Aktuální k této době

Milí přátelé, 

    všichni jsme nějak zasaženi aktuálním děním ve světě, překvapeni množstvím protichůdných zpráv a informací týkajících se šíření nákazy, všichni jsme také stavěni často před různá, někdy i závažná rozhodnutí, např. týkající se očkování. A nevíme, co bude dál. Na webu víra.cz jsem objevil text od libanonského světce z nedávné doby - sv. Charbela Makhloufa (1828 -1898). Přijde mi prorocký a týkající se právě naší doby a při tom všem do mne vlévá naději. Proto se o něj chci podělit také s vámi a umisťuji ho sem. 

 
Hloupí a zlí lidé budou ovládat osudy národů
 
Vytrvejte a zůstaňte pevní 
Násilí opanuje zemi. Planeta bude probodnuta meči nevědomosti a nenávisti. Národy se budou potácet pod tíhou utrpení, strach zpustoší celou zemi jako bouře, srdce lidí budou přetékat žalem. Hloupí a zlí lidé budou ovládat osud národů, zavlečou je na cestu utrpení a smrti kvůli slepé zášti, které budou přezdívat „spravedlnost“. Zášť a nevědomost ovládnou svět.
 
Vytrvejte a zůstaňte pevní ve víře a v lásce. Tvář země se změní, ale vy si zachováte Kristovu tvář. Hranice, společenství a zřízení států budou vymazány a znovu nakresleny, lidé se budou ploužit pod tíhou ohně a železa, ale vy si zachováte lásku bez hranic. Střežte své církevní společenství, vaším státním zřízením ať je evangelium. Buďte kotvou, která zachytí bloudící, vaše srdce ať jsou přístavem spásy pro všechny ztracené a zbloudilé, kteří prosí o ochranu. Svými modlitbami můžete spustit déšť milosrdenství a zemi zavlažit svou láskou. Modlete se, aby se zatvrzelá srdce obměkčila, aby zatemnělé mysli prozřely.
 
Každý člověk má svítit
Světlo mizí a temnota se žalostně rozmáhá. Doplňte olej do svých lamp dříve, než zhasnou a vy se ponoříte do temnoty. Bděte nad lampou, která prozařuje vaše večery, aby také bděla nad vámi a nad vašimi domy. Když je tma, osvětlujte noc svými lampami. Nespokojte se s temnotou a čekáním na světlo nového dne.
 
Každý člověk je plamenem, stvořeným naším Pánem, aby svítil na zemi. Každý člověk je lampou, kterou Pán učinil, aby zářila a dávala světlo. Kdo vyrábí lampu, dělá ji proto, aby svítila ve tmě. Lampa je stvořena, aby prozářila temnotu.
 
Ať nejsou aktivní jen zlí lidé
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra, ti druzí budou zasévat zlo stále více.  Každý okamžik vašeho života je jako ošatka, která vám je svěřena, abyste ji naplnili svou sklizní a svým ovocem. Tento okamžik je krátký, rychle zmizí v minulosti a už nikdy nepůjde vzít zpět. Zlo oplácejte dobrem, ale nedělejte si z lásky záminku, proč se vyhýbat boji se zlem. Vaše láska ať je jako voda, která proniká všude.
 
A hlavně ... nemějte strach
A hlavně, nemějte strach,
protože Kristovo světlo povstane a zazáří,
kříž a církev se zaskví.
 
Vytrvejte ve víře v Krista,
nemějte strach,
důvěřujte Bohu vzkříšení a života.
 
Jemu náleží
všechna sláva
na věky věků.
 
(Sv. Šarbel 1828 -1898)všichni jsme nějak zasaženi aktuálním děním ve světě, překvapeni množstvím protichůdných zpráv a informací týkajících se rozšířené nákazy, všichni jsme také stavěni často před různá, někdy i závažná rozhodnutí, např. týkající se očkování. A nevíme, co bude dál. Na webu víra.cz jsem objevil text od libanonského světce z nedávné doby - sv. Šarbela Makhlufa (1828 -1898). Přijde mi prorocký a týkající se právě naší doby a při tom všem do mne vlévá naději. Proto se o něj chci podělit také s vámi a misťuji ho sem.

Hloupí a zlí lidé budou ovládat osudy národů

Vytrvejte a zůstaňte pevní
Násilí opanuje zemi. Planeta bude probodnuta meči nevědomosti a nenávisti. Národy se budou potácet pod tíhou utrpení, strach zpustoší celou zemi jako bouře, srdce lidí budou přetékat žalem. Hloupí a zlí lidé budou ovládat osud národů, zavlečou je na cestu utrpení a smrti kvůli slepé zášti, které budou přezdívat „spravedlnost“. Zášť a nevědomost ovládnou svět.

Vytrvejte a zůstaňte pevní ve víře a v lásce. Tvář země se změní, ale vy si zachováte Kristovu tvář. Hranice, společenství a zřízení států budou vymazány a znovu nakresleny, lidé se budou ploužit pod tíhou ohně a železa, ale vy si zachováte lásku bez hranic. Střežte své církevní společenství, vaším státním zřízením ať je evangelium. Buďte kotvou, která zachytí bloudící, vaše srdce ať jsou přístavem spásy pro všechny ztracené a zbloudilé, kteří prosí o ochranu. Svými modlitbami můžete spustit déšť milosrdenství a zemi zavlažit svou láskou. Modlete se, aby se zatvrzelá srdce obměkčila, aby zatemnělé mysli prozřely.

Každý člověk má svítit
Světlo mizí a temnota se žalostně rozmáhá. Doplňte olej do svých lamp dříve, než zhasnou a vy se ponoříte do temnoty. Bděte nad lampou, která prozařuje vaše večery, aby také bděla nad vámi a nad vašimi domy. Když je tma, osvětlujte noc svými lampami. Nespokojte se s temnotou a čekáním na světlo nového dne.

Každý člověk je plamenem, stvořeným naším Pánem, aby svítil na zemi. Každý člověk je lampou, kterou Pán učinil, aby zářila a dávala světlo. Kdo vyrábí lampu, dělá ji proto, aby svítila ve tmě. Lampa je stvořena, aby prozářila temnotu.

Ať nejsou aktivní jen zlí lidé
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra, ti druzí budou zasévat zlo stále více.  Každý okamžik vašeho života je jako ošatka, která vám je svěřena, abyste ji naplnili svou sklizní a svým ovocem. Tento okamžik je krátký, rychle zmizí v minulosti a už nikdy nepůjde vzít zpět. Zlo oplácejte dobrem, ale nedělejte si z lásky záminku, proč se vyhýbat boji se zlem. Vaše láska ať je jako voda, která proniká všude.

A hlavně ... nemějte strach
A hlavně, nemějte strach,
protože Kristovo světlo povstane a zazáří,
kříž a církev se zaskví.

Vytrvejte ve víře v Krista,
nemějte strach,
důvěřujte Bohu vzkříšení a života.

Jemu náleží
všechna sláva
na věky věků.

(Sv. Šarbel 1828 -1898)

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)