Prosme o Ducha Božího

Milí přátelé, 
prožíváme velikonoční období a očekáváme v modlitbách slíbeného Utěšitele Ducha Svatého. Pomalu se nám 
 
začínají rozvolňovat vládní omezení a začínáme se vracet do normálního života. Rád bych v tyto dny podtrhl 
 
význam pokračujících modliteb a povzbudil k nim nás všechny. 
Pokračujme v modlitbách - jednak za ukončení epidemie, ale neméně také za vládu a všechny zodpovědné u nás i 
 
ve světě, aby přechod do běžného života byl odvážný i prozíravý a plný naděje, abychom nezapomínali na 
 
solidaritu, kterou mnozí z nás tak obětavě a nezištně projevili, a také abychom minimálně modlitbou stavěli 
 
hráz jakémukoliv zneužití této těžké situace kýmkoliv, a na jakémkoliv poli. Už na počátku epidemie a pak i 
 
během ní se dala rozeznat u nás i ve světě na více rovinách řada kroků a snah této situace využít ve svůj 
 
zištný prospěch. A to jak na poli finančním, tak legislativním. Evropští biskupové proto nedávno adresovali 
 
Evropské unii deklaraci, ve které upozorňují na tendenci dočasně omezovat základní práva, na nichž se 
 
zakládá Evropská unie a vyzývají, aby bylo prioritou “garantovat návrat těchto základních práv, jakmile to 
 
zdravotní situace dovolí”.
Všichni teď stojíme nějak na začátku. A řada lidí bude začínat "úplně" od začátku. A to ať už díky ztrátě 
 
někoho blízkého či ekonomicky nevýhodné situaci pro podnikání nebo přímo díky ztrátě zaměstnání a dalším 
 
nepříznivým okolnostem. Všichni nyní o to více budeme potřebovat modlitební podporu, a to i proto, abychom 
 
se nevrhli zpět do toho hektického způsobu života před epidemií, a zúročili vše, co nám doba nouzového stavu 
 
přinesla pozitivního. Modlitba je součástí duchovního boje, nepřítel podle slov apoštola Petra stále obchází 
 
(1Petr 5,8) a my potřebujeme s pomocí Ducha Svatého a pod Jeho vedením rozeznávat "znamení doby", tedy to, 
 
co nám, tady a teď říká Bůh skrze svého Ducha. Vytrvejme v tomto očekávání Božího vedení. Milí přátelé,

Milí přátelé,

    prožíváme velikonoční období a očekáváme v modlitbách slíbeného Utěšitele Ducha Svatého. Pomalu se nám začínají rozvolňovat vládní omezení a začínáme se vracet do normálního života. Rád bych v tyto dny podtrhl význam pokračujících modliteb a povzbudil k nim nás všechny. Pokračujme v modlitbách - jednak za ukončení epidemie, ale neméně také za vládu a všechny zodpovědné u nás i ve světě, aby přechod do běžného života byl odvážný i prozíravý a plný naděje, abychom nezapomínali na solidaritu, kterou mnozí z nás tak obětavě a nezištně projevili, a také abychom minimálně modlitbou stavěli hráz jakémukoliv zneužití této těžké situace kýmkoliv, a na jakémkoliv poli. 

    Už na počátku epidemie a pak i během ní se dala rozeznat u nás i ve světě na více rovinách řada kroků a snah této situace využít ve svůj zištný prospěch. A to jak na poli finančním, tak legislativním. Evropští biskupové proto nedávno  adresovali Evropské unii deklaraci, ve které upozorňují na tendenci dočasně omezovat základní práva, na nichž se zakládá Evropská unie a vyzývají, aby bylo prioritou “garantovat návrat těchto základních práv, jakmile to zdravotní situace dovolí”.

    Svou horlivost v době epidemie znásobili také potratoví aktivisté, kteří se snaží pod rouškou koronavirového opatření zavést domácí chemické potraty, což se už podařilo ve Velké Británii a v Irsku a usilují o to i v dalších zemích. Je možné proti těmto snahám, nebezpečnějším než sám virus, podepsat petici.

    Všichni teď stojíme nějak na začátku. A řada lidí bude začínat "úplně" od začátku. A to ať už díky ztrátě někoho blízkého či ekonomicky nevýhodné situaci pro podnikání nebo díky ztrátě zaměstnání a dalším nepříznivým okolnostem. Všichni nyní o to více budeme potřebovat modlitební podporu, a to i proto, abychom se nevrhli zpět do toho hektického způsobu života před epidemií, a zúročili vše, co nám doba nouzového stavu přinesla pozitivního. Modlitba je součástí duchovního boje, nepřítel podle slov apoštola Petra stále obchází (1Petr 5,8) a my potřebujeme s pomocí Ducha Svatého a pod Jeho vedením rozeznávat "znamení doby", tedy to, co nám, tady a teď říká Bůh skrze svého Ducha. Vytrvejme v tomto očekávání a vyprošování si Božího vedení. 

CESTA SVĚTLA

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Agendy OSN využívají pandemie k propagaci potratů

Co je nakažlivější

Dost alarmismu, pandemie není, dlouhodobé nošení roušky škodí – volají italští lékaři

Ambasador pro náboženskou svobodu varuje před zneužitím pandemie

Biskup Sherrington: Británii hrozí nejextrémnější potratová legislativa v Evropě

Nový Zéland zrušil právo na život nenarozených

Covid-19 nebyl v Česku příčinou úmrtí u 60 procent uváděných obětí

Italská vláda podává scestné počty úmrtnosti na Covid-19

Atentát na lidské emoce

Představitelé irských katolíků se ohradili proti zrušení bohoslužeb

Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků všem belgickým médiím a úřadům

Evropští biskupové naléhají na náboženskou svobodu za pandemie

Francouzští biskupové se ohradili proti plošnému limitování účastníků bohoslužeb

Jak bacil k daleko největšímu PR přišel

O “covidových” situacích a trojí životní samotě

Lék existuje...

Očkování dětí obecně...

Testujeme. Očkujeme! Zvítězíme?

Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru

Riziko vakcín  2, 3, 4,

Odborná skupina statistiků k epidemii COVID-19

Jak se počítají (a navyšují) počty nakažených

Vyvinul rychlé a levné PCR testy. Vládě je opakovaně nabízí. Není zájem

Arcibiskup Gallagher: Omezení lidských práv pouze v případě naprosté nutnosti

Petícia Za zrušenie obmedzení pri individuálnej pastoračnej službe

Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa včera v noci modlil exorcizmus za Slovensko

Francouzská učená společnost varuje před testováním z nosu

Rodičům ohledně testování dětí

Očkování? - vyjádření předních odborníků - věcně, bez hysterie

18 důvodů, proč si nenechám píchnout vakcínu proti covidu

Lidem na místě vpichu po covid vakcíně drží magnety

www.zdraveforum.cz

Můžete i umřít – Tečka!

Imunita a princip očkování

OČKOVÁNÍ?

Jak vypadá krev po covid-očkování

Očkování je experimentální a je toxické

Očkovanie detí - áno, či nie?

Odškodnění za bezpečné vakcíny

Cenzura na steroidech

Svědectví účastnice klinického testu covid vakcín, která utrpěla vážné poškození & Jak se manipuluje s klinickými testy

Za pět minut dvanáct - společné prohlášení lidí očkovaných i neočkovaných proti covid-19

Co se děje v USA...(veškerá podobnost je čistě náhodná...)

BURCUJÍCÍ SVĚDECTVÍ ČESKÉ LÉKAŘKY

DEKLARACE LÉKAŘŮ K NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ

Ústavní soud: informace o očkování je vysoce důvěrná

Než naočkujete své děti proti covidu

Lidé musí znát přínosy i rizika očkování

Srovnávání krve očkovaných a neočkovaných

Postup při uplatnění sekulární výhrady svědomí kvůli využití fetálních buněčných linií u povinného očkování proti nemoci covid-19

K PŘEČTENÍ A ZAMYŠLENÍ SLOUŽÍ POUZE VÝŠE UVEDENÉ ODKAZY NA ČLÁNKY. NEZNAMENÁ TO NIKTERAK, ŽE SOUHLASÍM SE VŠEMI INFORMACEMI A NÁZORY NA UVEDENÝCH STRÁNKÁCH.

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)