Trojský kůň Istanbulské dohody

(Aktuality k tomuto tématu přikládám na konec článku)

   Nejvyšší představitelé křesťanských církví na Slovensku vydali společné prohlášení k tzv. Istanbulské úmluvě. Vyjadřují v ní znepokojení nad tím, co vše tato smlouva obsahuje. Pokládají ji za další krok prosazování genderové ideologie: „podporujeme úsilí o efektivní řešení problému domácího násilí. Zároveň vyhlašujeme, že mnohá vyjádření, která v této souvislosti nabízí tzv. Istanbulská úmluva, považujeme za projevy genderové ideologie“
    Istanbulskou úmluvou bývá nazývána „Úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“, přijatá Radou Evropy v roce 2011. Obsahuje však také opatření, která by vedla ke zmenšení vlivu rodičů na výchovu a k umožnění zasahování do jejich výchovy „vyškoleným pracovníkům“, kteří však nebudou spadat pod náš právní systém (tzv. Grevio). Zároveň by to byl přímý zásah do školství a vzdělávání mládeže podle taktovky „moudrých nahoře“. Toto opravdu chceme?

    Obraně před tímto nežádoucím vměšováním do svrchovanosti státu i rodiny je věnován web www.tradicniceskarodina.cz, kde se dočtete podrobnosti týkající se nebezpečí ratifikace této smlouvy. Rovněž čeští a moravští biskupové vydali společný list ke schvalování této Istanbulské úmluvy, ve kterém nesouhlasí s trendem, který se tato úmluva snaží nastolit. Proti úmluvě vystoupila také pravoslavná církev v Bulharsku, v Chorvatsku její schválení vyvolalo demonstrace tisíců lidí. Proti ratifikaci Istanbulské smlouvy se ostře staví také otec Marián Kufa.

    Jsem přesvědčen, že je potřebné podpořit úsilí všech těch, kteří si uvědomují nebezpečí, které ze schválení této úmluvy plyne, a zapojit se svým podpisem k petici, která tento nesouhlas vyjadřuje Parlamentu ČR, nebo podepsat petici určenou přímo Evropskému parlamentu. Nedovolme, aby tento rafinovaný útok na rodinu započal rozklad rodiny i společnosti v naší zemi.

AKTUALITY:

POZOR ZMĚNA! - zjistilo se, že petice iniciovaná občanskou iniciativou Tradiční česká rodina je špatně formulovaná a není adresovaná Parlamentu ČR, nýbrž vládě. Obě okolnosti způsobují, že nemá šanci přinést změnu. Proto byla nevládní organizací Středoevropská inspirace sestavena petice lepší, adresovaná právě Parlamentu ČR. Kdo jste tedy již podepsali tu předchozí petici, prosím, podepište i tuto novou a lepší. Její text i podpisové archy k vytištění jsou zde. A máte-li možnost, nechte podepsat svému okolí.

 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)