Novinky

Odebírání dětí bez rozhodnutí soudu?

    Zítra, tedy ve čtvrtek 9.9.2021 od 9h má být v Senátu projednávána novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 - tedy Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí. Je možné zaslat senátorům a senátorkám zaslat výzvu k zamítnutí této novely. Podle odborníků by to byl český Barnevernet a je nutné tyto aktivity okamžitě zastavit. Pokud výzvu podepsat nestihnete, alespoň vše podpořte modlitbou (i později). Izajáš 65,24  "Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším." 

Maria, Matko Boží a matko naše, přimlouvej se za nás...

Celý článek

Světový den prarodičů a seniorů

    S vděčností vítám ustanovení 25.července za Světový den prarodičů a seniorů. Je to akcent, který naše "moderní" uspěchaná doba postrádá. Papež Benedikt XVI. řekl: „Modlitba seniorů může chránit svět, snad i účinněji než úsilí mnoha lidí". A papež František k tomu dodává: "Vaše modlitba je vzácným potenciálem: je plící, o který nesmí ani církev a ani svět přijít. Zejména v této době není vaše přímluva za svět a za církev zbytečná, naopak všem lidem ukazuje klidnou důvěru spočívající na neochvějném základě”. 
    Kéž se nám všem daří objevovat bohatství, které nám Pán v prarodičích a seniorech nabízí, i když je někdy hodně skryté. Prosme o to na přímluvu praotce Abraháma a jeho ženy Sáry, na přímluvu Mojžíše, svatého Simeona a Anny, a svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. 
 
Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021
 
Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!
Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.
Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.
Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.
Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.
Amen.
 
Foto: zdroj www.unsplash.com
V tento den také mohou získat plnomocné odpustky jak prarodiče a senioři, tak ti, kteří jim budou věnovat náležitou pozornost.SS vděčností vítám ustanovení Světového dne prarodičů a seniorů. Je to akcent, který naše "moderní" uspěchaná doba postrádá. Papež Benedikt XVI. napsal: „Modlitba seniorů může chránit svět, snad i účinněji než úsilí mnoha lidí. Vaše modlitba je vzácným potenciálem: je plící, o který nesmí ani církev a ani svět přijít" A papež František k tomu dodává: "Zejména v této době není vaše přímluva za svět a za církev zbytečná, naopak všem lidem ukazuje klidnou důvěru spočívající na neochvějném základě” 
V tento den také mohou získat plnomocné odpustky jak prarodiče a senioři, tak ti, kteří jim budou věnovat náležitou pozornost. vděčností vítám ustanovení Světového dne prarodičů a seniorů. Je to akcent, který naše "moderní" uspěchaná doba postrádá. Papež Benedikt XVI. napsal: „Modlitba seniorů může chránit svět, snad i účinněji než úsilí mnoha lidí. Vaše modlitba je vzácným potenciálem: je plící, o který nesmí ani církev a ani svět přijít" A papež František k tomu dodává: "Zejména v této době není vaše přímluva za svět a za církev zbytečná, naopak všem lidem ukazuje klidnou důvěru spočívající na neochvějném základě” 
V tento den také mohou získat plnomocné odpustky jak prarodiče a senioři, tak ti, kteří jim budou věnovat náležitou pozornost.
Celý článek

The Chosen (Vyvolení) - Evangelium na pokračování

    Rád upozorňuji na velmi zdařilé dílo, které se snaží nabídnout příběhy z Evangelií modernímu diváku srozumitelným způsobem. Jde o seriál, který "je natočen pouze na motivy příběhů zapsaných v evangeliích. Některé příběhy byly přidány, jiné zkráceny a další časově přeházeny. Tvůrci se ovšem snažili zachovat kontext a uměleckou představivostí nenarušit pravdivost Písma" jak uvádí ve své recenzi Hanka Kalašová (www.svetviry.cz). A pokračuje: "Dává porozumět Boží bezpodmínečné lásce a zájmu o každého člověka. Ukazuje Ježíše, jehož osoba vzbuzuje touhu po Bohu a dobrých změnách, zájem i zvědavost, zdravý respekt a bázeň. Zároveň si nečiní nároky na celé poselství a doporučuje především číst Bibli" .

    V závěru je uvedeno: "Seriál The Chosen je zdarma dostupný ke zhlédnutí jak na počítači, tak i v mobilní aplikaci pro Android i iOS. Dialogy jsou natočené angličtině, ale dají se zapnout české titulky (byť někdy trochu nedokonalé)"V pravém dolním rohu rozkliknete tři tečky, najedete na titulky a rolováním zvolíte Czech. Shlédl jsem zatím jen jednu část, ale velmi mne toto zpracování zaujalo a věřím, že i vás...

Celý článek

Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů

    V souvislosti s opakující se snahou zavést do právního řádu České republiky úpravu pojetí manželství se Česká biskupská konference rozhodla vydat následující prohlášení:

Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.
 
Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy. Je třeba mít na paměti, že manželství má hluboký smysl, který nespočívá pouze v obdarování se vzájemnou láskou, ale také v plození a výchově dětí, které zajišťují kontinuitu lidského rodu.
 
Čeští a moravští biskupové
 
Velehrad, 7. července 2021Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.
    Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.
 
    Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy. Je třeba mít na paměti, že manželství má hluboký smysl, který nespočívá pouze v obdarování se vzájemnou láskou, ale také v plození a výchově dětí, které zajišťují kontinuitu lidského rodu.
 
Čeští a moravští biskupové
 

Velehrad, 7. července 2021

(ZDROJ: www.cirkev.cz)

Celý článek

Dary Ducha Svatého

    Bratři a sestry, 

    oslavili jsme Letnice - Seslání Ducha Svatého, a ten nás vede k zodpovědnosti za svůj život, za církev i za společnost. Potřebujeme Jeho dary, zvláště dnes tolik opomíjené dary moudrosti a rozumu. Přidávám zde tedy odkaz na nově vzniklé stránky, které se snaží tyto dary Boží užívat a aplikovat v životě: www.zdraveforum.cz. Pročtěte a udělejte si obrázek sami. 

VENI SANCTE SPIRITUS!

Celý článek

Smíření na Bílé Hoře

    V sobotu 8.5.2021 ve 14,30 proběhne na návrší Bílá Hora u památníku bitvy Iniciativa smíření. Akce byla přesunuta kvůli covidovým opatřením z podzimu na tento den. Určitě bude možné akci sledovat na televizi Noe, pokud byste chtěli přijít osobně, informujte se u organizátorů. 

 

Celý článek

Manželství pro všechny???

    Podpořme modlitbou aktuální momentálně probíhající jednání sněmovny nad předefinováním pojmu manželství, tedy rozhodování, zda se manželstvím budou nazývat i sňatky homosexuálních a lesbických párů nebo ne (a kdoví jaké ještě, salámová metoda funguje spolehlivě...). Nebylo to dopředu vůbec zmíněno v médiích (a je celkem zřejmé proč) a proto to sem dávám až nyní. I jakákoliv pozdější modlitba je důležitá, protože Pán v Písmu říká: "Dříve než prositi budou, já vyslyším". Na závěr cituji poslance Marka Výborného ze zprávy Novinek o tomto jednání: „Nevedeme debatu o právu menšin, vedeme debatu o hodnotách” A závěry této debaty budou mít opravdu znatelné důsledky pro naši zemi. 

Celý článek

Život se zjevil...

Milí přátelé,
    přeji a vyprošuji nám všem, aby si nás Boží Beránek o těchto velikonočních svátcích zase o něco více přitáhl na své Srdce, dal se nám více poznat, a svou Svatou Krví nás očistil, proměnil a posvětil. Bůh vám žehnej. 

P. Antonín, OCarm.

 

Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)