Novinky

Aby svět uvěřil...

    Dneškem znovu začíná další týden modliteb za sjednocení rozděleného tajemného Těla Kristova - Církve. Prosme, nenechávejme tuto Jeho závěť nenaplněnou, prosme o jednotu všude, kde vnímáme, že schází.

Ó Ježíši Kriste, náš Pane a Spasiteli,
Ty, který jsi slíbil, že s námi budeš stále.
Voláš všechny křesťany,
aby přišli a měli účast na Tvém Těle a Krvi.
Ale naše viny nás rozdělily a nemáme sílu
podílet se společně na Tvé Svaté Eucharistii.
Vyznáváme tuto svou vinu
a modlíme se k Tobě,
odpusť nám a pomoz nám,
abychom sloužili cestám smíření
podle Tvé Vůle.
Zapal naše srdce ohněm Svatého Ducha.
Dej nám Ducha Moudrosti a víry,
odvahy a trpělivosti,
pokory a vytrvalosti,
lásky a kajícnosti,
na přímluvy nejblahoslavenější Matky Boží
a všech svatých.
Amen.

(Modlitba Sergeje Bulgakova)

Celý článek

Komentář k Anketě o škodlivosti okultna

    Do letošních Vánoc, tedy během dosavadních 4 let existence webu v anketě týkající se negativního vlivu okultismu a esoteriky hlasovalo cca 130 účastníků hlasování. Podíl těch, kdo hlasovali pro osobní negativní zkušenost, tvořil cca 73%. O letošních Vánocích - během jediného týdne - v anketě narostl počet hlasujících na neuvěřitelných 824 účastníků. Statistika návštěv mi prozradila, že to bylo zřejmě během jediného dne.. Zajímavé je, že po tomto nárůstu obrovsky vzrostl podíl těch, kteří hlasovali pro to, že na sobě negativní účinky okultismu a esoteriky nezakusili. Opravdu zajímavé...

    Netvrdím, že neexistují lidé, kteří negativní účinky na sobě nezakusili (těch je v ateistické společnosti zřejmě hodně); proto jsem tam i tu třetí kolonku vložil. Nicméně tento způsob hlasování svědčí o tom, že zcela jistě šlo o cílenou akci, jejímž záměrem bylo minimálně vytvořit dojem, že okultismus a esoteriku považuje za škodlivou jen malé procento lidí, kteří se zajímají o duchovní život. Díky této "akci" tedy nyní anketa neposkytuje pravdivý obraz o mínění těch, kteří tyto stránky navštěvují, a proto o tom zde také píši. Svět se neboří, anketu tam dál nechávám, koneckonců jde přece o duchovní boj.. Dosavadní průběh hlasování mne však přesvědčil, že lidé, kteří se modlí, hledají pravdu a Živého Boha, většinou mají i zkušenost se škodlivostí esoteriky a okultismu. A na čí mlýn měla přivést vodu tato akce si doplňte sami...

Celý článek

Emmanuel - Bůh s tebou

    Co člověk potřebuje nejvíc, když je mu těžko, a hodně těžko, než aby věděl, že v tom není sám...? Už na počátku Bible - a to ještě před hříchem - je samotným Bohem o člověku vysloveno: "Není dobré, aby člověk byl sám" (Gn 2,18). A to platí stále. Samota člověka, umocněná izolací vyvolanou hříchem, po staletí volala po Někom, kdo by do ní přišel, a její chlad a odcizenost mírnil a léčil. A tak Bůh posílá své Slovo, Boha s námi.
    Ikdyž se vám mnohé nepovede, i když vám v srdci zůstanou řady nezodpovězených otázek, i když problémy, které řešíte, se zdají být neřešitelné, NEJSTE V TOM SAMI. Emmanuel je nám blíž, než si myslíme. Chudoba betlémského žlabu narychlo upraveného v dětskou postýlku stále tiše svědčí: Pro tebe jsem se narodil, znám tvou chudobu, s tebou chci být stále. Dejme si čas, abychom tento hlas z Betléma znovu zaslechli, a už se ho nepustili ani v celém dalším roce. To přeji a vyprošuji nám všem.

Milostiplné Vánoční svátky.

Byl člověk jako já - (GOD WITH US)

Graham Kendrick
autorizovaný překlad: Karel Řežábek


Byl člověk jako já,
stál tam, kde stojím já,
cítil, co cítím já,
on rozumí.
On křehkost moji zná,
žil v těle jako já,
ďábel ho pokoušel,
on neprohrál.

Bůh s námi je, nám blízko je,
Bůh s námi je, Immanuel.

Byl lidmi pohrdán,
týrán a popliván,
blízkými opuštěn,
on odpouští.
Muž plný bolesti
vzal naše nemoci,
svůj život položil
za život můj.


© 1988 Make Way Music
www.grahamkendrick.co.uk

Originální nahrávka ZDE

Celý článek

Udělejme si Křesťanský Halloween…

    Do každoroční slavnosti Všech svatých nám zbývá týden a zároveň s ním přichází také u nás stále více známý pohanský svátek Halloween. Reklamy na něj a nabídky kostýmů a dalších rekvizit plní internet i výkladní skříně už daleko dříve: smrtky, netopýři, čarodějnice, černé kočky, rozchechtané dýně. A také přichází různá křesťanská varování před účastí na tomto pohanském slavení, která mají své opodstatnění nejen proto, že se okultisté na tento svátek připravují už daleko dříve svoláváním temných sil na všechny, kdo se do toho zapojí. Ale také prostě proto, že řeč symbolů má svou sílu, a funguje zkrátka to, co napsal jeden moudrý člověk: „na co se díváme, to nás formuje“.

    Jako křesťané bychom však neměli zůstávat jen u negativního postoje a varování. Tento pohanský svátek přece vznikl právě díky naší slavnosti Všech svatých (jméno Halloween je vlastně zkratkou slovního spojení ALL HALLOW EVEN - „večer Všech svatých“). A tito svatí žili svůj život k oslavě Svatého svatých – Hospodina, jediného pravého Boha. Když se vědomě přidáváme k jejich oslavování Jediného Svatého v nebi, má to daleko větší moc, než všechny pohanské rituály. V jedné písni chval zpíváme: „před Boží svatostí ďábel pryč utíká“… a je to opravdu tak. Chvála a vděčnost při oslavování Hospodina vyhání duchovní temnoty. Místo pouhého varování před Halloweenem - udělejme si jako přípravu na naši slavnost „VEČER SVATÝCH!…“ Už dnes můžeme začít, a vyhradit si klidně jen 10 či 15 minut na to, abychom děkovali Pánu za vše dobré od Něho v tomto dni či týdnu, chválili Ho a klaněli se Mu. A zítra znovu, až do samotné slavnosti včetně… Křesťanský Halloween… A i na nás spočine Hospodinova sláva, a i my tím budeme posvěceni. A zase o trošku více tak naplníme biblickou výzvu: „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19,2) Svíčku si k tomu také klidně můžeme zapálit, ale dávat ji do dýně opravdu není třeba… :-) 

Celý článek

Konference New Dawn

    Od včerejšího dne do neděle 25.8.2019 probíhá ve františkánském klášteře v Hájku u Prahy další ročník Konference NEW DAWN (Nové svítání). Jde o katolické charismatické setkání, inspirované atmosférou charismatické konference v anglickém Walsinghamu. Připraven je bohatý program.

Celý článek

Prague Pride

    Od pondělí v Praze probíhá opět festival Prague Pride, který bude zakončen sobotním Duhovým pochodem. Odsoudit je vždy mnohem snazší, než se snažit porozumět. Určitý vhled do cítění a životních peripetií těchto našich bratří a sester nabízí video Tretia cesta. Ikdyž nesouhlasíme se všemi snahami o osvětu v této oblasti, učme se těmto lidem žehnat, jako i jejich často nesnadnému hledání, a vyprošovat jim nalezení Živé Pravdy - Krista Ježíše.

 

Celý článek

Volby do Evropského parlamentu

    Organizace CitizenGO (komunita aktivních křesťanů, kteří usilují o ochranu života, rodiny a základních lidských práv po celém světě) připravila petici, skrze kterou chtějí požádat poslance o závazek k obnově skutečných hodnot v Evropské unii. Je možné se k ní přidat svým internetovým podpisem. Minimálně takto můžeme přispět k výsledku voleb do evropského parlamentu 24.-25.5.2019. K účasti na těchto volbách nás však vybízejí v prohlášení ČBK i naši biskupové, kteří jej zakončují slovy: "Budoucnost Evropy leží v našich rukou. Podpořme tedy svým hlasem její křesťanskou tvář, aby náš společný domov byl místem soužití v lásce a vzájemné službě."

Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)