700 let od narození Karla IV.

14. května budeme slavit sedmisté výročí narození velikého českého státníka, zakladatele pražské univerzity a prvního českého krále, který se stal také císařem Svaté říše římské - Karla IV. Jako jeho pozdrav z věčnosti uveďme jeho slova z vlastního životopisu, která adresuje svým nástupcům, ale která se týkají nás všech:

    "Když pak budete kralovat po mně, ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem kraloval před vámi, a že jsem obrácen v prach a hlínu červů. Podobně i vy upadnete v nic, přecházejíce jako stín a jako květ polní. Co je platna urozenost aneb hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?" (Vlastní životopis - Vyšehrad 1970, kap.II.)

V Katolickém týdeníku 19/2016 se pak můžeme dozvědět něco více o duchovní vizi, se kterou Karel IV. budoval město Prahu. Ochutnávka zde.

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)