Novinky

Prosme o Ducha Božího

Milí přátelé, 
prožíváme velikonoční období a očekáváme v modlitbách slíbeného Utěšitele Ducha Svatého. Pomalu se nám 
 
začínají rozvolňovat vládní omezení a začínáme se vracet do normálního života. Rád bych v tyto dny podtrhl 
 
význam pokračujících modliteb a povzbudil k nim nás všechny. 
Pokračujme v modlitbách - jednak za ukončení epidemie, ale neméně také za vládu a všechny zodpovědné u nás i 
 
ve světě, aby přechod do běžného života byl odvážný i prozíravý a plný naděje, abychom nezapomínali na 
 
solidaritu, kterou mnozí z nás tak obětavě a nezištně projevili, a také abychom minimálně modlitbou stavěli 
 
hráz jakémukoliv zneužití této těžké situace kýmkoliv, a na jakémkoliv poli. Už na počátku epidemie a pak i 
 
během ní se dala rozeznat u nás i ve světě na více rovinách řada kroků a snah této situace využít ve svůj 
 
zištný prospěch. A to jak na poli finančním, tak legislativním. Evropští biskupové proto nedávno adresovali 
 
Evropské unii deklaraci, ve které upozorňují na tendenci dočasně omezovat základní práva, na nichž se 
 
zakládá Evropská unie a vyzývají, aby bylo prioritou “garantovat návrat těchto základních práv, jakmile to 
 
zdravotní situace dovolí”.
Všichni teď stojíme nějak na začátku. A řada lidí bude začínat "úplně" od začátku. A to ať už díky ztrátě 
 
někoho blízkého či ekonomicky nevýhodné situaci pro podnikání nebo přímo díky ztrátě zaměstnání a dalším 
 
nepříznivým okolnostem. Všichni nyní o to více budeme potřebovat modlitební podporu, a to i proto, abychom 
 
se nevrhli zpět do toho hektického způsobu života před epidemií, a zúročili vše, co nám doba nouzového stavu 
 
přinesla pozitivního. Modlitba je součástí duchovního boje, nepřítel podle slov apoštola Petra stále obchází 
 
(1Petr 5,8) a my potřebujeme s pomocí Ducha Svatého a pod Jeho vedením rozeznávat "znamení doby", tedy to, 
 
co nám, tady a teď říká Bůh skrze svého Ducha. Vytrvejme v tomto očekávání Božího vedení. Milí přátelé,

Milí přátelé,

    prožíváme velikonoční období a očekáváme v modlitbách slíbeného Utěšitele Ducha Svatého. Pomalu se nám začínají rozvolňovat vládní omezení a začínáme se vracet do normálního života. Rád bych v tyto dny podtrhl význam pokračujících modliteb a povzbudil k nim nás všechny. Pokračujme v modlitbách - jednak za ukončení epidemie, ale neméně také za vládu a všechny zodpovědné u nás i ve světě, aby přechod do běžného života byl odvážný i prozíravý a plný naděje, abychom nezapomínali na solidaritu, kterou mnozí z nás tak obětavě a nezištně projevili, a také abychom minimálně modlitbou stavěli hráz jakémukoliv zneužití této těžké situace kýmkoliv, a na jakémkoliv poli. 

    Už na počátku epidemie a pak i během ní se dala rozeznat u nás i ve světě na více rovinách řada kroků a snah této situace využít ve svůj zištný prospěch. A to jak na poli finančním, tak legislativním. Evropští biskupové proto nedávno  adresovali Evropské unii deklaraci, ve které upozorňují na tendenci dočasně omezovat základní práva, na nichž se zakládá Evropská unie a vyzývají, aby bylo prioritou “garantovat návrat těchto základních práv, jakmile to zdravotní situace dovolí”.

    Svou horlivost v době epidemie znásobili také potratoví aktivisté, kteří se snaží pod rouškou koronavirového opatření zavést domácí chemické potraty, což se už podařilo ve Velké Británii a v Irsku a usilují o to i v dalších zemích. Je možné proti těmto snahám, nebezpečnějším než sám virus, podepsat petici.

    Všichni teď stojíme nějak na začátku. A řada lidí bude začínat "úplně" od začátku. A to ať už díky ztrátě někoho blízkého či ekonomicky nevýhodné situaci pro podnikání nebo díky ztrátě zaměstnání a dalším nepříznivým okolnostem. Všichni nyní o to více budeme potřebovat modlitební podporu, a to i proto, abychom se nevrhli zpět do toho hektického způsobu života před epidemií, a zúročili vše, co nám doba nouzového stavu přinesla pozitivního. Modlitba je součástí duchovního boje, nepřítel podle slov apoštola Petra stále obchází (1Petr 5,8) a my potřebujeme s pomocí Ducha Svatého a pod Jeho vedením rozeznávat "znamení doby", tedy to, co nám, tady a teď říká Bůh skrze svého Ducha. Vytrvejme v tomto očekávání a vyprošování si Božího vedení. 

CESTA SVĚTLA

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Agendy OSN využívají pandemie k propagaci potratů

Co je nakažlivější

Dost alarmismu, pandemie není, dlouhodobé nošení roušky škodí – volají italští lékaři

Ambasador pro náboženskou svobodu varuje před zneužitím pandemie

Biskup Sherrington: Británii hrozí nejextrémnější potratová legislativa v Evropě

Nový Zéland zrušil právo na život nenarozených

 

Celý článek

Střetly se v divném souboji život a smrt...

Milí přátelé,
prožíváme Svatý týden, a brzy budeme s Ježíšem procházet Jeho posvátné Třídení. Bude neobvyklé, ale reálné. Dění těchto dní a týdnů nám může o to více přiblížit dění těch prvních Velikonoc. Můžeme reálně zahlédnout Ježíše trpícího strachem, úzkostí, nespravedlností, útoky a potupou, i smrtelným zápasem. Můžeme vidět soucitné Veroniky, i Šimony z Cyreny. A také Jana, který s ženami a s Marií zůstával blízko až do konce. A také v sobě můžeme objevit třeba Petra sevřeného strachem nebo nezúčastněné vojáky. Velikonoční události a evangelijní události se stále opakují... A my Velikonoční svátky slavíme ne proto, abychom se rozněžnili nad trpícím Spasitelem, ale abychom Ho zahlédli kolem nás, možná i v sobě, včetně dalších biblických postav. A vše, co poznáme a zahlédneme, abychom Mu odevzdali a přijali Jeho dar nového života prýštící z Jeho probodeného Srdce. Kéž se to nám všem zase o něco lépe podaří. Požehnané Velikonoční svátky. Milí přátelé,
    Milí přátelé, 
prožíváme Svatý týden, a brzy budeme s Ježíšem procházet Jeho posvátné Třídení. Bude neobvyklé, ale reálné. Vždyť i ty první křesťanské Velikonoce byly pro učedníky neobvyklé a nečekané. Ale reálné.. Dění těchto dní a týdnů nám tedy může o to více přiblížit dění těch prvních Velikonoc. Můžeme reálně zahlédnout Ježíše trpícího strachem, úzkostí, nespravedlností, útoky a potupou, i smrtelným zápasem. Můžeme vidět soucitné Veroniky, i Šimony z Cyreny, Pilátovu ženu, i Piláta samotného. A také Jana, který s ženami a s Marií zůstával blízko až do konce. A dokonce i v sobě můžeme objevit třeba Petra sevřeného strachem nebo nezúčastněné vojáky. 
    Velikonoční události a vůbec všechny evangelijní události se stále opakují... A my Velikonoční svátky slavíme ne proto, abychom se rozněžnili nad trpícím Spasitelem, ale abychom Ho zahlédli kolem nás, možná i v sobě, včetně dalších biblických postav. A vše, co poznáme a zahlédneme, abychom Mu odevzdali k proměnění, a přijali Jeho dar nového života prýštící z Jeho probodeného Srdce. Kéž se to nám všem zase o něco lépe podaří. 
 
POŽEHNANÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ VÁM VŠEM. 
 
Celý článek

Já jsem s vámi

 

Nebojte se!

Je mi dána veškerá moc
na nebi i na zemi. 

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Ježíš Kristus z Nazareta, Syn Boží

 

EvangeliaJe mi dána veškerá moc
na nebi i na zemi. Nebojte se! Hle, já jsem s
vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

 Evangelia

Celý článek

Nabídka pomoci

    Česká maltézská mládež nabízí pomocJsme připraveni zajistit nákup a rozvoz léků a potravin, hlídání dětí, vyvenčení psů a případně další pomoc dle domluvy - v Praze, v Plzni a dílčím způsobem i v Pardubicích. 

Krizová linka sociální pomoci
 
    Od 18. března 2020 v souvislosti s rozšířením Koronaviru zřizuje Arcidiecézní charita Praha krizovou linku sociální pomoci pro osoby v nouzi v Praze a Středočeském kraji, kteří vinou nouzové situace zůstanou bez pomoci blízké osoby. Kontakt:737 280 635 E-mail: praha@praha.charita.cz. Provozní doba: v pracovních dnech od 10 do 15 hodin. Zájemci, kteří potřebují pomoc, budou nasměrovány na ADCH, projekty ADCH nebo místně příslušné Charity.
 

Díky za ně, i za všechny, kteří obětavě nasazují síly, kde je potřeba v této náročné situaci. Pán jim žehnej...

Praktický pomocník pro tuto dobu z pera pracovníků pomocných profesí: JAK ČELIT STRACHU

POMOC BOŽÍHO SLOVA

    Pro tuto náročnou zkoušku této doby jsem se pokusil vybrat pár textů z Božího Slova, která nám mohou pomoci v těžkých chvílích. Texty jsem vybral převážně z nabídky, kterou má na svém webu Mezinárodní svaz Gedeonů.  Je dobré předtím poprosit Ducha Svatého, aby se dotkl mého srdce tou pasáží, která je právě pro mne. Je možné si je také pomalu pročítat všechny, či k některým se vracet opakovaně. Slovo Boží je naším pokrmem na cestu i lékem na naše rány. Je často také světlem, které osvítí zapomenutou pravdu. Ovšem co povzbudí jednoho, nemusí povzbudit druhého. Proto si vyberte ty texty, které vás povzbuzují, a dávají odvahu, naději a útěchu. Je možné si také text přímo najít v Bibli a přečíst si ho v širších souvislostech. 

MIMOŘÁDNÉ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V SITUACI KORONAVIROVÉ KRIZE

 

Celý článek

Modlitba za ochranu pro svět, zvláště pro rodiny

    Dnes nám z různých stran přišly do konventu zprávy o společné večerní modlitbě křesťanů (původ je zřejmě v katolickém prostředí) za ochranu pro svět před epidemií nového viru, za jeho zastavení, a také za ochranu rodin (a je možné dodat: za ochranu před panikou z epidemie). Vyvěšuji to sem, protože vidím jako důležité v této postní době zintenzivnit naše modlitby za celý svět, za obrácení se zpět k Bohu, a to tedy nejen v dnešní večer. Ať už se zapojíme do této podoby modliteb nebo zvolíme jinou formu, vše se počítá. 

"Křesťané se mezinárodně zmobilizovali a všude po světě si posílají sms, že dnes 11.3. se všichni, kteří chceme, ve 20,00 hodin sjednotíme v modlitbě slavného růžence a dále Korunky k Božímu milosrdenství za zastavení epidemie koronaviru a též za ochranu našich rodin v širším slova smyslu. K modlitbě připojíme zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Jak uznáte za vhodné šiřte výzvu dál."

V našem konventu bratří i nadále pokračujeme v této denní modlitbě Sv. Růžence a Korunky za zastavení epidemie a za všechny, na které jakkoliv doléhá. Tento úmysl také denně vkládáme do mše svaté. Kromě jiných způsobů vidíme modlitbu jako jeden z nejúčinnějších nástrojů pomoci pro celý svět v této těžké situaci. 

TROCHU JINÝ POHLED NA EPIDEMII KORONAVIRU

MŠE SVATÉ ON-LINE NA INTERNETU

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,

který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,

shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí

v této obtížné době plné dezorientace a obav

v mnoha místech Evropy i světa

a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost hlavám státu,

dej sílu a odměnu našim lékařům,

zdravotníkům a dobrovolníkům,

dej věčný život zesnulým.

Neopusť nás v dobách zkoušky,

ale vysvoboď nás ode všeho zlého.

O toto prosíme Tebe,

který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, přimlouvej se za nás!

(převzato z webu vira.cz)

 

Celý článek

Změnil si pohlaví. Teď toho lituje

    Dovoluji si zde upozornit na možnost vyslechnout si osobní Svědectví Walta Heyera, který prošel změnou pohlaví, načež se vrátil zpět k tomu původnímu. Jeho svědectví bude možné vyslechnout už zítra 10.3.2020 v Praze u bratří a sester Baptistů na Vinohradské 68 v 18h, postupně pak v Liberci, Ostravě a Třinci. V rozhovorech na youtube říká (zatím pouze v angličtině), že jsou to stovky mladých lidí, kteří v současné době prožívají zklamání ze změny pohlaví a touží se vrátit zpět, protože změna nenaplnila jejich očekávání.

Walt Heyer - kulatý stůl nad problematikou transgenderu

Webové stránky Walta Heyera: www.sexchangeregret.com

Celý článek

Přijďte blíže k Bohu...

    Dnešní Popeleční středou vstupujeme do doby postní, doby vnitřní přípravy na Velikonoční svátky. Při nich máme obnovit své vyznání v Boží zachraňující lásku, rozhodnutí následovat Krista a nechat se vést Jeho Svatým Duchem. V dnešní modlitbě Ranních chval jsme byli vyzváni modlit se k Bohu: Prosme ho pokorně, aby v těchto dnech spásy očistil naše srdce Duchem Svatým a upevnil nás v lásce. A o to jde. Udělat místo lásce. A možná právě v té oblasti, kde mi to vůbec nejde. Takovou máme každý, a asi ne jen jednu... Která to je? Ptej se Ducha Svatého, ten to ví úplně přesně. A kdybys i přesto nevěděl, začni prosit za tu oblast, kde víš, že se ti moc nedaří. Nechme se k tomuto úsilí povzbudit slovy proroky Izaiáše:

Je tohle půst, jaký se mně líbí,

den, v němž se člověk umrtvuje?

Sklonit hlavu jako rákos,

ustlat si na žínici a prachu?

Tohle nazveš postem,

dnem milým Hospodinu?

Či není půst, jaký si přeji, (spíš) toto:

rozvázat nespravedlivá pouta,

uvolnit uzly jha,

utiskované propustit na svobodu,

zlomit každé jařmo?

Lámat svůj chléb hladovému,

popřát pohostinství bloudícím ubožákům;

když vidíš nahého, obléci ho,

neodmítat pomoc svému bližnímu?

Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora,

tvá jizva se brzy zacelí.

Před tebou půjde tvá spravedlnost

a za tebou Boží sláva.

Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví,

křičet o pomoc, a on řekne: ‚Zde jsem!‘

Přestaneš-li utlačovat,

ukazovat prstem,

křivě mluvit,

nasytíš-li svým chlebem hladového,

ukojíš-li lačného,

tehdy v temnotě vzejde tvé světlo,

tvůj soumrak se stane poledním jasem.

Hospodin tě stále povede,

v nedostatku ukojí tvou touhu,

posílí tvé údy.

Budeš jako zavlažovaná zahrada,

jako (živé) zřídlo,

jehož voda nevysychá.

Co od věků leží v troskách, tvůj rod znovu vystaví,

obnovíš základy (zdiva) zašlých pokolení.

Budou tě nazývat: Ten, který zazdívá trhliny,

ten, který obnovuje trosky k přebývání.“

Izaiáš 58,5-12

Celý článek

+ Francis MacNutt

    Ve věku 94 let zemřel 12.ledna 2020, o neděli Křtu Páně, Francis MacNutt. Spolu se svou manželkou Judith založil křesťanskou, ekumenickou a neziskovou organizaci Christian Healing Ministries, věnující se službě uzdravení a osvobození. Několik jeho knih o této službě vyšlo i v češtině a slouží jako dobrý manuál pro tuto službu. Kéž ho Pán ho odmění za jeho službu a je milosrdný k jeho proviněním.

Celý článek

Aby svět uvěřil...

    Dneškem znovu začíná další týden modliteb za sjednocení rozděleného tajemného Těla Kristova - Církve. Prosme, nenechávejme tuto Jeho závěť nenaplněnou, prosme o jednotu všude, kde vnímáme, že schází.

Ó Ježíši Kriste, náš Pane a Spasiteli,
Ty, který jsi slíbil, že s námi budeš stále.
Voláš všechny křesťany,
aby přišli a měli účast na Tvém Těle a Krvi.
Ale naše viny nás rozdělily a nemáme sílu
podílet se společně na Tvé Svaté Eucharistii.
Vyznáváme tuto svou vinu
a modlíme se k Tobě,
odpusť nám a pomoz nám,
abychom sloužili cestám smíření
podle Tvé Vůle.
Zapal naše srdce ohněm Svatého Ducha.
Dej nám Ducha Moudrosti a víry,
odvahy a trpělivosti,
pokory a vytrvalosti,
lásky a kajícnosti,
na přímluvy nejblahoslavenější Matky Boží
a všech svatých.
Amen.

(Modlitba Sergeje Bulgakova)

Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)