Literatura k tématu, filmy

Život modlitby

- Růst v modlitbě, Cesta obrácení - Hans Buob (Cesta 1993)

- Cesta vnitřní modlitby - Wilfrid Stinissen (KNA 1995)

- Noc je mým světlem - Wilfrid Stinissen (KNA 1997)

- Čas pre Boha - Jacques Philippe (Serafín 1994 - slovensky)

- Hĺadaj pokoj a zotrvaj v ňom - Jacques Philippe (Serafín 1992 - slovensky)

- Cesta k dokonalosti - Sv.Terezie od Ježíše (Tiskárny Vimperk 1991)

- Hrad v nitru - Sv.Terezie od Ježíše (Tiskárny Vimperk ?)

- Své světlo dej mým temnotách - Sabine Naegeliová (Cesta 2001)

- Noc je plná hvězd - Sabine Naegeliová (Cesta ?)

- Důvěrně s Ježíšem - Gaston Courtois (KNA 2009, 2017)

- Naslouchající modlitba - Leanne Payneová (Návrat domů 2010)

- Zašpinená sláva - Pete Greig (Kumrán 2017 - slovensky)

Duchovní boj

- Život sv. Antonína Poustevníka - Sv. Atanáš (Refugium 1996)

- Exorcista vypráví - Gabriele Amorth (KNA 2000)

- Zkušenosti exorcisty - Raul Salvucci (KNA 1999)

- Exorcisté a psychiatři - Gabriele Amorth (KNA 2006)

- O satanovi - Elias Vella (KNA 2009)

- Služba osvobozování od zlých duchů - Francis MacNutt (KNA 2009)

- Podvod magie - Leoluca Pasqua (KNA 2011)

- Zlí duchové a exorcismy - Gabriele Amorth (KNA 2014)

- Zakotvit svůj život v Bohu - Elias Vella (MCM 1999)

- Život pod vládou Kristovou - Raniero Cantalamessa (KNA 2008)

- On mne vede - Walter J. Ciszek (Paulínky 2015)

- Globální sexuální revoluce - Gabriele Kuby (Kartuziánské nakl. 2014)

- Alternativní medicína - Štěpán Rucki (Křesťanský život ?)

- Není anděl jako anděl - Veronika Katarína Barátová (KNA 2015)

- 90 otázek pro exorcistu - Jean-Régis Fropo (KNA 2017)

- Pět klíčů modlitby za osvobození - Neal Lozano (KNA 2019)

- Křesťanství a okultní praktiky - Vojtěch Kodet (KNA 2019)

Duchovní (i tělesné) uzdravení

- Ježíš - lékař těla i duše - Elias Vella (KNA 2006)

- Služba uzdravování - Francis MacNutt (KNA 2010)

- Pocity viny a jak jim čelit - Denis Sonet (KNA 2013)

- Uzdrav mě Pane - Elias Vella (KNA 2011)

- CD: Začít znovu a jinak (KMS 2014)

- Uzdravující Přítomnost - Leanne Payneová (Návrat domů 2008)

- Uzdravení duše Boží přítomností - Leanne Payneová (Návrat domů 2007)

- Jak se osvobodit od pornografie – Éric Jacquinet (Paulínky 2019)

Osobní růst a zralost

- Můj život beze mne - Osvaldo Poli (KNA 2014)

- Hranice - Henry Cloud, John Townsend (Návrat domů 2011)

- Falešné představy o Bohu - Karl Frielingsdorf (KNA 1995)

- Karikatury Boha - Kateřina Lachmanová (KNA 2014)

- Vězení s klíčem uvnitř - Kateřina Lachmanová (KNA 1996)

- Pozor srdce muže - John Eldredge (Návrat domů 2005)

- Divoký a opravdový - John Eldredge (Návrat domů 2021) 

- Úchvatná - John a Stasi Eldredge (Návrat domů 2010)

- Závislosti srdce - R.Hemfelt, F.Minirth, P.Meier (KNA 2010)

- Rozbitý obraz - Leanne Payneová (Návrat domů 2012)

- Dospelé deti alkoholikov - Janet Geringerová-Woititzová (Sofa 1997 - slovensky)

- Sexualita v našem životě - Józef Augustyn (KNA 2005)

- Teologie těla pro začátečníky - Christopher West (Paulínky 2010)

- Navždy tátovo děvče - H. Norman Wright (Návrat domů 1998)

- Prosím Tě, mami - Henry Cloud, John Townsend (Návrat domů 2003)

- Výstup na horu manželství - Elias Vella (KNA 2014)

- Žena a muž v rodině - Vladislav Chvála, Pavla Loucká, Ludmila Trapková (Vyšehrad 2014)

- Milované princezně (Milostné dopisy od tvého Krále) - Shepherd Sheri Rose (Rosa Classic 2015)

- Svatost je pro každého - Elias Vella (KNA 2007)

- Psychologie a kult "já" - Paul C. Vitz (KNA 2017)

- Bůh Otec - Cesta k Božímu srdci - Dave Patty (Návrat domů 2017)

- Zakusit Otcovo objetí - Jack Frost (KNA 2018)

- Sexy styl - Krásná, nebo vyzývavá? - Hayley DiMarcová (Samuel )

- Již nikdy více "milý křesťanský chlapec" - Paul Coughlin (Návrat domů 2009)

Hayley DiMarcová Samuel 

Duchovní doprovázení

- Terapie duchem - Wilfrid Stinissen (KNA 2004)

- Praxe duchovního vedení - Józef Augustyn (Velehrad 1997)

- Vedeni Bohem - Józef Augustyn (KNA 2002)

- I láska má svá pravidla - Wunibald Müller (KNA 2005)

Pomoc při výchově

- Potřebuji tvou lásku - Ross Campbell (Návrat domů 1992)

- Hledám svou cestu - Ross Campbell (Návrat domů 1993)

STOJÍ ZA SHLÉDNUTÍ

    Přidávám zde pár tipů na filmy, které jsem shlédl, a myslím, že obsahují aktuální poselství nebo alespoň inspirující pohled na člověka a život. Žijeme v době silných a četných vizuálních podnětů. Filmové zpracování tématu mnohdy dokáže s člověkem opravdu pohnout, a mnohé scény zůstávají v paměti dlouho. Řada lidí odmítá něco číst, ale na film se ráda podívá. Proto zde přidávám i tyto tipy.
 

 • Umučení Krista /The Passion of the Christ 2004/
 • Maria z Nazareta /Maria di Nazaret 2012/
 • Chatrč /The Shack 2017/ - odpuštění, falešné představy o Bohu
 • Ostrov /OCTPOB 2006/ - pokání a obrácení, starcovství, modlitba; podle skutečného příběhu
 • Bezpodmínečná láska /Unconditional 2012/ - láska a služba; péče o mládež; podle skutečného příběhu
 • Same kind of diferent of me /2017/ - láska a služba; bezdomovectví; podle skutečného příběhu
 • Válečný kabinet /War room 2015/ - síla modlitby a lásky
 • Máriina zem /Marys´ Land 2013/ - svědectví; mariánská zjevení a dnešní doba
 • Bůh není mrtvý I, /God´s Not Dead I, 2014/ - živá víra a život
 • Bůh není mrtvý II, /God´s Not Dead II,/ - živá víra a život
 • Joni /1980/ - síla odvahy a víry navzdory handicapu; podle skutečného příběhu
 • Velký dar /Gifted 2017/ - vztahy a výchova kontra zvláštní obdarování
 • V jednom ohni /Fireproof 2008/ - krize v manželství
 • Dvanáct podmínek k dědictví /The Ultimate Gift 2006/ - výchova; vše není zadarmo a je to dobře…
 • Nebe existuje /Heaven Is for Real 2014/ - autentická zkušenost našeho současníka; podle skutečného příběhu
 • Kawasakiho růže /2009/ - spolupráce s STB; nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá
 • Nezlomná vůle /Amazing grace 2009/ - zrušení otroctví v Anglii; úsilí o dobro se nikdy neztratí; podle skutečného příběhu
 • Život je krásný /It's a Wonderful Life 1946/ - co by na Zemi beze mne chybělo...
 • Odvážní /Courages 2011/ - mužství, zodpovědnost, otcovství
 • Strom v srdci /The Memory Keeper's Daughter 2008/ - postižení; láska a oběť
 • Tvé místo vedle mě - dokument - nový pohled na školství a výchovu uprostřed chudoby Indie
 • Neplánované /Unplanned 2019/ - jen pro ty, kdo se nebojí podívat pravdě do tváře; podle skutečného příběhu
 • Papež František - Muž, který drží slovo /2018/
 • A Hidden Life /Skrytý život 2019/ - rakouský rolník odmítne složit přísahu Hitlerovi; síla svědomí; podle skutečného příběhu
 • Dopisy otci Jákobovi /Postia Pappi Jaakobille 2009/ - síla modlitby a věrnosti duchovnímu povolání
 • The Chosen /Vyvolení 2019/ - seriál na motivy evangelijních příběhů; vždy 8 dílů v sérii, kterých má být snad také 8
 • Kauza Kristus /A case for Christ - 2017/ - novinář ateista pátrá po důkazech Kristova vzkříšení
 • Přemožitel /Overcomer - 2019/ - jak Bůh propojuje naše životní příběhy
 • FILMANA - tak nazvali tvůrci těchto stránek svůj web, na kterém jsou ke shlédnutí křesťanské filmy, některé i zdarma, jinak za mírný poplatek.
   

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)