KRISTUS VSTAL ZE SMRTI K ŽIVOTU

    "Pokoj vám" zní při setkání Vzkříšeného se svými učedníky. 

Kéž tento Jeho pokoj stále naplňuje Vaše srdce den za dnem, 

hodinou za hodinou. 

A kéž si pro něj k Němu stále znovu přicházíte. 

Přeje a vyprošuje P. Antonín,OCarm.

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)