Novinky

Světový den prarodičů a seniorů

    S vděčností vítám ustanovení 25.července za Světový den prarodičů a seniorů. Je to akcent, který naše "moderní" uspěchaná doba postrádá. Papež Benedikt XVI. řekl: „Modlitba seniorů může chránit svět, snad i účinněji než úsilí mnoha lidí". A papež František k tomu dodává: "Vaše modlitba je vzácným potenciálem: je plící, o který nesmí ani církev a ani svět přijít. Zejména v této době není vaše přímluva za svět a za církev zbytečná, naopak všem lidem ukazuje klidnou důvěru spočívající na neochvějném základě”. 
    Kéž se nám všem daří objevovat bohatství, které nám Pán v prarodičích a seniorech nabízí, i když je někdy hodně skryté. Prosme o to na přímluvu praotce Abraháma a jeho ženy Sáry, na přímluvu Mojžíše, svatého Simeona a Anny, a svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. 
 
Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021
 
Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!
Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.
Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.
Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.
Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.
Amen.
 
Foto: zdroj www.unsplash.com
V tento den také mohou získat plnomocné odpustky jak prarodiče a senioři, tak ti, kteří jim budou věnovat náležitou pozornost.SS vděčností vítám ustanovení Světového dne prarodičů a seniorů. Je to akcent, který naše "moderní" uspěchaná doba postrádá. Papež Benedikt XVI. napsal: „Modlitba seniorů může chránit svět, snad i účinněji než úsilí mnoha lidí. Vaše modlitba je vzácným potenciálem: je plící, o který nesmí ani církev a ani svět přijít" A papež František k tomu dodává: "Zejména v této době není vaše přímluva za svět a za církev zbytečná, naopak všem lidem ukazuje klidnou důvěru spočívající na neochvějném základě” 
V tento den také mohou získat plnomocné odpustky jak prarodiče a senioři, tak ti, kteří jim budou věnovat náležitou pozornost. vděčností vítám ustanovení Světového dne prarodičů a seniorů. Je to akcent, který naše "moderní" uspěchaná doba postrádá. Papež Benedikt XVI. napsal: „Modlitba seniorů může chránit svět, snad i účinněji než úsilí mnoha lidí. Vaše modlitba je vzácným potenciálem: je plící, o který nesmí ani církev a ani svět přijít" A papež František k tomu dodává: "Zejména v této době není vaše přímluva za svět a za církev zbytečná, naopak všem lidem ukazuje klidnou důvěru spočívající na neochvějném základě” 
V tento den také mohou získat plnomocné odpustky jak prarodiče a senioři, tak ti, kteří jim budou věnovat náležitou pozornost.
Celý článek

The Chosen (Vyvolení) - Evangelium na pokračování

    Rád upozorňuji na velmi zdařilé dílo, které se snaží nabídnout příběhy z Evangelií modernímu diváku srozumitelným způsobem. Jde o seriál, který "je natočen pouze na motivy příběhů zapsaných v evangeliích. Některé příběhy byly přidány, jiné zkráceny a další časově přeházeny. Tvůrci se ovšem snažili zachovat kontext a uměleckou představivostí nenarušit pravdivost Písma" jak uvádí ve své recenzi Hanka Kalašová (www.svetviry.cz). A pokračuje: "Dává porozumět Boží bezpodmínečné lásce a zájmu o každého člověka. Ukazuje Ježíše, jehož osoba vzbuzuje touhu po Bohu a dobrých změnách, zájem i zvědavost, zdravý respekt a bázeň. Zároveň si nečiní nároky na celé poselství a doporučuje především číst Bibli" .

    V závěru je uvedeno: "Seriál The Chosen je zdarma dostupný ke zhlédnutí jak na počítači, tak i v mobilní aplikaci pro Android i iOS. Dialogy jsou natočené angličtině, ale dají se zapnout české titulky (byť někdy trochu nedokonalé)"V pravém dolním rohu rozkliknete tři tečky, najedete na titulky a rolováním zvolíte Czech. Shlédl jsem zatím jen jednu část, ale velmi mne toto zpracování zaujalo a věřím, že i vás...

Celý článek

Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů

    V souvislosti s opakující se snahou zavést do právního řádu České republiky úpravu pojetí manželství se Česká biskupská konference rozhodla vydat následující prohlášení:

Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.
 
Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy. Je třeba mít na paměti, že manželství má hluboký smysl, který nespočívá pouze v obdarování se vzájemnou láskou, ale také v plození a výchově dětí, které zajišťují kontinuitu lidského rodu.
 
Čeští a moravští biskupové
 
Velehrad, 7. července 2021Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.
    Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.
 
    Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy. Je třeba mít na paměti, že manželství má hluboký smysl, který nespočívá pouze v obdarování se vzájemnou láskou, ale také v plození a výchově dětí, které zajišťují kontinuitu lidského rodu.
 
Čeští a moravští biskupové
 

Velehrad, 7. července 2021

(ZDROJ: www.cirkev.cz)

Celý článek

Dary Ducha Svatého

    Bratři a sestry, 

    oslavili jsme Letnice - Seslání Ducha Svatého, a ten nás vede k zodpovědnosti za svůj život, za církev i za společnost. Potřebujeme Jeho dary, zvláště dnes tolik opomíjené dary moudrosti a rozumu. Přidávám zde tedy odkaz na nově vzniklé stránky, které se snaží tyto dary Boží užívat a aplikovat v životě: www.zdraveforum.cz. Pročtěte a udělejte si obrázek sami. 

VENI SANCTE SPIRITUS!

Celý článek

Smíření na Bílé Hoře

    V sobotu 8.5.2021 ve 14,30 proběhne na návrší Bílá Hora u památníku bitvy Iniciativa smíření. Akce byla přesunuta kvůli covidovým opatřením z podzimu na tento den. Určitě bude možné akci sledovat na televizi Noe, pokud byste chtěli přijít osobně, informujte se u organizátorů. 

 

Celý článek

Manželství pro všechny???

    Podpořme modlitbou aktuální momentálně probíhající jednání sněmovny nad předefinováním pojmu manželství, tedy rozhodování, zda se manželstvím budou nazývat i sňatky homosexuálních a lesbických párů nebo ne (a kdoví jaké ještě, salámová metoda funguje spolehlivě...). Nebylo to dopředu vůbec zmíněno v médiích (a je celkem zřejmé proč) a proto to sem dávám až nyní. I jakákoliv pozdější modlitba je důležitá, protože Pán v Písmu říká: "Dříve než prositi budou, já vyslyším". Na závěr cituji poslance Marka Výborného ze zprávy Novinek o tomto jednání: „Nevedeme debatu o právu menšin, vedeme debatu o hodnotách” A závěry této debaty budou mít opravdu znatelné důsledky pro naši zemi. 

Celý článek

Život se zjevil...

Milí přátelé,
    přeji a vyprošuji nám všem, aby si nás Boží Beránek o těchto velikonočních svátcích zase o něco více přitáhl na své Srdce, dal se nám více poznat, a svou Svatou Krví nás očistil, proměnil a posvětil. Bůh vám žehnej. 

P. Antonín, OCarm.

 

Celý článek

Patris corde

    "Patris corde - otcovským srdcem Josef miloval Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván ´synem Josefovým´" - tak začíná papež František svůj apoštolský list Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Při této příležitosti papež také vyhlásil zvláštní rok věnovaný svatému Josefovi, ochránci Svaté rodiny, který trvá 8. 12. 2020  -  8. 12. 2021 (a v němž je také možné získávat plnomocné odpustky). 
    Zároveň nás tak papež zve, abychom se na svatého Josefa více obraceli: "Všichni mohou ve svatém Josefovi, nepovšimnutém muži, všedním, diskrétním a skrytém člověku nalézt přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy. Jim všem patří uznání a vděčnost".
   Celý list Patris corde stojí za přečtení, nicméně přikládám jen další ochutnávku, v níž nám papež staví sv. Josefa před oči jako příklad víry: "Daleko ať je od nás, myslet si, že věřit znamená nacházet snadno utěšná řešení. Víra, kterou nás učí Kristus, je ta, kterou vidíme u svatého Josefa, který nehledal zkratky, nýbrž otevřeně čelil tomu, co jej potkává a přijímal za to odpovědnost".
    Za 9 dní budeme slavit Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je tedy možné a vhodné se na ni připravit modlitbou novény ke sv. Josefu. Jako nabídku zde přikládám jednu variantu této novény, více jich lze jistě najít na internetu.
 
Celý článek

Obrať nás Pane...

 
Dnešním dnem vstupujeme do postního období, které je v liturgii charakterizováno výzvami k novému obrácení, pokání, přiblížení se Hospodinu. Z textu knihy proroka Joela (1.čtení) je zřejmé, že izraelský lid buď nějaká pohroma už postihla nebo teprve hrozí. A v tom se jejich situace podobá té naší, i když můžeme říci, že nás postihlo obojí - nějaké pohromy už máme za sebou a nekončí to.. A i v této situaci nás Pán volá k pokání, které od nás právem očekává. 
Izaiáš píše: "Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší". Pokáním odstraňujeme tento příkrov a umožňujeme Bohu, aby o nás mohl více pečovat a žehnat nám, chránit nás před tím, co na nás po právu přichází pro naše hříchy". 
Dá se tedy souhrnně říci, že pokání uvolňuje Bohu ruce a nám srdce... A na naší odpovědi na toto volání Boží záleží i naše budoucnost, už dnes ji takto my, každý z nás, tvoříme.
Pokání má jediný cíl: Obnovu živého vztahu k Bohu, pročištění toho, co tam není v pořádku a tedy i nové poznání Božího charakteru. Tato obnova však vyžaduje i můj osobní vklad, jak říká svatopisec: Přijďte blíže k Bohu a Bůh přijde blíže k vám". Proto nás i Ježíš v dnešním evangeliu zve: "zajdi do své komůrky a mluv se svým nebeským Otcem". Kéž tedy naše postní úsilí přináší plody v těchto dvou klíčových oblastech: vztahu k Bohu, a vztahu k našim bližním (včetně sebe samého...).Dnešním dnem vstupujeme do postního období, které je v liturgii charakterizováno výzvami k novému obrácení, pokání, přiblížení se Hospodinu. Z textu knihy proroka Joela (1.čtení) je zřejmé, že izraelský lid buď nějaká pohroma už postihla nebo teprve hrozí. A v tom se jejich situace podobá té naší, i když můžeme říci, že nás postihlo obojí - nějaké pohromy už máme za sebou a nekončí to.. A i v této situaci nás Pán volá k pokání, které od nás právem očekává. 
    Dnešním dnem vstupujeme do postního období, které je v liturgii doprovázeno výzvami k novému obrácení, pokání, přiblížení se Hospodinu. Z textu knihy proroka Joela (1.čtení) je zřejmé, že izraelský lid buď nějaká pohroma už postihla nebo teprve hrozí. A v tom se jejich situace podobá té naší, i když můžeme říci, že nás vlastně postihlo obojí - nějaké pohromy už máme za sebou a nekončí to.. A i právě kvůli tomu nás Pán volá k pokání, které od nás právem očekává.
    Izaiáš píše: "Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší" (Iz 59,2). Pokáním odstraňujeme tento příkrov a umožňujeme Bohu, aby o nás mohl více pečovat a žehnat nám, chránit nás před tím, co na nás po právu přichází pro naše hříchy. 
    Dá se tedy souhrnně říci, že pokání uvolňuje Bohu ruce a nám srdce... A naše budoucnost záleží právě na naší odpovědi na toto volání, protože už dnes ji takto my, každý z nás, tvoříme.
    Pokání má jediný cíl: Obnovu živého vztahu k Bohu, pročištění toho, co tam není v pořádku. A tedy i nové poznání Božího charakteru. Tato obnova však vyžaduje i můj osobní vklad, jak říká Písmo: "Přijďte blíže k Bohu a Bůh přijde blíže k vám". Proto nás i Ježíš v dnešním evangeliu zve: "zajdi do své komůrky a mluv se svým nebeským Otcem" (Mt 6,6). Kéž tedy naše postní úsilí přináší plody v těchto dvou klíčových oblastech: vztahu k Bohu, a vztahu k našim bližním (včetně sebe samého...).
 
 
 
Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)