
Utvářej jej, naplňuj, vyslyš, použij a uzdrav jej.
Zbav jej všech nemocí, které ho sužují,
všech problémů, které v něm vyvolávají neklid.
Zažeň od něj všechny zlé duchy a vyžeň je na poušť,
kde nebudou moci škodit žádné živé duši.
Dej, ať jemu ani nikomu jinému žádný zlý duch neuškodí.
Zruš všechny kletby, prokletí a vše, co pochází od nepřítele,
nenávist, závist, nejednotu, nečistotu,
posedlost, pochybnosti, rozdělení, nemoci...
Všechno zlo spal v pekelném plameni,
aby už neškodilo jemu ani žádnému jinému tvoru,
člověku, zvířeti, domu, poli, pracovišti,
autu, stroji nebo čemukoliv, co slouží člověku.
Naplň své děti radostí, pokojem a všemi potřebnými milostmi.
Pane Ježíši Kriste, kéž tvá drahocenná krev
omyje a očistí tyto tvé děti i nás,
kéž nás ochrání a dá nám spásu.
Maria, Matko nás všech, přimlouvej se za nás.


(Třikrát "Sláva Otci")

(Elias Vella - Uzdrav mě, Pane - s.35)

Modlitby za vnitřní uzdravení a osvobození

Pane Ježíši Kriste,

pro lásku, se kterou jsi přišel, abys nás zachránil,
ujmi se mne s jemností a něžností,
které jsi schopen jen Ty sám.
Vlož prst na místa od tebe vzdálená
a tobě nevydaná!
Dej mi odvahu postavit se každému zlu
v důstojnosti dětí Božích
vykoupených z otroctví hříchu.
Pomoz mi rozlišit dobro od zla
a rozvaž mne z každého otroctví,
které mne poutá.
Zasáhni hluboko do mé osobní historie,
až tam kam nedohlédne má vzpomínka,
ani paměť srdce.
Uzdrav mé city,
které mi brání zcela se vydat tobě do rukou
a dát ti všechny klíče od domu vlastního nitra!
Tebou chráněn/a a Tebou veden/a
ať projdu k plnosti nového života
a ať již dnes ve svém srdci zakusím,
jak je dobré a utěšené, když ty jsi můj jediný Pán,
všechno ve mně je tobě podřízeno,
a já jsem plný/á Tvé lásky, dobroty a krásy

Amen.

 

LITANIE K PANNĚ MARII ZA OSVOBOZENÍ

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)