Proste a dostanete

Ježíš založil svou církev jako společenství, které má tvořit jeden organismus. V něm jsou jednotlivé jeho části propojeny, potřebují se a navzájem si slouží (1Kor 12,21-27). Proto zde vkládám také tuto rubriku, kam můžete napsat svou prosbu či modlitební úmysl. Vždyť od Ježíše samotného máme příslib: "Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno" (Lk 11,9)

Pravidla pro vkládání (formulář je úplně dole):

  • buďte struční
  • vložíte-li prosbu či úmysl, pomodlete se alespoň 1x "Otče náš" za ostatní vložené úmysly. Tak bude zajištěno, že se nás za úmysly modlí stále více. Úmysly vkládám do denní mše svaté.
  • pokud se v záležitosti vámi vložené něco zásadního posune k lepšímu, můžete pod vaší prosbou zanechat o tom zprávu pro povzbuzení ostatních
  • nemusíte nic vkládat, přesto se však můžete pomodlit za vložené úmysly. Každá modlitba se počítá... "V nebi nebude ani jeden lhostejný pohled, protože všichni vyvolení poznají, že si navzájem vděčí za milosti, které jim zasloužily korunu života" Sv. Terezie z Lisieux
  • pokud máte touhu se za úmysly přimlouvat pravidelně, můžete to dát vědět a pod jednoduchým jménem nebo zkratkou zde budete uvedeni. Pro vkládající bude povzbuzením, že se za jejich úmysly někdo pravidelně modlí. A možná tak naleznete i Vy lépe své místo v Božím plánu.
  • obsah nesouvisející s touto rubrikou bude odstraněn

Za vaše úmysly se nyní pravidelně modlí (jméno či zkratka přímluvce):

- MOJŽÍŠ

Jako první úmysl si zde dovoluji uvést PROSBU ZA CELOU SLUŽBU MODLITEB ZA UZDRAVENÍ A OSVOBOZENÍ, ZA TY, KDO TAK SLOUŽÍ, I ZA VŠECHNY, KTEŘÍ JEJICH SLUŽBU POTŘEBUJÍ. Rovněž do vašich modliteb svěřuji tuto stránku, aby co nejlépe sloužila duchovnímu boji církve.

Vzájemná modlitební pomoc

prosba o obrácení dcery a manžela

Moc prosím o modlitbu za mou dceru Kateřinu,která sešla z cesty víry,prosím Pána,aby se dotkl jejího drdce a taktéž prosím za mého manžela Karla,který snad.. našeho Pána teprve hledá,děkuji mockrát

Prosba za osvobození ze závislostí

Prosím o modlitby za osvobození ze závislostí na drogách, alkoholu, cigaretách pro moji dceru Elišku. A za její uzdravení že všech souvisejících problémů.

Prosba za čínské křesťany

Prosím o modlitbu za čínské křesťany, kteří tu jsou v azylovém řízení a azyl jim byl zamítnut, přestože na něj mají nárok a ve své zemi jim hrozí vězení i mučení. Zanedlouho bude jejich žádost znova projednána soudem v Ostravě.

Prosba za záchranu manželství a za manzela

Prosím o modlitbu za naše manželství v krizi a za manžela,aby ukončil vztah s jinou ženou a našel cestu zpět ke mě a k dětem.Moc děkuji za modlitbu!

Osvobození od Zlého

Prosím za kamarádku Moniku a její rodinu, aby našli cestu k Bohu . Prosím, aby byli osvobozeni ode všeko zlého a v jejich domě zavládl pokoj. Prosím, aby je Pán osvobodil od nevysvětlitelných úkazů v jejich domě, od strachu a nemocí.

za úplné osvobození, ochranu a obrácení rodiny

Prosím o modlitby za úplné osvobození od zlého, za ochranu před útoky a za obrácení a spásu celé naší rodiny (muže, syna, rodičů mých i mužových, sourozence a jejich rodiny). Za vedení Duchem Svatým.

Prosím za návrat manžela a manželství

Prosím za návrat manžela a manželství,manžel chce po 28 letech rozchod,máme 3 děti,je moje životní láska. Děkuji

Prosba o modlitbu za osvobození

Moc Vás prosím o modlitbu za osvobození od útlaku toho zlého za mou snoubenku Ivetku. Moc Vám děkuji a ať Vám Pán žehná.

Za Terezku

Prosím o modlitby za Terezku 8 let. Od první třídy pociťovala nenávist od své učitelky, prožívala strachy , úzkosti a nespravedlnost. V březnu se dostala do situace, kdy není schopna vrátit se k této učitelce. Prosím za zdárné vyřešení a uzdravení z těchto problémů. Je zasažena celá rodina. Děkuji za modlitby

Re: Za Terezku

Bůh vyslyšel naše modlitby. To, co se zdálo úplně neřešitelné, se za posledních pár dní začalo měnit k dobrému.Ředitelka školy vyměnila učitele skoro všem třídám, takže třída Terezky bude mít od září hodnou paní učitelku.Terezka byla u prvního svatého přijímání, které ji dalo velkou posilu a na dovršení všeho, nás nečekaně navštívil známý kněz, který ji udělil svátost nemocných a ta ji osvobodila od předešlých strachů. Opět se raduje ze života. Děkuji všem za modlitby a dál se modlím, aby i vás Pán vyslyšel.
Marie

prosba o modlitbu za ty, kteří ji potřebují

Milé sestřičky, prosím vás o modlitbu za Milana, jeho bratra a rodiče; za Lenku a její maminku; za všechny moje děti a jejich rodiny, maminka.

Prosba o zachování manželství

Prosím o modlitbu za zachování a uzdravení manželství, manžel se chce po 22 letech rozvést. Zároveň prosim o modlitbu za manžela, aby se mu vrátila víra a naděje.
Děkuji

Re: Prosba o zachování manželství

Vřele doporučuji projít si 4 body před modlitbou za své bližní od P. Ivančiče..
https://www.duchovniboj.cz/prostredky-duchovniho-boje/modlitba/

Prosba o modlitbu

Prosím o modlitbu za uzdravení z drogové závislosti mého syna a návrat k Bohu celé mé rodiny. Bez Ježíše bych tento kříž neunesla. Děkuji

Re: Prosba o modlitbu

Vřele doporučuji projít si 4 body před modlitbou za své bližní od P. Ivančiče..
https://www.duchovniboj.cz/prostredky-duchovniho-boje/modlitba/

rozlišení

Prosím o pomoc v modlitbě za rozlišení, zda se vdát za muže, který se před svou konverzí vážně a dlouhodobě věnoval reiki.

Prosba

Prosím o modlitbu za ochranu před zlobou a nenávistí mého manžela proti mě a mé rodině.Zároveň prosím osvobození svázanosti nenávistí a zlobou pro mého manžela.
Mnokrát děkujiza ukončenie rozvratu rodiny

Prosím o modlitbu za ukončenie mimomanželského vzťahu našej spolupracovníčky Zuzany so ženatým mužom, ktorá rozvracia rodinu, kde sú deti

Prosba za uzdravenie

Prosím o modlitbu za uzdravenie ze silného pesimismu, úzkostí a strachu, které mě provázejí. Komplikuje mi to život a teď silně i při hledání nového zaměstnání. Moc děkuji...

Prosba o modlitbu

Velmi prosíme se ženou o modlitby, abychom zvládli všechny problémy, které máme, našli konečně zaměstnání, dostali se z finančních problémů, měli harmonické vztahy. Všem moc děkujeme.

prosba za znovuzrodenie

Prosím o modlitby za nové srdce a nového Ducha pre moju dcéru Katku, za múdre srdce, aby vedela prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa.
Ďakujem za vaše modlitby.

Odvedení nepřátel a lidské zloby ze života

Prosíme o vaše modlitby, aby Bůh z našeho života odvedl lidi, kteří nám záměrně anonymně škodí a způsobili nám už velké škody na majetku i dobrém jménu a obrana přes úřady je malá. Ať je nám Bůh v této věci milostiv. Děkujeme.

Spása a život v lásce

Prosím o modlitbu za spásu celé mojí rodiny ( i zemřelých) z mé a manželové strany a za spásu moji. Prosím za můj život i život celé rodiny žitý v lásce k Bohu a k bližním.

sobotní koncert

Spojme se v modlitbě za ochranu před následky koncertu polské satanistické skupiny Behemoth v sobotu 12.1.v Praze na Karlově. Z jejich oficiálních videoklipů jasně čiší rouhání Bohu a satanismus. Modleme se za zmírnění duchovních negativních následků této akce či za její úplné zrušení. Negativismu a temnoty máme v naší zemi dost, a tato skupina pokoj a mír do srdcí rozhodně nepřináší.

Prosba za osvobození

Prosím Boha stále i vás za osvobození z částečné posedlosti.

osvobození od úzkostí

Prosím o modlitbu za osvobození od strachů, obav a úzkostí, které mi ztěžují žít plně v Boží přítomnosti a radostně ho následovat. Děkuji

PROSBA O POŽEHNÁNÍ

Prosím za naši farnost a zvláště za kněze, aby byl veden Duchem svatým. Prosím za děti, které vyučuji náboženství, i za nepokřtěné, aby jim Pán žehnal. Prosím, o Boží pomoc a vedení v této službě.

vroucná prosba o modlitby

Pane Ježíši synu Boží smiluj se nad námi hříšnými
a požehnej a ochraňuj naše rodiny

Za návrat do církve

Prosím o modlitbu, abychom se s manželem vrátili zpět do katolické církve.
Děkuji moc.

Re: Za návrat do církve

Prosím o odpuštění, že jsem zbloudila. Existuje odpuštění u lidí?

Re: Re: Za návrat do církve

Určitě jsou schopni odpuštění všichni, kdo jsou ve spojení s Bohem. Každý z nás touží po nějakém odpuštění a každý děláme chyby, Budu se za Vás modlit.. Věřím, že vše bude zase dobré.

Re: Re: Re: Za návrat do církve

Děkujeme za modlitby. Já už jsem v církvi, manželovi to bude ještě dlouho asi trvat.
Díky. Bůh Vám žehnej
Zuzana

Re: Re: Re: Re: Za návrat do církve

Zautočilo velké zlo.
Už v církvi nejsem a asi nikdy ani nebudu. Zuzana

Re: Re: Re: Re: Re: Za návrat do církve

Vrátila jsem se zpět. Děkuji za modlitby.

Záchrana manželství

Prosím o modlitbu za záchranu našeho manželství, manžel se chce po 33 letech společného života rozvést.
Děkuji za modlitby.

Za rodinu

Prosím o Boží pomoc v beznadějné situaci v našem manželství, abychom dokázali přestát všechny zkoušky a znovu nalezli Kristův pokoj.Prosím za naše děti, aby jim Pán stále pomáhal a vedl je po správné cestě.

Prosba o modlitbu

Chvála Kristu,
prosím o modlitbu za Moniku a Karla , kteří procházejí těžkým obdobím v rodinném životě.
Děkuji

prosba o modlitbu za Pavla

Prosím o modlitbu za pana Pavla 42 let. Je alkoholik, začal brát drogy a chce si vzít život. Několikrát se pokoušel o sebevraždu. Jeho rodina už nemá dostatek sil. Děkuji.

křest ohněm

Toužím přijmout skutečný křest vodou, skutečný křest Duchem a skutečný křest ohněm, abych nepromarnila čas, který pro toto jediné mi byl vyměřen zde na zemi.

Re: křest ohněm

Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám... Mt 7,7 :-)

prosba za mojí mámu

Dobrý den prosím o modlitby za to, aby se moje 70ti letá máma usmířila před svojí smrtí s Pánem.
Děkuji

Prosba o modlitbu za uzdravení

Prosím o modlitbu za uzdravení z roční traumatické situace, zatím mi byly zjištěny čtyři druhy poruch osobnosti. Děkuji

Modlitba za obrácení

Prosím o modltbu za mého dospělého syna, který je přesvědčený, že ho Bůh už dávno opustil a že ho neslyšel, když se jako dítě k němu obracel. Prosím za uzdravení všech jeho zranění, které se mu neustále prohlubují a namlouvají mu, že ho Bůh nemá rád. Deformuje se tak jeho charakter, snižuje sebevědomí a zvyšuje nenávist. Prosím za jeho uzdravení, aby poznal Boží lásku i lásku svých bližnich.

Vnitřní uzdravení

Prosím za vnitřní uzdravení. Cítím silné útoky zvláště na svých zranitelných místech a v době, kdy se snažím pracovat pro Boha zažívám často různá ponížení a výsměchy. Velice mne to zraňuje a ochromuje. Věnuji se dětem, vyučuji náboženství a i přesto, že zažívám mnoho radosti z této služby, tak mi i Zlý dává najevo svou nelibost a často mi ubližuje. Prosím o sílu a pomoc Boží, abych vytrvala.

Prosba za dar Ducha svatého a schopnost tento dar přijmout

Prosím o dar Ducha svatého a schopnost jej přijmout a změnit tak sebe - pro mne, syna dceru a všechny, kdo kdy vstoupili do našeho života.

Prosba o modlitbu

Prosím o intenzívnu modlitbu za mojho brata Pavla za vyslobodenie z moci Zla, za dar viery, za vnútorné uzdravenie. Je homosexuál a má v sebe čím ďalej tým viac agresivity, zvlášť voči rodičom. Ďakujem a vyprosujem Božie požehnanie.

Prosba o vysvobození

Prosím o vysvobození ze zlých jevů. Děkuji.

Prosba za uzdravení manžela - od 8.12.2017 v nemocnici

Prosím o modlitby za uzdravení mého manžela (Daniela). Má ulcerozní kolitidu již 13 let, nyní už tři a půl měsíce jen leží, z toho 2 měsíce je v Motole. Stále se přidávají nové a nové komplikace, sotva se jedna dá do pořádku, někdy ani to ne, už je tu další. Operace hemeroidů, stálé krvavé průjmy, pak bakterie klostiridie, pak transfúze kvůli anémii, pak nízké leukocyty, bakterie v krvi, zánět prostaty, retence moče, a poslední dva týdny horečky kolem 40, které se stále vrací. Lékaři neví, čím to je. Svěrač naprosto nefunguje již 2,5 měsíce. Velký úbytek váhy (56kg), svaloviny, slabost, vyčerpání, úzkosti a panické ataky... Děkuji moc za všechny modlitby, kéž by se Pán oslavil a Dana úplně uzdravil. L+

prosba o dělníky na Pánovu vinici

Prosím,abychom společně prosili o více exorcistů , kněží či laiků,co budou sloužit službou osvobozování a uzdravování v Katolické Církvi a také za všechny,co již tuto službu dělají a za trpící a svázané lidi. Pán Bůh zaplať!

prosba za uzdravenie

Prosím o príhovor za neplodné manželstvo, ktoré sprevádzajú (s prestávkami) 15 rokov sa opakujúce choroby a útoky. Nech Vás Pán žehná.

Pseudo věštění

Prosím o modlitbu za Markétu z Prahy, která zcela podléhá závislosti na kartách, kyvadlu a podobným pseudo věšteckým technikám. Již špatně rozeznává realitu od představ a iluzí. Ničí svými představami mnohé životy, vztahy i celé rodiny a jejich osudy. Je v okruhu lidí z podobnými problémy a je pod jejich velkým vlivem. Trpí také celá naše rodina. Děkuji.

Prosba

Prosím o modlitby, aby mi Pán dal silu uniesť a vydržať tieto útoky a ťažkú situáciu plnú obviňovania a vyhrážok v práci. Nech ma sprevádza svetlo a múdrosť Ducha Svätého všade tam, kde ma pošle. PBZ

Prosba

Prosím o modlitby , aby Duch Svätý vniesol svoje svetlo do tejto zložitej ťažkej situácie v práci, nech mi dá silu vydržať, aby sme všetko vyriešili k vzájomnej spokojnosti. PBZ

Prosba o duchovní pomoc se závislostí na pornografii

Dobrý den,
byla jsem závislá na pornografii. Musela jsem se u ní ukájet i 4x denně. Pak jsem si řekla, že takhle to už nejde dál a zřekla jsem se nároku na svůj orgasmus, který s manželem neprožívám (jedinkrát za jedenáct let manželství), ale který si dokážu navodit sama. Byla jsem z toho frustrovaná, ale vidím, že jiná cesta, než odříkání, není. Přesto se mi stane, že se musím jednou za týden ukojit u internetové pornografie. Co mám dělat? Modlím se denně ráno i večer, i růženec, a přesto se z toho nedokážu vymanit.

Re: Prosba o duchovní pomoc se závislostí na pornografii

V Katechismu je možné se dočíst, že použití pornografie je těžký hřích. To prakticky znamená, že po každém podlehnutí pornografii je nutné jít před Sv. přijímáním ke Sv. zpovědi. V opačném případě by se Sv. přijímání stalo svatokrádeží, neboli smrtelným hříchem. Bůh pak pomůže. Sama to jsi schopna zvládnout jen do určité míry.

Re: Prosba o duchovní pomoc se závislostí na pornografii

Možná se mýlím, ale někdy se mi ve věcech, kterých se neumím zbavit, vyplatilo se na ně nesoustředit vůbec, ani negativně. Možná jen příliš řešíš, že máš problém, čímž jej vlastně přikrmuješ. Na mši přece i kněz žádá: nehleď na naše hříchy, ale na víru své církve... Mám z tvých slov pocit, že když se modlíš růženec, modlíš se ho zase za ten problém, čímž se, dle mého, modlíš neodpoutaná od své mysli a je to tedy vůbec modlitba? Když mám plnou hlavu hloupostí, sednu si nebo lehnu (raději si sedni nebo usneš) a snažím se odpoutat od svých myšlenek - jen je pozoruji a vůbec nehodnotím. Neustanou, ale přestanou mě ovládat... Taky můžeš mít hormonální problém nebo je to jen hloupý návyk. Máš to těžký, zkusila bych psychologa nebo jak píšu, prostě se tím přestat zabývat... na internetu jsou přenáááádherné přednášky Vojtěcha Kodeta, zkus ty :-)

Re: Prosba o duchovní pomoc se závislostí na pornografii

Že se zbláznili ti, kdo porno fotí nebo natáčejí je jedna věc, ale vždycky si říkám...jak je jejich matkám nebo babičkám... a jestli by se mi líbilo, kdybych měla děti, že někdo masturbuje nad jejich nahotou?

vnitřní uzdravení

Prosím o modlitbu za uzdravení vztahu k sobě a druhým lidem.

Re: vnitřní uzdravení

Mám tentýž problém, budu se modlit za Vás denně jeden desátek růžence.

dlouhodobé problémy s nohama

Začalo to před osmi týdny. Zanítil se mi zarostlý nehet na noze a začal hnisat. Nehtařka mi to ošetřila a říkala, že jsem to měla hrozné, ani peníze nechtěla přijmout. Dopoledne mi to ošetřila a odpoledne jsem si zlomila malíček na té samé noze a měla ho tři týdny ve fixaci a nesměla jsem moc chodit a už vůbec ne do přírody, která mě uklidňuje. Srostlo to a po třech týdnech jsem byla zdravá. Hned nato jsme jeli na modlitbu exorcismu do Prahy a hned tentýž den mi strašným způsobem otekly obě nohy, kotníky není téměř vidět, je to oteklé a necitelné od prstů na nohou až kolem kotníků, celé chodidlo. Uvažuji znovu o návštěvě lékaře, protože se to nelepší. Téměř zase nemohu chodit a jsem uzavřená doma a nemohu do přírody. Prosím o pomoc. Může to být trombóza nebo zánět žil, nevím.

Re: dlouhodobé problémy s nohama

Na radu kamarádky jsem si na nohy dala přes noc namočený ručník v octové vodě, a ocet opuchliny do rána skoro "vytáhl". Stejně mám ale nařízený po zlomenině malíčku šetřící režim, takže nesmím moc chodit. Měla jsem nohy prostě jen namožené chozením. Děkuji

Re: Re: dlouhodobé problémy s nohama

Tak jsem přece jen šla k lékaři, protože mi nohy zase opuchly a nevejdu se do žádných bot. Dal mi lék na žíly, prý pokud do týdne nezabere, mám přijít a vezme mi krev. Od svého narození jen lítám po lékařích, a nebere to konce.

Re: Re: Re: dlouhodobé problémy s nohama

Tak se nakonec přišlo na to, že mi otoky nohou dělá nežádoucí účinek jednoho z psychiatrických prášků, co beru, tak ho začínám vysazovat pod dohledem psychiatra.

Prosím za všechny psychicky nemocné

Setkala jsem se s lidmi, kteří byli nejen duševně nemocní ale i pod vládou Satana. Především v psychiatrické léčebně. Z uzavřených oddělení se ozýval z otevřených oken nelidský řev, jako když někdo zabíjí prase. Jedna žena byla přikurtovaná k nemocniční posteli, a tak sebou v záchvatu zuřivosti házela, že celá postel poskakovala s ní po místnosti. Pochybuji, že samotná žena by měla tolik síly.

Re: Prosím za všechny psychicky nemocné

Nevím, ale pod něčí nadvládou jsme všichni a pakliže cíleně nejdeme k Bohu, tak pod čí asi... a to nemusíme ani stěhovat postel :), bohužel... Ale můžu tě uklidnit, že člověk, v určité nestandardní situaci, může mít skutečně sílu přímo koňskou... třeba při epileptickém záchvatu, který může mít zcela racionální, fyziologickou příčinu (po úrazu...).... a řev je typický pro spoustu utrpení nebo nemocí, třeba i stařecké demence, jedna žena ti mečí jako koza a nemyslím, že by ona stařena byla přímo posedlá, jak máš obavu... Když jsem jednou vytopila sousedy a oni stáli za dveřma dost nedobře naladění, podařilo se mi vyrvat z koupelny pračku z celým jejím obsahem v rekordním čase :), zpátky nešla nasoukat :), protože už jsem nebyla pod tlakem....Nechci to zlehčovat, ale v lidské přirozenosti je víc síly i zvěrstva než se běžně zná....

spása duše

Dobrý den,prosím za modlitbu za spásu duše umírajícího strýce,který je nevěřící ,nesmířen s Bohem a leží v kómatu v nemocnici. Děkuji vám.

Re: spása duše

Vkládám ho do modlitby a vzpomenu také při mši svaté. Velmi účinná je modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.

prosba za osvobození

Dobrý den
prosím o modlitbu za celou naši rodině. Děkujeme moc.

Prosba za osvobození

Prosím o modlitbu za osvobození. Předem mnohokrát děkuji.

prosba za osvobození se závisloti

prosím za pana Bohumíra, za osvobození se závislosti na alkoholu,,Bohu díky

Prestavam fungovat

Prosim Za uzdraveni duse i ducha a da-li Buh i tela. G

Prosím za modlitbu pro dceru Zuzku,která leží na psychiatrii a diagnoza je nejistáejistá

Zuzka se přes 2,5 roku léčí psychofarmakama ,modlíme se a zatím se nepodařilo stav zlepšit.
Děkuji Vám.

Re: Prosím za modlitbu pro dceru Zuzku,která leží na psychiatrii a diagnoza je nejistáejistá

Mrzi me to. Taky valcim. Pokoj Zuzce i Vam. Posilam modlitbu.

popáleniny

Moc prosíme o modlitbu za Lukáše, který leží v nemocnici s popáleninami 2.-3.stupně a zároveň má problémy se srdcem. Děkujeme.

Re: popáleniny

Po měsíci hospitalizace a plastik je již doma. Děkujeme moc...

epilepsie

Prosím za malou 5-měsíční Aničku, která má podivné epileptické záchvaty a lékaři si zatím nevědí rady

Re: epilepsie

Modlím se.

Re: epilepsie

Pane Smiluj se.

Re: epilepsie

Chvála Kristu, děkujeme všem, kteří se za naši dceru modlí. Aničce je zítra 9 měsíců a je dva měsíce bez záchvatů. Předcházelo tomu však velké zhoršení a okamžité nasazení vyšší dávky tlumivých léků. Za dva dny mi volala Aniččina kmotra a moje nejlepší kamarádka, že bude u nich doma možnost modlitby od kněze karmelitána, tak jsme s důvěrou a pokorou jeli. Od té doby je epilepsie "pod kontrolou". Anička se usmívá a má chuť do života, sotva se sice udrží na předloktí, ale věřím, že vše doženeme. Hodně mi jako mámě pomáhá vědomí, že na to nejsem sama. Ještě jednou děkuji a prosím modleme se. MŠ

Přidat nový příspěvek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)