Kontaktujte nás

Pokud nedostanete odpověď, zkuste to znovu. Někdy je problém s doručením.

Anketa níže byla před časem negativně ovlivněna...

  K anketě viz. článek Komentář k anketě o škodlivosti okultna

Anketa

Zakusili jste na sobě negativní účinky okultismu a esoteriky?

Ano 179 14%
Ne 1 030 81%

Celkový počet hlasů: 1266

Novinky

Odmítáme pandemickou smlouvu z dílny WHO

    Ve dnech 21.-30.5.2023 bude projednáván návrh tzv. pandemické smlouvy, který se snaží omezit svobodu projevu, zvýšit invazivní dohled a omezit naše občanské svobody pod záminkou "prevence pandemie", je téměř hotov. V této náročné době však nesmíme ztrácet naději. Pokud s...
Celý článek

Boží Milosrdenství

    2.neděli velikonoční ustanovil papež Jan Pavel II. jako Svátek Božího Milosrdenství a jsou s ní spojeny opravdu veliké milosti...:  Má dcero, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše, a zvlášť...
Celý článek

Boží Beránek už zvítězil

Bratři a sestry,        kopí namířené proti nám kvůli našim hříchům zasáhlo Božího Syna.. Za náš život už je tedy Kristem zaplaceno Jeho utrpením a smrtí. Přijměme tedy s vírou Jeho život, abychom měli účast na Jeho Vzkříšení. Požehnané Velikonoční svátky.  P....
Celý článek

POSTNÍ EXERCICIE 2023

Modlitba jako cesta, jak žít své povolání  – být Božími dětmi     Tak nazvali bratři karmelitáni z Rakouska svůj další cyklus postních exercicií, který nám nabízí, abychom si během postní doby 2023 prošli. Chcete-li se přihlásit k zasílání meditačních textů, navštivte odkaz...
Celý článek

Slavnost Narození Krista

    "I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou." Lk 2,7 Kéž se nám všem daří rozpoznat Boží příchod, když k nám přichází a najít pro Něj ve svém srdci trochu místa, abychom našli  i to...
Celý článek

Adventní exercicie

   Bosí bratři karmelitáni si pro nás opět letos připravili Adventní exericicie. K přihlášení odběru textů v češtině se zaregistrujte ZDE.  PŘIJMOUT BOŽÍ PŘÍTOMNOST DO SVÉHO ŽIVOTA autorka fotografie: Marta F.
Celý článek

Rosu dejte nebesa shůry...

Bez Ducha Svatého je Bůh daleko. Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je pouhou institucí, autorita se stává útlakem, misie propagandou, liturgie pouhou vzpomínkou a křesťanské chování se stane zotročující morálkou. Ale v něm je celé stvoření pozvedáno v nerozlučné...
Celý článek

KRISTUS VSTAL ZE SMRTI K ŽIVOTU

    "Pokoj vám" zní při setkání Vzkříšeného se svými učedníky.  Kéž tento Jeho pokoj stále naplňuje Vaše srdce den za dnem,  hodinou za hodinou.  A kéž si pro něj k Němu stále znovu přicházíte.  Přeje a vyprošuje P. Antonín,OCarm.
Celý článek

Úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska

     Úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie  povede papež František 25. března v rámci kající liturgie v bazilice svatého Petra v Římě od 17.00 hodin . Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Samotný...
Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)