Autoexorcismus

AUTOEXORCISMUS = ZŘÍKÁNÍ SE ZLÉHO

    Před křtem jsme se zřekli Zlého ducha a všech jeho praktik, případně to za nás učinili rodiče a my se k tomu skrze život ze svátosti smíření a později biřmování osobně přiznali. A každý rok si to slavnostně o Velikonocích nejen připomínáme, ale také do toho aktivně znovu vstupujeme. Méně známé už je, že zřeknutí se Zlého může účinně fungovat také jako prostředek duchovního boje. Ve chvílích pokušení se nemusíme uchylovat pouze k modlitbě a prosbě o pomoc Boží, tedy k obraně. Můžeme a máme se také pouze za sebe proti všemu pokušení a působení zlých duchů rozhodně postavit, zvláště jde-li o zlé věci, ke kterým nás opakovaně pokouší. Nazýváme to "AUTOEXORCISMUS"  a jde v podstatě o jednoduché obnovení křtu:

"Chci žít ve svobodě dětí Božích a odříkám se proto ducha zla a všeho čím působí a všeho, čím se pyšní" a mohu konkrétně dodat např.také "zvláště ducha pýchy, lenosti, malomyslnosti, negativnismu, perfekcionismu, atd..." podle toho, k čemu jsem nejčastěji pokoušen.

    Je to konkrétní aplikace výzvy apoštola Jakuba: Vzepřete se ďáblu a uteče od vás (Jak 4,7). Před sebou, před Bohem, i před celým světem temna tak prohlašuji, na čí straně chci stát a kam patřit a mám na to v moci křtu plné právo získané Krví Kristovou. Tento "protiútok" účinně doplňuje naše úsilí o zachování čistého srdce modlitbou. Lidé bojující se závislostí se tak denně, třeba hned ráno, mohou postavit proti tomu, kdo je do ní stahuje, a být posíleni silou Kristovy milosti pramenící z našeho křtu.

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)