Pán volá svou církev k pokání a obnově

    Prožíváme Svaté velikonoční třídení. Myslíce na Ježíšovo utrpení, nemůžeme si je nespojovat s událostmi, jejichž sama existence těžce zasáhla každého, kdo soucítí s bezbrannými, a nevinnými, kterým je ubližováno. "Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny" napsal apoštol Pavel (1Kor 12,26). A my nemůžeme v odhalení zneužívání nezletilých či zranitelných dospělých služebníky církve nevidět těžké rány na Kristově těle, které zasáhly tyto naše trpící bratry či sestry, a i po mnoha letech stále bolí a krvácí. A také nemůžeme zůstat nečinní.

    Vyšetřování konkrétních případů je věc jedna, kéž se v nich dojde k pravdě a spravedlnosti. Prosba za odpuštění a konání pokání je věc druhá, a do této se můžeme zapojit všichni. "Jsme jedno tělo v Kristu" (Řím 12,5). Věřím, že Pán svou snoubenku církev skrze tato odhalení volá k pokání, očistě, a tedy i k obnovení její schopnosti předávat od Krista nadpřirozený život. Otec biskup Jan Vokál vyzval už od 5.neděle postní celou královéhradeckou diecézi k pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným. A vyzval každou farnost k vytvoření plánu, jak tento týden prožít. Také řeholnice naší země se modlily o Květné neděli na stejný úmysl. Vznikla také iniciativa Modlitby a půst za ČR. Nechme se jimi inspirovat k podobným akcím zvláště tam, kde je to nyní hodně aktuální.

    Tedy nesuďme, neospravedlňujme se, nechtějme sami sjednávat nápravu, volejme k Hospodinu jako hříšníci, a přednášejme Mu v modlitbě jak oběti, tak pachatele, tak všechny, kdo se budou podílet na nastolení spravedlnosti. Jedině pravda osvobozuje, ale bez lásky může také ještě více ublížit. Kéž nás tedy v těchto modlitbách vede Duch lásky, Duch svatý. Jen pod Jeho vedením pak budeme schopni účinně pomoci, když toho v těchto případech bude potřeba. A zcela jistě tak potěšíme Boží Milosrdné Srdce, které nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil.

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)