Střetly se v divném souboji život a smrt...

Milí přátelé,
prožíváme Svatý týden, a brzy budeme s Ježíšem procházet Jeho posvátné Třídení. Bude neobvyklé, ale reálné. Dění těchto dní a týdnů nám může o to více přiblížit dění těch prvních Velikonoc. Můžeme reálně zahlédnout Ježíše trpícího strachem, úzkostí, nespravedlností, útoky a potupou, i smrtelným zápasem. Můžeme vidět soucitné Veroniky, i Šimony z Cyreny. A také Jana, který s ženami a s Marií zůstával blízko až do konce. A také v sobě můžeme objevit třeba Petra sevřeného strachem nebo nezúčastněné vojáky. Velikonoční události a evangelijní události se stále opakují... A my Velikonoční svátky slavíme ne proto, abychom se rozněžnili nad trpícím Spasitelem, ale abychom Ho zahlédli kolem nás, možná i v sobě, včetně dalších biblických postav. A vše, co poznáme a zahlédneme, abychom Mu odevzdali a přijali Jeho dar nového života prýštící z Jeho probodeného Srdce. Kéž se to nám všem zase o něco lépe podaří. Požehnané Velikonoční svátky. Milí přátelé,
    Milí přátelé, 
prožíváme Svatý týden, a brzy budeme s Ježíšem procházet Jeho posvátné Třídení. Bude neobvyklé, ale reálné. Vždyť i ty první křesťanské Velikonoce byly pro učedníky neobvyklé a nečekané. Ale reálné.. Dění těchto dní a týdnů nám tedy může o to více přiblížit dění těch prvních Velikonoc. Můžeme reálně zahlédnout Ježíše trpícího strachem, úzkostí, nespravedlností, útoky a potupou, i smrtelným zápasem. Můžeme vidět soucitné Veroniky, i Šimony z Cyreny, Pilátovu ženu, i Piláta samotného. A také Jana, který s ženami a s Marií zůstával blízko až do konce. A dokonce i v sobě můžeme objevit třeba Petra sevřeného strachem nebo nezúčastněné vojáky. 
    Velikonoční události a vůbec všechny evangelijní události se stále opakují... A my Velikonoční svátky slavíme ne proto, abychom se rozněžnili nad trpícím Spasitelem, ale abychom Ho zahlédli kolem nás, možná i v sobě, včetně dalších biblických postav. A vše, co poznáme a zahlédneme, abychom Mu odevzdali k proměnění, a přijali Jeho dar nového života prýštící z Jeho probodeného Srdce. Kéž se to nám všem zase o něco lépe podaří. 
 
POŽEHNANÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ VÁM VŠEM. 
 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)