Potřebujeme rosu Ducha Svatého

Potřebujeme rosu Ducha Svatého...
Procházíme opravdu těžkou a neobvyklou situací, a ať už si o jejím původu myslíme cokoliv, jedno je jasné: úplně proměnila celý svět a jeho podobu. 
Jako křesťané víme, že nás Bůh nikdy neopouští, nicméně pod tlakem okolností můžeme ztrácet naději i odvahu, protože změna k lepšímu není zrovna na dohled. Objevují se různé modlitební i postní aktivity, které se snaží zintenzivnit hlas věřících k Bohu s prosbou o zastavení epidemie nejen viru, ale také strachu, manipulace s fakty, nekalých praktik pod rouškou bezpečnostních opatření apod. 
V této situaci vidím jako důležité, až klíčové, abychom se znovu intenzivněji začali obracet na Ducha Svatého. Ježíš o Něm řekl: "ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl" (J 14,26). A nejen to. Duch Svatý, když Ho zveme do svého života, přináší i své ovoce, kterým je: "láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání" (Gal 5,22). A to vše nám často schází, to vše naléhavě potřebujeme v dnešní době izolací, karantén a zvýšené nervozity i agresivity, které už lze zaznamenat téměř všude. A není se čemu divit, už to bude rok, co začal tento virový kolotoč. Spásu nám nepřinese vakcína, ale jedině Kristus se svým Duchem. 
Papež František vícekrát zmínil, že bychom měli denně o Ducha Svatého prosit. Nemyslím si, že by muselo jít o nějaké dlouhé litanie, ale když denně se na Ducha Božího obrátíme s krátkou prosbou o pomoc a vedení, bezpochyby to přinese své ovoce. Křesťané se právě v nejtěžších dobách obraceli právě na Ducha Svatého (Sk 4,24-31).
Co zvolit? Klidně krátkou střelnou modlitbu "Přijď Duchu Svatý", nebo oblíbenou píseň chval k Duchu Božímu. A nebo Mu přímo řekněme, co nám schází a co naléhavě potřebujeme..: "daruj mi svou radost, svůj pokoj Duchu Svatý...". 
Jako nabídku přikládám tuto modlitbu: 
 
Prosba o vedení Duchem Svatým
Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.
Zdroj: www.modlitba.cz Potřebujeme rosu Ducha Svatého...

    Procházíme opravdu těžkou a neobvyklou situací, a ať už si o jejím původu myslíme cokoliv, jedno je jasné: úplně proměnila celý svět a jeho podobu.
    Jako křesťané víme, že nás Bůh nikdy neopouští, nicméně pod tlakem okolností můžeme ztrácet naději i odvahu, protože změna k lepšímu není zrovna na dohled. Objevují se různé modlitební i postní aktivity, které se snaží zintenzivnit hlas věřících k Bohu s prosbou o zastavení epidemie nejen viru, ale také strachu, manipulace s fakty, nekalých praktik pod rouškou bezpečnostních opatření apod.
    V této situaci vidím jako důležité, až klíčové, abychom se znovu intenzivněji začali obracet na Ducha Svatého. Ježíš o Něm řekl: "ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl" (J 14,26). A nejen to. Duch Svatý, když Ho zveme do svého života, přináší i své ovoce, kterým je: "láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání" (Gal 5,22). A to vše nám často schází, to vše naléhavě potřebujeme v dnešní době izolací, karantén a zvýšené nervozity i agresivity, které už lze zaznamenat téměř všude. A není se čemu divit, už to bude rok, co začal tento virový kolotoč. Spásu nám nepřinese vakcína, ale jedině Kristus se svým Duchem. A je to právě Duch Svatý, který nás může i v těchto těžkých chvílích zachovat v pokoji a učit nás vděčnosti a umění radovat se i z drobných denních darů a úspěchů. Zároveň nás svou moudrostí povede k moudrým a uváženým rozhodnutím.
    Papež František vícekrát zmínil, že bychom měli denně o Ducha Svatého prosit. Nemyslím si, že by muselo jít o nějaké dlouhé litanie, ale když denně se na Ducha Božího obrátíme s krátkou prosbou o pomoc a vedení, bezpochyby to přinese své ovoce. Křesťané se právě v nejtěžších dobách obraceli právě na Ducha Svatého (Sk 4,24-31).
    Co zvolit? Klidně krátkou střelnou modlitbu "Přijď Duchu Svatý", nebo oblíbenou píseň chval k Duchu Božímu. A nebo Mu přímo řekněme, co nám schází a co naléhavě potřebujeme..: "daruj mi svou radost, svůj pokoj Duchu Svatý...".


Jako nabídku přikládám tuto modlitbu:

Prosba o vedení Duchem Svatým

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.
Zdroj: www.modlitba.cz 

Zdroj fotografie: Seraf - Zonerama

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)