Spiritismus

    Jde o magické praktiky, skrze které se usiluje o navázání kontaktu s dušemi zemřelých a to buď skrze magickou tabulku Quija board či jiný předmět, kterým má domnělá duše zemřelého odpovídat. K získání informací se také užívá tzv. „media“, což je zhypnotizovaný člověk, který pak odpovídá na kladené dotazy.

 

    Bůh v Bibli spiritismus zakazuje a proto ani nebude duším zemřelých dovolovat, aby skrze spiritismus odpovídaly. A žádná duchovní bytost, která je s Ním v jednotě, nebude jednat proti Božímu Slovu.

    Pokud tedy "něco" odpovídá skrze spiritistické praktiky, jde o ducha nepřátelského Bohu, který nám chce škodit, uvádět do klamu a strachu nebo skrze získání důvěry nás pak manipulovat (díky pravdivosti některých informací). Ovocem spiritismu jsou často také sebevražedné tendence a pokusy.

    Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Lev 19,31

    Pokud jde o Saulovo setkání se zemřelým Samuelem skrze spiritismus (1Sam 28,5-25), více zde.

    Důvodem uchylování se ke spiritismu je často lidská zvědavost nebo nějaká naléhavá nouze, kterou však takto řeší v rozporu s Boží vůlí. Katechismus proto píše:

    Bůh může zjevit budoucnost svým prorokům nebo jiným světcům. Správný postoj křesťana spočívá v tom, že se, pokud jde o jeho budoucnost, odevzdá s důvěrou do rukou Prozřetelnosti a vyhýbá se ve vztahu k budoucnosti každé nezdravé zvědavosti. Nepředvídavost může být nedostatkem odpovědn
osti. KKC 2115

    Démoni neznají budoucnost člověka a proto pokud se člověk dozví ze spiritismu nějakou „budoucnost“, pak se dozví buď lež nebo pouze plán, který síly temnoty s tímto člověkem mají. Ten se také může splnit, pokud člověk se celým srdcem neobrátí k Bohu, nesvěří Mu svůj život a neprosí Ho o pomoc a vedení.


    V dnešní době se objevuje celá řada praktik, které se tváří vědecky, avšak jejich podstatou je spiritismus - tedy "doptávání se". Často se ani neuvádí fakt, že jde o duchy zemřelých, ale mluví se o "napojení se na energii, či kosmickou sílu, kosmickou banku informací, životní energii světa, atd.." Mezi takové metody patří Rodinné či Systemické konstelace (POZOR - nezaměňovat s Rodinnou terapií či Sourozeneckými konstelacemi) nebo Kineziologie. Daná praktika tak přesahuje meze svého oboru (např. psychologie nebo fyzioterapie) a nabízí informace či kontakt s duchovním světem, avšak mimo Bohem určené hranice. Podrobnější rozbor Rodinných konstelací byl uveřejněn v Měsíčníku Egzorcysta v listopadu 2013, kde se jimi zabývá jezuita Dr. Alexander Posacki a psycholog a psychoterapeut Dr. Piotr Mamcarz (slovenský překlad).
    Mimo jiné se zde uvádí, že "Nemecká spoločnosť Systémovej i Rodinnej Terapie vyhlásila, že prax rodinných konštelácií Hellingera je dôvodom pre výraznú kritiku i budí znepokojenie o eventuálne vystavenie klientov nebezpečenstvu".
Další duchovní proudy využívající spiritismus jsou zmíněny zde.

    Kontakt se spiritismem může zanechat následky i když se jej člověk zůčastní jen z legrace nebo jako pouhý svědek. Většinou jde o nespavost, úzkosti, strachy či neschopnost se modlit. Opět je třeba to vyznat, zříci se toho a nepřejdou-li problémy, požádat o modlitbu za osvobození. V této souvislosti je velmi smutné, že se praktikování spiritismu vkrádá i  do pohádek předkládaných malým dětem, například na internetové televizi.

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)