Literatura k tématu

Život modlitby

- Růst v modlitbě, Cesta obrácení - Hans Buob (Cesta 1993)

- Cesta vnitřní modlitby - Wilfrid Stinissen (KNA 1995)

- Noc je mým světlem - Wilfrid Stinissen (KNA 1997)

- Čas pre Boha - Jacques Philippe (Serafín 1994)

- Hĺadaj pokoj a zotrvaj v ňom - Jacques Philippe (Serafín 1992)

- Cesta k dokonalosti - Sv.Terezie od Ježíše (Tiskárny Vimperk 1991)

- Hrad v nitru - Sv.Terezie od Ježíše (Tiskárny Vimperk ?)

- Své světlo dej mým temnotách - Sabine Naegeliová (Cesta 2001)

- Důvěrně s Ježíšem - Gaston Courtois (KNA 2009, 2017)

Duchovní boj

- Život sv. Antonína Poustevníka - Sv. Atanáš (Refugium 1996)

- Exorcista vypráví - Gabriele Amorth (KNA 2000)

- Zkušenosti exorcisty - Raul Salvucci (KNA 1999)

- Exorcisté a psychiatři - Gabriele Amorth (KNA 2006)

- O satanovi - Elias Vella (KNA 2009)

- Služba osvobozování od zlých duchů - Francis MacNutt (KNA 2009)

- Podvod magie - Leoluca Pasqua (KNA 2011)

- Zlí duchové a exorcismy - Gabriele Amorth (KNA 2014)

- Zakotvit svůj život v Bohu - Elias Vella (MCM 1999)

- Život pod vládou Kristovou - Raniero Cantalamessa (KNA 2008)

- On mne vede - Walter J. Ciszek (Paulínky 2015)

- Globální sexuální revoluce - Gabriele Kuby (Kartuziánské nakl. 2014)

- Alternativní medicína - Štěpán Rucki (Křesťanský život ?)

- Není anděl jako anděl - Veronika Katarína Barátová (KNA 2015)

- 90 otázek pro exorcistu - Jean-Régis Fropo (KNA 2017)

Duchovní (i tělesné) uzdravení

- Ježíš - lékař těla i duše - Elias Vella (KNA 2006)

- Služba uzdravování - Francis MacNutt (KNA 2010)

- Pocity viny a jak jim čelit - Denis Sonet (KNA 2013)

- Uzdrav mě Pane - Elias Vella (KNA 2011)

- CD: Začít znovu a jinak (KMS 2014)

Osobní růst a zralost

- Můj život beze mne - Osvaldo Poli (KNA 2014)

- Hranice - Henry Cloud, John Townsend (Návrat domů 2011)

- Falešné představy o Bohu - Karl Frielingsdorf (KNA 1995)

- Karikatury Boha - Kateřina Lachmanová (KNA 2014)

- Vězení s klíčem uvnitř - Kateřina Lachmanová (KNA 1996)

- Pozor srdce muže - John Eldredge (Návrat domů 2005)

- Úchvatná - John a Stasi Eldredge (Návrat domů 2010)

- Závislosti srdce - R.Hemfelt, F.Minirth, P.Meier (KNA 2010)

- Rozbitý obraz - Leanne Payneová (Návrat domů 2012)

- Dospelé deti alkoholikov - Janet Geringerová-Woititzová (Sofa 1997)

- Sexualita v našem životě - Józef Augustyn (KNA 2005)

- Teologie těla pro začátečníky - Christopher West (Paulínky 2010)

- Navždy tátovo děvče - H. Norman Wright (Návrat domů 1998)

- Prosím Tě, mami - Henry Cloud, John Townsend (Návrat domů 2003)

- Výstup na horu manželství - Elias Vella (KNA 2014)

- Žena a muž v rodině - Vladislav Chvála, Pavla Loucká, Ludmila Trapková (Vyšehrad 2014)

- Milované princezně (Milostné dopisy od tvého Krále) - Shepherd Sheri Rose (Rosa Classic 2015)

- Svatost je pro každého - Elias Vella (KNA 2007)

- Psychologie a kult "já" - Paul C. Vitz (KNA 2017)

- Bůh Otec - Cesta k Božímu srdci - Dave Patty (Návrat domů 2017)

Duchovní doprovázení

- Terapie duchem - Wilfrid Stinissen (KNA 2004)

- Praxe duchovního vedení - Józef Augustyn (Velehrad 1997)

- Vedeni Bohem - Józef Augustyn (KNA 2002)

- I láska má svá pravidla - Wunibald Müller (KNA 2005)

Pomoc při výchově

- Potřebuji tvou lásku - Ross Campbell (Návrat domů 1992)

- Hledám svou cestu - Ross Campbell (Návrat domů 1993)

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)