Boží Beránek už zvítězil

Bratři a sestry, 

 

    kopí namířené proti nám kvůli našim hříchům zasáhlo Božího Syna.. Za náš život už je tedy Kristem zaplaceno Jeho utrpením a smrtí. Přijměme tedy s vírou Jeho život, abychom měli účast na Jeho Vzkříšení. Požehnané Velikonoční svátky. 

P. Antonín,OCarm.

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)