PRO TEBE JSEM SE NARODIL

Blíží se Vánoční svátky, svátky Narození Ježíše Krista, našeho Zachránce.. Jejich slavením si nejen připomínáme, že se Bůh stal jedním z nás, abychom věděli, že On dobře ví - jaké to je „být člověkem“. Ale On naše lidství svým Vtělením také posvětil a přivedl ho zpět před Otcovu Tvář.

Zároveň se tak vděčně hlásíme ke křesťanským kořenům naší země, ze kterých, přes všechna selhání a omyly věřících, vyrostlo tak mnoho dobrého pro celou lidskou společnost, jako například vědomí důstojnosti člověka a obrana lidských práv.

To vše je důvodem k vděčnosti a chvále Boha. Proto zde připojuji zpěv, který vytryskl ze srdce sv. Miriam od Ukřižovaného Ježíše během mystického vytržení:

 

Všichni spí. A na Boha, který je plný dobroty, velký, hodný chvály, zapomínají! Nikdo na něj nemyslí!
Podívej se, oslavuje ho příroda; nebe, hvězdy, stromy, rostliny, všechno ho oslavuje
a člověk, který zná jeho dobrodiní, který má povinnost ho oslavovat, spí!
Honem, honem, probuďme vesmír…

K lásce, k mé Lásce pospěšte, králové země! Pojďme, chvalme ho!
Zpívám o vznešenosti, o moci našeho Spasitele,
neboť jsme dílem jeho rukou, cenou jeho krve. Pojďme, chvalme ho!
Není takového Boha, jako je On! Pospěšte…

 

Pospěšte všichni, kdo jste na zemi, nezastavujte se u toho, co je pozemské,
vždyť je to všechno marnost, která v mžiku skončí! Pojďme, chvalme ho!
Jsme jen vyhnanci a poutníci na této zemi. Pojďme, chvalme ho!
Padněme k jeho nohám, dejme mu svá srdce. Pojďme ho oslavovat, klanět se mu!

 

Vyznejme ústy i svým srdcem: Není takového Boha, jako jsi Ty. Pojďme, chvalme ho!
Celá země, všechna zvířata se radují v hluboké úctě. Pojďme, chvalme ho!

 

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)