Novinky

Slavnost Narození Krista

    "I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou." Lk 2,7 Kéž se nám všem daří rozpoznat Boží příchod, když k nám přichází a najít pro Něj ve svém srdci trochu místa, abychom našli  i to své místo v Jeho srdci...

Milí přátelé, přeji a vyprošuji Vám setkání s Kristem a  Jeho Rodinou tam a takovým způsobem, jakým se oni rozhodnou se s Vámi setkat.  Požehnané svátky Narození Krista přeje a vyprošuje P. Antonín Příkaský, OCarm. "I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou." Lk 2,7
Kéž se nám všem daří rozpoznat Boží příchod, když k nám přichází a najít pro Něj ve svém srdci trochu místa, abychom našli  i to své místo v Jeho srdci...
Milí přátelé, přeji a vyprošuji Vám setkání s Kristem a  Jeho Rodinou tam a takovým způsobem, jakým se oni rozhodnou se s Vámi setkat.  Požehnané svátky Narození Krista přeje a vyprošuje P. Antonín Příkaský, OCarm. "I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou." Lk 2,7
    Milí přátelé, přeji a vyprošuji Vám setkání s Kristem a  Jeho Rodinou tam a takovým způsobem, jakým se oni rozhodnou se s Vámi setkat.  Požehnané svátky Narození Krista přeje a vyprošuje P. Antonín Příkaský, OCarm. 
 

Celý článek

Rosu dejte nebesa shůry...

Bez Ducha Svatého je Bůh daleko. Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je pouhou institucí, autorita se stává útlakem, misie propagandou, liturgie pouhou vzpomínkou a křesťanské chování se stane zotročující morálkou. Ale v něm je celé stvoření pozvedáno v nerozlučné jednotě a se sténáním pracuje ke zrodu Království Božího… Vzkříšený Kristus je zde a evangelium předznamenává úlohu Trojice, autorita je osvobozující službou, misie jsou Letnicemi, liturgie je vzpomínáním i předjímáním a konání člověka je zbožštěno… (Laodikejský metropolita Ignác /Hazim / 
 
Milí přátelé, 
přeji a vyprošuji Vám hojnost darů Ducha Svatého, této Živé vody našeho života, kterou nám Ježíš zaslíbil a stále sesílá. Kéž zavlaží Vaše srdce a dá v nich vyrůst vděčnosti a chvále. P. Antonín,OCarm.Bez Ducha Svatého je Bůh daleko. Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je pouhou institucí, autorita se stává útlakem, misie propagandou, liturgie pouhou vzpomínkou a křesťanské chování se stane zotročující morálkou. Ale v něm je celé stvoření pozvedáno v nerozlučné jednotě a se sténáním pracuje ke zrodu Království Božího… Vzkříšený Kristus je zde a evangelium předznamenává úlohu Trojice, autorita je osvobozující službou, misie jsou Letnicemi, liturgie je vzpomínáním i předjímáním a konání člověka je zbožštěno… (Laodikejský metropolita Ignác /Hazim /

    Bez Ducha Svatého je Bůh daleko. Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je pouhou institucí, autorita se stává útlakem, misie propagandou, liturgie pouhou vzpomínkou a křesťanské chování se stane zotročující morálkou. Ale v něm je celé stvoření pozvedáno v nerozlučné jednotě a se sténáním pracuje ke zrodu Království Božího… Vzkříšený Kristus je zde a evangelium předznamenává úlohu Trojice, autorita je osvobozující službou, misie jsou Letnicemi, liturgie je vzpomínáním i předjímáním a konání člověka je zbožštěno…     Laodikejský metropolita Ignác /Hazim / 

Milí přátelé, 
    přeji a vyprošuji Vám hojnost darů Ducha Svatého, této Živé vody našeho života, kterou nám Ježíš zaslíbil a stále sesílá. Kéž zavlaží Vaše srdce a dá v nich vyrůst vděčnosti a chvále. 
P. Antonín,OCarm.
 
Celý článek

KRISTUS VSTAL ZE SMRTI K ŽIVOTU

    "Pokoj vám" zní při setkání Vzkříšeného se svými učedníky. 

Kéž tento Jeho pokoj stále naplňuje Vaše srdce den za dnem, 

hodinou za hodinou. 

A kéž si pro něj k Němu stále znovu přicházíte. 

Přeje a vyprošuje P. Antonín,OCarm.

Celý článek

Úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska

     Úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie  povede papež František 25. března v rámci kající liturgie v bazilice svatého Petra v Římě od 17.00 hodin . Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Samotný úkon zasvěcení je plánován přibližně na 18:30 hod. 

Úkon zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Celý článek

Utrpení - trest nebo výzva?

    Na stránkách Konteplativní semináře se můžete přihlásit na tuto tématickou duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou:  Čtyři večerní hodinové setkání v postním týdnu před Velikonocemi. Vše probíhá on-line prostřednictvím aplikace Zoom 4. - 7.dubna vždy ve 20h. Je to vzácná příležitost zažít tohoto moudrého duchovního otce alespoň trochu "naživo". Neváhejte a přihlaste se. 

zdroj obrázku: www.eliasvella.cz

Celý článek

Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy

    Milí přátelé,

    přikládám sem odkaz na podepsání výzvy, která požaduje český překlad Rozborové zprávy Istanbulské úmluvy (která dosud v češtině není...!). Více v textu níže a na odkazu:

    Zastánci ratifikace Istanbulské úmluvy rozjíždějí přes média novou agresivní vlnu nátlaku. My znovu s Vaší pomocí tlačíme na zveřejnění a překlad celého znění Istanbulské úmluvy, ze kterého jasně vyplývá, proč nesmí být ratifikována. Odsouzení násilí na ženách v samotném textu Istanbulské úmluvy skutečně stojí, ale pouze všeobecně. K Istanbulské úmluvě se váže i Důvodová zpráva vydaná Radou Evropy, která je neoddělitelnou součástí úmluvy a teprve právě zde se lze dočíst, co je vlastně za domácí násilí považováno a jak s ním bojovat. Z této Důvodové zprávy, která není ničím jiným, než detailně rozepsanou Istanbulskou úmluvou jasně a bezpochybně vyplývá, že primárně řeší implementaci genderové ideologie do národní legislativy a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze druhotnou záminkou k dosažení tohoto záměru.

Žádáme překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“

Celý článek

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)