...dnes se "vám" narodil Spasitel...

Milí přátelé,
    máme za sebou neobvyklý rok a vstupujeme do slavení Vánočních svátků za neobvyklých okolností. Na mnohé možná dotírá vtíravá nejistota, "co bude dál?". Asi podobně se cítili obyvatelé Palestiny i celé říše římské, když k nim dorazilo nařízení o sčítání lidu a museli se mu podrobit. Co se to chystá? Co nás čeká?
    "Emmanuel - Bůh s námi". Tak Hospodin nazval svého Syna, když skrze proroka Izaiáše zvěstoval poselství o Mesiáši. Ano, je zde, je opravdu s námi a neopustí nás. A je příznačné, že zrovna o těchto Vánocích se opakuje jev, který je považován za možnou variantu úkazu betlémské hvězdy, která přivedla mudrce z Východu do Betléma - konjunkce Jupitera a Saturna, pozorovatelná po osmi stech letech. Když k tomu ještě připočteme letošní nález části hřebu v klášteře Milevsko, který zřejmě skutečně je hřebem z Kristova kříže, pak nelze nevidět i v těchto skutečnostech významná znamení Boží prozřetelnosti. Je s námi, prochází s námi dějinami, celý vesmír je v Jeho rukou.
    A tento Pán se svěřil před dvěma tisíci lety do rukou lidí, tento Pán chce být i dnes přivítán v jeslích našich srdcí. Neváhejme. 

    Pane přijď i ke mně, a neprodlévej. Přijď a utiš můj nepokoj, vezmi do svých rukou mé obavy o sebe i mé blízké. I pro mne ses narodil, buď mým Spasitelem právě dnes...

Přeji Vám všem a vyprošuji co nejklidnější a v pokoji prožité

Požehnané Vánoční svátky

a mnoho radosti, pokoje a naděje v celém roce 2021.

P. Antonín Příkaský, OCarm.

ÁRONSKÉ POŽEHNÁNÍ

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)