Patris corde

    "Patris corde - otcovským srdcem Josef miloval Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván ´synem Josefovým´" - tak začíná papež František svůj apoštolský list Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Při této příležitosti papež také vyhlásil zvláštní rok věnovaný svatému Josefovi, ochránci Svaté rodiny, který trvá 8. 12. 2020  -  8. 12. 2021 (a v němž je také možné získávat plnomocné odpustky). 
    Zároveň nás tak papež zve, abychom se na svatého Josefa více obraceli: "Všichni mohou ve svatém Josefovi, nepovšimnutém muži, všedním, diskrétním a skrytém člověku nalézt přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy. Jim všem patří uznání a vděčnost".
   Celý list Patris corde stojí za přečtení, nicméně přikládám jen další ochutnávku, v níž nám papež staví sv. Josefa před oči jako příklad víry: "Daleko ať je od nás, myslet si, že věřit znamená nacházet snadno utěšná řešení. Víra, kterou nás učí Kristus, je ta, kterou vidíme u svatého Josefa, který nehledal zkratky, nýbrž otevřeně čelil tomu, co jej potkává a přijímal za to odpovědnost".
    Za 9 dní budeme slavit Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je tedy možné a vhodné se na ni připravit modlitbou novény ke sv. Josefu. Jako nabídku zde přikládám jednu variantu této novény, více jich lze jistě najít na internetu.
 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)