Novinky

Zjevení Páně

Život se zjevil, a my jsme (ho) viděli, Život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám.   

1Janův 1,2

Proto klekám na kolena před Otcem,

od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, (a prosím ho):

ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk,

aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce

byli schopni pochopit ‒ jako všichni křesťané ‒ celou tu šířku a délku, výšku i hloubku,

poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích (darů).  

Efesanům 3,14-19

 

Stále hlubší poznání Krista Vám i sobě přeje a vyprošuje 

P. Antonín Příkaský, OCarm.

3,14 Proto klekám na kolena před Otcem,
 
3,15 od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, (a prosím ho):
 
3,16 ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk,
 
3,17 aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce
 
3,18 byli schopni pochopit ‒ jako všichni křesťané ‒ celou tu šířku a délku, výšku i hloubku,
 
3,19 poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích (darů).
Celý článek

Stále k nám přichází...

"Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni." Sk 4,11-12
 
Přišel mezi nás před dvěma desítkami století, a od té doby čeká u dveří našich domovů i srdcí, aby mohl vstoupit. Pozvěme Ho dál... Pokojné svátky Kristova Narození přeje a vyprošuje P. Antonín, OCarm."Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni." Sk 4,11-12

    "Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni." Sk 4,11-12

    Přišel mezi nás před dvěma desítkami století, a od té doby čeká u dveří našich domovů i srdcí, aby mohl vstoupit. Pozvěme Ho dál...

 Pokojné svátky Kristova Narození přeje a vyprošuje P. Antonín, OCarm.

Celý článek

Obnova s P. Eliasem Vellou

Milí přátelé,

    náš statečný spolubratr ve víře otec Elias Vella i ve svém vysokém věku neustále usiluje předat nám, čím ho Pán obdaroval. Nyní je možné se obnovy zůčastnit sice pouze virtuálně, ale "naživo", ne jen z nahrávek. Přikládám tedy plakátek:

Celý článek

Naděje

Milí přátelé,

    zmatek a chaos kolem nás pokračuje, a neveselé prognózy slyšíme skoro denně. Šíří se strach a nejistota, obavy z budoucnosti. A slibované zázračné "tečky" přestávají fungovat. Nesmíme se tím vším nechat zhypnotizovat. To bychom napomáhali tomu, který je v pozadí toho všeho. Co tedy?
    Jeden moudrý člověk řekl tato slova: "Na co se díváš, to tě formuje". A má pravdu. Na co jsme zaměřeni, to nás ovlivňuje a postupně i proměňuje. Je třeba znovu zaměřit svůj zrak ke zdroji naší naděje - ke Kristu: "V jeho jménu bude naděje národů" (Mt 12,21).

    Otvírám zde tedy nový oddíl věnovaný naději. A sem chci umísťovat vše, co by nás mohlo povzbudit a vracet nám v této těžké době naději.
 
 
Celý článek

Deklarace lékařů

    Toto prohlášení již podepsalo přes 900 českých lékařů a dalších přes 30 tisíc občanů během pěti dnů...! Nejsme sami, kdo už dlouho vnímáme, že se u nás i ve světě děje něco hodně podivného...Rád je sem umisťuji, protože vyzývá k návratu k pravým hodnotám v medicíně i lidských vztazích. Vlastním podpisem ji také můžete podpořit. 

DEKLARACE LÉKAŘŮ K POVINNÉMU OČKOVÁNÍ

Celý článek

Aktuální k této době

Milí přátelé, 

    všichni jsme nějak zasaženi aktuálním děním ve světě, překvapeni množstvím protichůdných zpráv a informací týkajících se šíření nákazy, všichni jsme také stavěni často před různá, někdy i závažná rozhodnutí, např. týkající se očkování. A nevíme, co bude dál. Na webu víra.cz jsem objevil text od libanonského světce z nedávné doby - sv. Charbela Makhloufa (1828 -1898). Přijde mi prorocký a týkající se právě naší doby a při tom všem do mne vlévá naději. Proto se o něj chci podělit také s vámi a umisťuji ho sem. 

 
Hloupí a zlí lidé budou ovládat osudy národů
 
Vytrvejte a zůstaňte pevní 
Násilí opanuje zemi. Planeta bude probodnuta meči nevědomosti a nenávisti. Národy se budou potácet pod tíhou utrpení, strach zpustoší celou zemi jako bouře, srdce lidí budou přetékat žalem. Hloupí a zlí lidé budou ovládat osud národů, zavlečou je na cestu utrpení a smrti kvůli slepé zášti, které budou přezdívat „spravedlnost“. Zášť a nevědomost ovládnou svět.
 
Vytrvejte a zůstaňte pevní ve víře a v lásce. Tvář země se změní, ale vy si zachováte Kristovu tvář. Hranice, společenství a zřízení států budou vymazány a znovu nakresleny, lidé se budou ploužit pod tíhou ohně a železa, ale vy si zachováte lásku bez hranic. Střežte své církevní společenství, vaším státním zřízením ať je evangelium. Buďte kotvou, která zachytí bloudící, vaše srdce ať jsou přístavem spásy pro všechny ztracené a zbloudilé, kteří prosí o ochranu. Svými modlitbami můžete spustit déšť milosrdenství a zemi zavlažit svou láskou. Modlete se, aby se zatvrzelá srdce obměkčila, aby zatemnělé mysli prozřely.
 
Každý člověk má svítit
Světlo mizí a temnota se žalostně rozmáhá. Doplňte olej do svých lamp dříve, než zhasnou a vy se ponoříte do temnoty. Bděte nad lampou, která prozařuje vaše večery, aby také bděla nad vámi a nad vašimi domy. Když je tma, osvětlujte noc svými lampami. Nespokojte se s temnotou a čekáním na světlo nového dne.
 
Každý člověk je plamenem, stvořeným naším Pánem, aby svítil na zemi. Každý člověk je lampou, kterou Pán učinil, aby zářila a dávala světlo. Kdo vyrábí lampu, dělá ji proto, aby svítila ve tmě. Lampa je stvořena, aby prozářila temnotu.
 
Ať nejsou aktivní jen zlí lidé
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra, ti druzí budou zasévat zlo stále více.  Každý okamžik vašeho života je jako ošatka, která vám je svěřena, abyste ji naplnili svou sklizní a svým ovocem. Tento okamžik je krátký, rychle zmizí v minulosti a už nikdy nepůjde vzít zpět. Zlo oplácejte dobrem, ale nedělejte si z lásky záminku, proč se vyhýbat boji se zlem. Vaše láska ať je jako voda, která proniká všude.
 
A hlavně ... nemějte strach
A hlavně, nemějte strach,
protože Kristovo světlo povstane a zazáří,
kříž a církev se zaskví.
 
Vytrvejte ve víře v Krista,
nemějte strach,
důvěřujte Bohu vzkříšení a života.
 
Jemu náleží
všechna sláva
na věky věků.
 
(Sv. Šarbel 1828 -1898)všichni jsme nějak zasaženi aktuálním děním ve světě, překvapeni množstvím protichůdných zpráv a informací týkajících se rozšířené nákazy, všichni jsme také stavěni často před různá, někdy i závažná rozhodnutí, např. týkající se očkování. A nevíme, co bude dál. Na webu víra.cz jsem objevil text od libanonského světce z nedávné doby - sv. Šarbela Makhlufa (1828 -1898). Přijde mi prorocký a týkající se právě naší doby a při tom všem do mne vlévá naději. Proto se o něj chci podělit také s vámi a misťuji ho sem.

Hloupí a zlí lidé budou ovládat osudy národů

Vytrvejte a zůstaňte pevní
Násilí opanuje zemi. Planeta bude probodnuta meči nevědomosti a nenávisti. Národy se budou potácet pod tíhou utrpení, strach zpustoší celou zemi jako bouře, srdce lidí budou přetékat žalem. Hloupí a zlí lidé budou ovládat osud národů, zavlečou je na cestu utrpení a smrti kvůli slepé zášti, které budou přezdívat „spravedlnost“. Zášť a nevědomost ovládnou svět.

Vytrvejte a zůstaňte pevní ve víře a v lásce. Tvář země se změní, ale vy si zachováte Kristovu tvář. Hranice, společenství a zřízení států budou vymazány a znovu nakresleny, lidé se budou ploužit pod tíhou ohně a železa, ale vy si zachováte lásku bez hranic. Střežte své církevní společenství, vaším státním zřízením ať je evangelium. Buďte kotvou, která zachytí bloudící, vaše srdce ať jsou přístavem spásy pro všechny ztracené a zbloudilé, kteří prosí o ochranu. Svými modlitbami můžete spustit déšť milosrdenství a zemi zavlažit svou láskou. Modlete se, aby se zatvrzelá srdce obměkčila, aby zatemnělé mysli prozřely.

Každý člověk má svítit
Světlo mizí a temnota se žalostně rozmáhá. Doplňte olej do svých lamp dříve, než zhasnou a vy se ponoříte do temnoty. Bděte nad lampou, která prozařuje vaše večery, aby také bděla nad vámi a nad vašimi domy. Když je tma, osvětlujte noc svými lampami. Nespokojte se s temnotou a čekáním na světlo nového dne.

Každý člověk je plamenem, stvořeným naším Pánem, aby svítil na zemi. Každý člověk je lampou, kterou Pán učinil, aby zářila a dávala světlo. Kdo vyrábí lampu, dělá ji proto, aby svítila ve tmě. Lampa je stvořena, aby prozářila temnotu.

Ať nejsou aktivní jen zlí lidé
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra, ti druzí budou zasévat zlo stále více.  Každý okamžik vašeho života je jako ošatka, která vám je svěřena, abyste ji naplnili svou sklizní a svým ovocem. Tento okamžik je krátký, rychle zmizí v minulosti a už nikdy nepůjde vzít zpět. Zlo oplácejte dobrem, ale nedělejte si z lásky záminku, proč se vyhýbat boji se zlem. Vaše láska ať je jako voda, která proniká všude.

A hlavně ... nemějte strach
A hlavně, nemějte strach,
protože Kristovo světlo povstane a zazáří,
kříž a církev se zaskví.

Vytrvejte ve víře v Krista,
nemějte strach,
důvěřujte Bohu vzkříšení a života.

Jemu náleží
všechna sláva
na věky věků.

(Sv. Šarbel 1828 -1898)

Celý článek

Odebírání dětí bez rozhodnutí soudu?

    Zítra, tedy ve čtvrtek 9.9.2021 od 9h má být v Senátu projednávána novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 - tedy Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí. Je možné zaslat senátorům a senátorkám zaslat výzvu k zamítnutí této novely. Podle odborníků by to byl český Barnevernet a je nutné tyto aktivity okamžitě zastavit. Pokud výzvu podepsat nestihnete, alespoň vše podpořte modlitbou (i později). Izajáš 65,24  "Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším." 

Maria, Matko Boží a matko naše, přimlouvej se za nás...

Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)