Modlitba za ochranu pro svět, zvláště pro rodiny

    Dnes nám z různých stran přišly do konventu zprávy o společné večerní modlitbě křesťanů (původ je zřejmě v katolickém prostředí) za ochranu pro svět před epidemií nového viru, za jeho zastavení, a také za ochranu rodin (a je možné dodat: za ochranu před panikou z epidemie). Vyvěšuji to sem, protože vidím jako důležité v této postní době zintenzivnit naše modlitby za celý svět, za obrácení se zpět k Bohu, a to tedy nejen v dnešní večer. Ať už se zapojíme do této podoby modliteb nebo zvolíme jinou formu, vše se počítá. 

"Křesťané se mezinárodně zmobilizovali a všude po světě si posílají sms, že dnes 11.3. se všichni, kteří chceme, ve 20,00 hodin sjednotíme v modlitbě slavného růžence a dále Korunky k Božímu milosrdenství za zastavení epidemie koronaviru a též za ochranu našich rodin v širším slova smyslu. K modlitbě připojíme zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Jak uznáte za vhodné šiřte výzvu dál."

V našem konventu bratří i nadále pokračujeme v této denní modlitbě Sv. Růžence a Korunky za zastavení epidemie a za všechny, na které jakkoliv doléhá. Tento úmysl také denně vkládáme do mše svaté. Kromě jiných způsobů vidíme modlitbu jako jeden z nejúčinnějších nástrojů pomoci pro celý svět v této těžké situaci. 

TROCHU JINÝ POHLED NA EPIDEMII KORONAVIRU

MŠE SVATÉ ON-LINE NA INTERNETU

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,

který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,

shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí

v této obtížné době plné dezorientace a obav

v mnoha místech Evropy i světa

a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost hlavám státu,

dej sílu a odměnu našim lékařům,

zdravotníkům a dobrovolníkům,

dej věčný život zesnulým.

Neopusť nás v dobách zkoušky,

ale vysvoboď nás ode všeho zlého.

O toto prosíme Tebe,

který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, přimlouvej se za nás!

(převzato z webu vira.cz)

Zdroj obrázku: 99images.com

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)