Světový den prarodičů a seniorů

    S vděčností vítám ustanovení 25.července za Světový den prarodičů a seniorů. Je to akcent, který naše "moderní" uspěchaná doba postrádá. Papež Benedikt XVI. řekl: „Modlitba seniorů může chránit svět, snad i účinněji než úsilí mnoha lidí". A papež František k tomu dodává: "Vaše modlitba je vzácným potenciálem: je plící, o který nesmí ani církev a ani svět přijít. Zejména v této době není vaše přímluva za svět a za církev zbytečná, naopak všem lidem ukazuje klidnou důvěru spočívající na neochvějném základě”. 
    Kéž se nám všem daří objevovat bohatství, které nám Pán v prarodičích a seniorech nabízí, i když je někdy hodně skryté. Prosme o to na přímluvu praotce Abraháma a jeho ženy Sáry, na přímluvu Mojžíše, svatého Simeona a Anny, a svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. 
 
Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021
 
Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!
Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.
Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.
Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.
Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.
Amen.
 
Foto: zdroj www.unsplash.com
V tento den také mohou získat plnomocné odpustky jak prarodiče a senioři, tak ti, kteří jim budou věnovat náležitou pozornost.SS vděčností vítám ustanovení Světového dne prarodičů a seniorů. Je to akcent, který naše "moderní" uspěchaná doba postrádá. Papež Benedikt XVI. napsal: „Modlitba seniorů může chránit svět, snad i účinněji než úsilí mnoha lidí. Vaše modlitba je vzácným potenciálem: je plící, o který nesmí ani církev a ani svět přijít" A papež František k tomu dodává: "Zejména v této době není vaše přímluva za svět a za církev zbytečná, naopak všem lidem ukazuje klidnou důvěru spočívající na neochvějném základě” 
V tento den také mohou získat plnomocné odpustky jak prarodiče a senioři, tak ti, kteří jim budou věnovat náležitou pozornost. vděčností vítám ustanovení Světového dne prarodičů a seniorů. Je to akcent, který naše "moderní" uspěchaná doba postrádá. Papež Benedikt XVI. napsal: „Modlitba seniorů může chránit svět, snad i účinněji než úsilí mnoha lidí. Vaše modlitba je vzácným potenciálem: je plící, o který nesmí ani církev a ani svět přijít" A papež František k tomu dodává: "Zejména v této době není vaše přímluva za svět a za církev zbytečná, naopak všem lidem ukazuje klidnou důvěru spočívající na neochvějném základě” 
V tento den také mohou získat plnomocné odpustky jak prarodiče a senioři, tak ti, kteří jim budou věnovat náležitou pozornost.

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)