Novinky

Rosu dejte nebesa shůry...

Bez Ducha Svatého je Bůh daleko. Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je pouhou institucí, autorita se stává útlakem, misie propagandou, liturgie pouhou vzpomínkou a křesťanské chování se stane zotročující morálkou. Ale v něm je celé stvoření pozvedáno v nerozlučné jednotě a se sténáním pracuje ke zrodu Království Božího… Vzkříšený Kristus je zde a evangelium předznamenává úlohu Trojice, autorita je osvobozující službou, misie jsou Letnicemi, liturgie je vzpomínáním i předjímáním a konání člověka je zbožštěno… (Laodikejský metropolita Ignác /Hazim / 
 
Milí přátelé, 
přeji a vyprošuji Vám hojnost darů Ducha Svatého, této Živé vody našeho života, kterou nám Ježíš zaslíbil a stále sesílá. Kéž zavlaží Vaše srdce a dá v nich vyrůst vděčnosti a chvále. P. Antonín,OCarm.Bez Ducha Svatého je Bůh daleko. Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je pouhou institucí, autorita se stává útlakem, misie propagandou, liturgie pouhou vzpomínkou a křesťanské chování se stane zotročující morálkou. Ale v něm je celé stvoření pozvedáno v nerozlučné jednotě a se sténáním pracuje ke zrodu Království Božího… Vzkříšený Kristus je zde a evangelium předznamenává úlohu Trojice, autorita je osvobozující službou, misie jsou Letnicemi, liturgie je vzpomínáním i předjímáním a konání člověka je zbožštěno… (Laodikejský metropolita Ignác /Hazim /

    Bez Ducha Svatého je Bůh daleko. Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je pouhou institucí, autorita se stává útlakem, misie propagandou, liturgie pouhou vzpomínkou a křesťanské chování se stane zotročující morálkou. Ale v něm je celé stvoření pozvedáno v nerozlučné jednotě a se sténáním pracuje ke zrodu Království Božího… Vzkříšený Kristus je zde a evangelium předznamenává úlohu Trojice, autorita je osvobozující službou, misie jsou Letnicemi, liturgie je vzpomínáním i předjímáním a konání člověka je zbožštěno…     Laodikejský metropolita Ignác /Hazim / 

Milí přátelé, 
    přeji a vyprošuji Vám hojnost darů Ducha Svatého, této Živé vody našeho života, kterou nám Ježíš zaslíbil a stále sesílá. Kéž zavlaží Vaše srdce a dá v nich vyrůst vděčnosti a chvále. 
P. Antonín,OCarm.
 
Celý článek

KRISTUS VSTAL ZE SMRTI K ŽIVOTU

    "Pokoj vám" zní při setkání Vzkříšeného se svými učedníky. 

Kéž tento Jeho pokoj stále naplňuje Vaše srdce den za dnem, 

hodinou za hodinou. 

A kéž si pro něj k Němu stále znovu přicházíte. 

Přeje a vyprošuje P. Antonín,OCarm.

Celý článek

Úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska

     Úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie  povede papež František 25. března v rámci kající liturgie v bazilice svatého Petra v Římě od 17.00 hodin . Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Samotný úkon zasvěcení je plánován přibližně na 18:30 hod. 

Úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Celý článek

Utrpení - trest nebo výzva?

    Na stránkách Konteplativní semináře se můžete přihlásit na tuto tématickou duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou:  Čtyři večerní hodinové setkání v postním týdnu před Velikonocemi. Vše probíhá on-line prostřednictvím aplikace Zoom 4. - 7.dubna vždy ve 20h. Je to vzácná příležitost zažít tohoto moudrého duchovního otce alespoň trochu "naživo". Neváhejte a přihlaste se. 

zdroj obrázku: www.eliasvella.cz

Celý článek

Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy

    Milí přátelé,

    přikládám sem odkaz na podepsání výzvy, která požaduje český překlad Rozborové zprávy Istanbulské úmluvy (která dosud v češtině není...!). Více v textu níže a na odkazu:

    Zastánci ratifikace Istanbulské úmluvy rozjíždějí přes média novou agresivní vlnu nátlaku. My znovu s Vaší pomocí tlačíme na zveřejnění a překlad celého znění Istanbulské úmluvy, ze kterého jasně vyplývá, proč nesmí být ratifikována. Odsouzení násilí na ženách v samotném textu Istanbulské úmluvy skutečně stojí, ale pouze všeobecně. K Istanbulské úmluvě se váže i Důvodová zpráva vydaná Radou Evropy, která je neoddělitelnou součástí úmluvy a teprve právě zde se lze dočíst, co je vlastně za domácí násilí považováno a jak s ním bojovat. Z této Důvodové zprávy, která není ničím jiným, než detailně rozepsanou Istanbulskou úmluvou jasně a bezpochybně vyplývá, že primárně řeší implementaci genderové ideologie do národní legislativy a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze druhotnou záminkou k dosažení tohoto záměru.

Žádáme překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“

Celý článek

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině.

Připojme se k této výzvě každý podle svých možností...

    "...všechno se dá změnit. Závisí to na jednom každém z nás. Všichni si mohou v sobě rozvinout potenciál pro víru, pro poctivost, pro respekt vůči druhým a pro službu bližním. Proto je nutno přijímat taková rozhodnutí, aby lidstvo pořád ještě mohlo mít budoucnost. Proto musejí mít lidé na Zemi a jejich vedoucí představitelé někdy odvahu říci "Ne". "Říkám NE VÁLCE! Válka není vždycky nevyhnutelná. Vždycky je to porážkou pro lidstvo.... Válka není nikdy jen jiným prostředkem, který si člověk může zvolit pro řešení rozporů mezi národy."   Jan Pavel II. 

    Nezapomínejme se však spolu s prosbami o mír modlit také za vlastní obrácení. Pravou příčinou zla je vždy hřích a když se ho daří vykořeňovat z našich srdcí, zmenšuje se hrozba války, která je jen následkem našich hříchů. Panna Marie ve Fatimě i jinde volala k modlitbám a obrácení všechny...

Celý článek

Nový útok na demokracii a svobodu v naší zemi

Milí přátelé,
    snažím se nezatěžovat tyto stránky zbytečně zprávami o politickém dění či vývoji epidemické situace u nás a ve světě. Nyní však nejde mlčet a dělat mrtvé brouky. Duchovní boj je vždy i bojem o svobodu člověka - vnitřní i vnější. A proto zde umisťuji i tento dopis z pera Deklarace lékařů. Prosím - přečtěte si jej, přemýšlejte, konejte a modleme se o ochranu před novou totalitou pod rouškou naší bezpečnosti a zdánlivé ochrany zdraví. Zítra - 1.2. - se má projednávat novela pandemického zákona. Pokud projde v navrhované formě, jsme zpátky před listopadem 1989.

dopis.pdf (43410)

aktualizovaný dopis proti pandemickému zakonu.pdf (43645)

Dopis senátorům k novele pandemického zákona

Několik poznámek k omezení svobody v novele pandemického zákona

Dr. Robert Malone, vynálezce principu mRNA "vakcín" - Projev před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu D.C., 23.1.2022
 

Celý článek

Petice za zrušení pandemického zákona

    Jen co skončily třídenní modlitby a půst za naši zemi, už tu máme další snahu zneužít epidemie k okleštění našich lidských práv. Zítra - tedy v úterý 25.1.2022 má být projednáváno schválení novely zákona o epidemických opatřeních, která už by měla neomezenou platnost, a byla by zde NATRVALO. A její úprava by ještě více zasáhla do našeho soukromí, než dosud, samozřejmě pod rouškou "bezpečí".

Detailní právní rozbor.
Petici proti této novele je možné podepsat ZDE.  

Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)