Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy

    Milí přátelé,

    přikládám sem odkaz na podepsání výzvy, která požaduje český překlad Rozborové zprávy Istanbulské úmluvy (která dosud v češtině není...!). Více v textu níže a na odkazu:

    Zastánci ratifikace Istanbulské úmluvy rozjíždějí přes média novou agresivní vlnu nátlaku. My znovu s Vaší pomocí tlačíme na zveřejnění a překlad celého znění Istanbulské úmluvy, ze kterého jasně vyplývá, proč nesmí být ratifikována. Odsouzení násilí na ženách v samotném textu Istanbulské úmluvy skutečně stojí, ale pouze všeobecně. K Istanbulské úmluvě se váže i Důvodová zpráva vydaná Radou Evropy, která je neoddělitelnou součástí úmluvy a teprve právě zde se lze dočíst, co je vlastně za domácí násilí považováno a jak s ním bojovat. Z této Důvodové zprávy, která není ničím jiným, než detailně rozepsanou Istanbulskou úmluvou jasně a bezpochybně vyplývá, že primárně řeší implementaci genderové ideologie do národní legislativy a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze druhotnou záminkou k dosažení tohoto záměru.

Žádáme překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)