K dětem

    Je mnohokráte ověřenou zkušeností, že to, co má člověku sloužit, se nakonec stává jeho pánem. A zvláště se to týká dětí, které jsou ve své nedozrálosti zranitelnější a snadno mohou upadnout až do závislosti. Bůh svěřuje děti do zodpovědnosti rodičů a na nich nejvíce záleží, jakým směrem se bude vývoj dětí ubírat.

    Je až s podivem, jak rychle se i děti dokáží rychle naučit pracovat s počítačem, mobilním telefonem nebo tabletem. Nicméně virtuální realita, pro ně tolik lákavá, v sobě skrývá mnohá skrytá nebezpečí, jako je například absence reálných vztahů s ostatními dětmi, život v iluzorním světě počítačových her a příběhů, či nezdravá kompenzace vnitřních vztahových problémů nějakou internetovou náhradou (o absenci zdravého pohybu nemluvě..) Je tedy úkolem rodičů na tuto oblast dohlížet a modelovat ji ke skutečnému prospěchu dítěte.

KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY

    S nárůstem druhů i kvality komunikačních systémů, zvláště internetu, rodiče postupně ztrácí možnost mít přehled o tom, čím se jejich ratolesti zabývají. Navíc schopnost ovládat moderní digitální techniku je u mnoha dětí přímo obdivuhodná a často i přesahuje schopnosti rodičů. K tomu přistupuje i snadná přístupnost téměř jakýchkoliv témat na internetu skutečně "na několik kliknutí". To vše otvírá také velké pole pro působení škodlivých a destruktivních vlivů na děti, včetně nebezpečí vystavení se kyberšikaně či nějaké podobě zneužití. Rodiče tedy nemají moc možností, jak své děti před těmito vlivy chránit. Technicky zdatnější sice mohou ochránit počítač tzv. "rodičovskou kontrolou", ale s chytrým mobilem či tabletem je to již horší. Zdá se, že tedy zbývá jediná cesta - udělat smlouvu důvěry se svými dětmi - o tom, že budou se svými rodiči ochotní mluvit o tom, co je zajímá, kam na tom internetu chodí a proč. Je jasné, že člověk je jen člověk, a že se může stát, že neřeknou všechno. Ovšem pokud s dětmi komunikujeme a žijeme vedle nich, nějaké velké lži, podvody a zatloukání se dlouho neutají.

    Internet dnes obsahuje celou řadu různých návodů na magii, čarování, vyvolávání duchů nebo nabídek k zbavení se svého aktuálního nepřítele (např. šikanujícího spolužáka, třídního rivala nebo přísného učitele). Děti a mladiství si tyto "rady" snadno mezi sebou předávají. Láká je poznání něčeho nového a tajemného. Nejedni rodiče tak mohou zjistit, že jejich potomek už má zkušenosti s magií nebo okultismem skrze internet. Setkal jsem se už s více případy dětí, které po těchto pokusech začaly mít psychické problémy a některé dokonce skončily na psychiatrii (zanechat negativní následky může i jediná zkušenost s vyvoláváním duchů, byť to bylo v legraci a nic zvláštního se přitom nestalo...) Je třeba být v této oblasti bdělými a také o tom s dětmi mluvit.

    Narůstajícím problémem zneužitelnosti dětí na internetu se dnes začínají zabývat odborníci z celého světa. Na gregoriánské univerzitě v Římě proběhl celosvětový kongres zabývající se zneužitelnosti dětí na internetu. "Vývoj způsobu, jakým mladí tráví svůj čas, není neutrální, nýbrž negativní. Čím víc času tráví před obrazovkou, tím jsou nešťastnější" říká baronka Joanna Schields, zakladatelka organizace WeProtect, která vytváří celosvětovou síť spolupráce na ochranu dětí před zneužíváním dětí on line. A pokračuje: "Generace, která se narodila po roce 2000, vyrůstá v naprostém napojení na smartphony a sociální sítě. A je tedy velmi jiná než předchozí. Nedávno jsme prováděli průzkum, který ukázal, že méně chodí ven, méně spí, méně se setkávají a jsou pomalejší ve vstupu do dospělosti než předchozí generace.
    Abychom tedy byli schopni s nimi navázat vztah, pochopit jejich zvláštní problémy, musíme se zabývat tím, jak používají tyto produkty a jaká nebezpečí jim hrozí. Musíme tato rizika zkoumat do hloubky a hledat, jak je možné mladým lidem dopomáhat k tomu, aby vyrostli ve zdravé a šťastné dospělé. Myslím, že právě proto církev tolik usiluje o to, aby tato generace byla chráněna.“

    Mluví se o "iGeneration" - "digitální generaci", která trpí problémy, jež výstižně popisuje Joanna Schields: "Skutečná spojení, která nesmírně potřebují, spojení, která by v nich dostatečně hluboce rezonovala, živila je a podpírala, nejsou v tomto virtuálním prostoru dostupná."

Na webových stránkách projektu "Seznamte se bezpečně" je uvedeno také DESATERO BEZPEČNÉHO INTERNETU shrnující pro děti důležité zásady pro užívání internetu.

Pedagogická fakulta UP Olomouc spustila celorepublikový certifikovaný projekt E-Bezpečí zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Obsahuje spoustu informací, návodů i varování pomáhajících chránit děti před škodlivým vlivům internetu.

Komunita Blahoslavenství nabízí na svých stránkách sérii videí s názvem SVOBODNÍ OD OBRAZOVEK.

Nad vlivem okultismu a magie u výrobků pro děti se zamýšlí prezentace otců pallotinů Necháme vzít dětem nevinnost?

V roce 2020 byl natočen film The Social Dilemma - což je dokument o vlivu a nebezpečích sociálních sítí, zvláště na mladé lidi. Vypovídají v něm lidé, kteří dříve pracovali ve firmách jako je Google, Facebook, Twitter apod. Stojí za shlédnutí a přehodnocení toho, jak bezstarostně necháváme děti a mládež vystavovat těmto vlivům.

Interview s Markem Hermanem: Mobil nebo tablet nemá v rukou dítěte co dělat!

HUDBA

    Tématem škodlivosti jednotlivých druhů hudby se už zabývalo více lidí a snad se k tomu dostaneme později i zde. Je na místě však upozornit zvláště na to, že dnes už má drtivá většina skupin ke každé písničce také nějaký videoklip. A nemusí to být úplně tak, že vše, co je v klipu zobrazeno, zároveň také ukazuje na hodnotový žebříček toho kterého interpreta. Avšak buďme si jisti, že také ty obrazové vjemy z klipů ovlivňují mladé lidi, kteří je konzumují. Jedním ze způsobů, jak mít alespoň trošku přehled o vnitřním světě svých potomků, je zkusit se sami občas podívat na několik videoklipů oblíbené skupiny či zpěváka svého dítěte či teenagera. Možná se zhrozíte, co vše uvidíte... Klipy obsahují často náznaky zvrácené sexuality, násilí, rouhání, okultní symboly či tématiku smrti, případně sebepoškozování (zvláště u některých stylů hudby). Zakázat poslouchání oblíbené hudby či sledování klipů asi není to nejlepší řešení. Každopádně však může být řešením o tom s dětmi či dospívajícími mluvit a ptát se, jaký na to mají názor oni a proč, a učit je přemýšlet, zda to s nimi "opravdu nic nedělá". Budou si možná jistí, že ne. To je však už na rodičích, aby poukázali na to, kde se jejich ratolesti mění k horšímu a položit otázku, zda to náhodou není také vlivem jejich oblíbené hudby a klipů. Stojí také za to si na internetu vyhledat slova písní, která mladí lidé do sebe vstřebávají. Může vám to hodně napovědět, co se v nich právě děje.

POČÍTAČOVÉ HRY

    Zde platí povětšinou to stejné, co u hudby. Zvláštním znamením, signalizujícím, že není vše v pořádku, je míra času, který u počítače stráví. A tak se musíme ptát: Opravdu je tím nejlepším, co pro svůj rozvoj potřebují, sedět denně několik hodin před monitorem? Cvičit si postřeh, strategické uvažování, schopnost se vyjadřovat či rozšířit své znalosti např. o středověku - jistě není nic špatného. Ale musí to být právě ve spojení např. s brutalitou či okultními symboly a postavami? Mějme tedy odvahu "ztratit" s nimi ten čas a přisednout k nim, když jsou ponořeni do hry. A následně s nimi o tom pochopitelně mluvit. Závislost na počítačových hrách je sice novodobý fenomém, avšak rychle se rozvíjející.

    Za velkého kritika virtuálního světa (kvůli jeho skrytým nebezpečím) se považuje také papež František, když říká: „Kupříkladu večeře v jedné rodině – maminka s tatínkem se dívají na televizi, děti čatují na mobilech. To už není – řečeno s Baumanem – tekutá realita, nýbrž přímo perlivá! Kritizuji virtuální svět, ale nedémonizuji ho, protože se v něm skrývá bohatství, když se jím nedáme zotročit. Musíme se učit, jak s ním nakládat – a zde platí jediné: konkrétnost, ukotvení v konkrétnosti. Vydejme se do virtuality, ale s nohama na zemi, nikoli perlivě a tekutě, nýbrž s pevnou oporou.“

Zde si můžete přečíst několik bodů k rozpoznání závislosti dětí, které uvádí brněnské poradenční centrum.

Starším dětem i dospívajícím trpícím šikanou, ale i těm, kteří se jí dopouštějí, může pomoci svědectví člověka bez rukou i nohou - Nicka Vujicice.

    V současné době jsme svědky, jak nabídku nejrůznějších programů a zábav pro děti (a samozřejmě i pro dospělé) zaplavuje velká tématická vlna okultismu, propagující magii, esoteriku, spiritismus a další formy návodů, jak začít komunikovat s temným světem. Tváří se samozřejmě nevinně a jako "legrace", nicméně její rozsah nemůže nevstupovat do podvědomí dětí a zanechávat tam jasnou stopu. V mnoha pohádkách dříve figurovaly čarodějové a čarodějnice, skřítci, víly či duchové. Avšak bylo jasně dáno, co je dobré a co zlé, a pohádka zpravidla přinášela jasné mravní poselství. Dnes je tomu bohužel jinak. V mnoha moderních pohádkách je čarování prezentováno jako dobré a prospěšné (tzv. bílá magie), jako ochrana před zlem, a jako nabídka řešení problémů. Je otázkou, zda se kontaktu s touto vlnou dá nějak zabránit. Určitě lze tento vliv výběrem sledovaného omezit, avšak nejdůležitější je o tom s dětmi mluvit, ověřit si, jak tuto oblast chápou, a vysvětlovat jim, jak se věci opravdu mají.

Bohužel zde rodičům škola není vždy nápomocna... Už na základní škole je do knižního katalogu (2017) zařazována jako nabídka např.tato tématika:

CO TEDY NABÍDNOUT "DIGITÁLNÍ GENERACI" NAŠICH DĚTÍ? 

    Někteří volí úplné odříznutí od komunikačních prostředků, nicméně může to být pro děti traumatické, jelikož přirozeně nechtějí být outsidery,  a navíc školy stále více vyžadují různé elektronické pomůcky. Určitou pomocí mohou být nabídky, které čas strávený u tabletu či mobilu mohou proměnit v zajímavé studium bible nebo v komunikaci s dětmi křesťansky založenými. Stránky Víra nabízejí různé omalovánky, rébusy, kalendáře a tvořivé nápady pro práci s dětmi. Dětská misie nabízí na svých stránkách Biblické korespondenční kursy. Salesiáni Dona Boska zase nabízí na Google Play mobilní aplikaci pro mládež IZIDOOR, která obsahuje modlitby, citáty, úryvky z Písma, životopisy světců či inspirativní kursy. Komunikační web mladých křesťanů Signály snad není třeba zmiňovat. Ptejme se, hledejme a za naše děti se především modleme a denně jim žehnejme, jak bylo dříve dobrým zvykem v našich rodinách. A zvažujme, zda čas jim věnovaný, je opravdu dostačující..

HARRY POTTER

    Nezanedbatelný vliv na současnou mladou generaci mají knihy Harry Potter nebo jejich filmové zpracování. Rozvířily vlnu diskuzí o tom, zda jsou pro děti škodlivé nebo ne, a není problém najít autory, kteří dokonce označují poselství těchto knih za křesťanské. V L´Osservatore Romano v roce 2008 byla uveřejněny dva protichůdné názory, doplněné pohledem papeže Benedikta XVI., který se již v roce 2003 jako kardinál Ratzinger o Potterovi vyjádřil záporně. Učinil tak v dopise německé novinářce a socioložce Gabriele Kuby, která je svým záporným postojem k Potterovi již známá. Podle více exorcistů ve světě jde o velmi přitažlivý koncentrát okultismu a esoteriky, kde jde evidentě o získání sympatií dětí k této oblasti. Obsahuje spiritismus, gnozi, hermetismus a magii.

Několik citátů o knize Harry Potter: 

    Je to nejvýznamnější indoktrinace dětí okultismem v dějinách doposud. Pojem dobra a zla je zde manichejský = jsou rovnocenné a zlo je zde zbožštěno. (P. Francesco Bamonte, předseda světové asociace exorcistů; 2015)

    Kniha je velmi dobře napsána, vtahuje děti do okultního dění, a obsahuje prvky narušující autoritu rodičů. (P. Andrzej Grefkowicz, předseda polské asociace exorcistů; 2015)

    Po uvedení Harryho Pottera na trh vzrostl u mladých dívek ve světě zájem o vstup do čarodějnických spolků Wicca. (Dr. Mary Shaw, sloužící přes 20 let službou modlitby za uzdravení a osvobození v USA; 2015)

    Nad podstatou škodlivosti vlivu Harryho Pottera se zamýšlí i americký spisovatel Michael D. O´Brien v článku Harry nebo Frodo? aneb zápas o symboly. Upozorňuje na vliv symboliky na způsob našeho myšlení a říká, že "Rowlingová nepřevrátila naši symboliku, nýbrž udělala něco ještě mnohem škodlivějšího: přisvojila si ji a změnila ji." A o to jde: aby už zlo nebylo považováno za tak nebezpečné a někdy bylo dokonce přijímáno jako "dobré".

Pokusme se o shrnutí: v čem je tedy nárůst témat z magie a okultismu v programech pro děti nebezpečný? Hlavně tím, že vstupuje do podvědomí jako součást běžné reality, svádí k experimentování s touto duchovně nebezpečnou oblastí, a také nabízí dětem "svá řešení" pro složité situace, kterými děti procházejí (vztahové problémy doma i ve škole, šikana, zajištění úspěchů ve škole, vyhýbání se povinnostem, únik z nepříjemných situací do magického světa,...).

    Není třeba propadat nějaké panice či strachu, že děti budou okamžitě vtaženy do magického světa a už se z něho nedostanou. Na druhou stranu nelze nereflektovat nárůst programů pro děti s tématikou točící se kolem kouzel, magie, mágů a čarodějnic. Jsme za ně zodpovědní, a tedy i za to, co je do jejich dětských duší, více či méně skrytě, infiltrováno. A tak se například můžeme setkat se spiritismem v pohádce pro děti, aniž by bylo jasné, že je špatný... "Vždyť je to jen hra..." řeknou si mnozí. Nepříteli tedy jeho taktika opravdu vychází...

GENDER IDEOLOGIE

    I na tomto místě bych rád varoval před touto nebezpečnou ideologií, protože má obrovský vliv na děti, jejich vývoj, jejich budoucnost. Je nezbytné naslouchat také těm, kteří už s tím mají svou životní zkušenost. "Předefinovat manželství znamená předefinovat i rodičovství" říká v novém dokumentu jedna z těch, kteří zažili výchovu mezi rodiči stejného pohlaví. A to není dobře, to je cesta, která znamená ošklivě experimentovat s těmi nejbezbrannějšími - s dětmi.

    Kongregace pro katolickou výchovu vydala v r. 2019 dokument "JAKO MUŽE A ŽENU JE STVOŘIL" - Cestou dialogu o otázkách genderu ve výchově, ve kterém reaguje na trendy gender ideologie v dnešní době. 

Radkin Honzák - Proč jsem proti homosexuálnímu "manželství"   

„Změna pohlaví mi zničila život, nechte děti na pokoji,“   

Bývalá LGBT aktivistka lituje indoktrinace dětí genderovou ideologií

WALDORFSKÉ ŠKOLSTVÍ

    Z duchovního hlediska nevidím jako dobré a bezpečné posílat děti do Waldorfské školy. Její vyučovací systém totiž stojí na Steinerově okultní antroposofii. Výhrady lze mít i z pedagogického a antropologického hlediska. Posuďte sami: Waldorfské školství. Přečtěte si také svědectví rodičů, kteří své děti z waldorfské školy raději vzali pryč.

MONTESSORI PEDAGOGIKA
 
    Za křesťanskou či dokonce katolickou bývá někdy považována také tzv. Montessori pedagogika, protože její zakladatelka zřejmě byla katoličkou a ke katolické církvi se hlásila. Skutečnost však tak jednoznačná není. Určitě není v této pedagogice vše špatné, a její přístupy mohou být inspirativní pro současnou podobu školství (viz. PEDAGOGIKA MARIE MONTESSORIOVÉ A JEJÍ VYUŽITÍ V NÁBOŽENSKÉ VÝUCE). Ovšem některé náhledy vykazují značné odchylky od křesťanských principů chápání světa a člověka. Více se můžete dočíst ve studii TEMNÉ POZADÍ MONTESSORI PEDAGOGIKY (barevně jsem zvýraznil pasáže, které považuji za důležité a shrnující). Nejsem pedagog, proto si nijak netroufám hodnotit Montessori pedagogiku. Chci zde jen upozornit na aspekty, které mohou v důsledku od křesťanství odvádět. Hlavním protiargumentem této pedagogiky bývá pedocentrismus, který podřizuje cíle výchovy a vzdělávání zcela individuálním potřebám a zájmům dítěte, přeceňuje však hlediska biologická před společenskými. V podobném duchu tento směr hodnotí článek odpovídající na dotaz čtenáře, z pera Ivany Škodové. Uvádím zde jen některé pasáže: 
 
    Podľa súčasnej odbornej pedagogickej literatúry stála Montessoriová na čele pedocentrického hnutia a jej koncepcia sa chápe ako prototyp pedagogiky orientovanej na dieťa.
    Podľa najnovších psychologických výskumov sú však pevné hranice vo výchove pre dieťa veľmi dôležité z hľadiska jeho orientácie vo svete, vzťahoch i v sebe samom. V tejto súvislosti mi napadá otázka, do akej miery tento systém dieťaťu pomáha a nakoľko ho dezorientuje.
    Keď si však v tejto súvislosti uvedomíme, aká dôležitá je pre každého človeka konštruktívna spätná väzba, takisto ako aj model správania dospelých pre vývin detí, opäť nachádzame jedno zo zraniteľných miest tohto pedagogického systému. Na základe spätnej väzby od ľudí, ku ktorým má dieťa citový vzťah (pochvaly, ocenenia, pokarhania), totiž dieťa koriguje svoje správanie a učí sa reflektovať a uvedomovať si svoje silné aj slabé stránky vo vzťahoch i vo výkone.
    Správanie detí nie je teda o nič autonómnejšie ako v bežných školách a deti nie sú o nič slobodnejšie.
    Domnievam sa, že Montessoriová priniesla do výchovy a vzdelávania na svoju dobu viacero prevratných a pozitívnych zmien, ktoré sú inšpiratívne aj pre súčasnosť. Avšak otázky o hraniciach slobody, psychickej manipulácii a skrytom nátlaku zo strany pedagóga v tomto systéme potvrdzujú opodstatnenosť Vašich obáv, pretože doposiaľ neboli dôkladne vedecky preskúmané ich dôsledky na osobnosť dieťaťa.
 
    Existují samozřejmě rozdílné přístupy aplikace Montessori pedagogiky a záleží na konkrétní škole, co a nakolik z této pedagogiky přejímá. Jako lidé zodpovědní za nám svěřené děti se však musíme ptát po ovoci těchto přístupů a zajímat se o to, co se s dětmi v té či oné škole děje. Tedy držet se pokynů apoštola Pavla: "zkoumejte, co se líbí Pánu" (Ef 5,10) a "Všechno zkoumejte, dobrého se držte" (1Tes 5,21)
 

CO SE OD NÁS DĚTI UČÍ...

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)