Udělejme si Křesťanský Halloween…

    Do každoroční slavnosti Všech svatých nám zbývá týden a zároveň s ním přichází také u nás stále více známý pohanský svátek Halloween. Reklamy na něj a nabídky kostýmů a dalších rekvizit plní internet i výkladní skříně už daleko dříve: smrtky, netopýři, čarodějnice, černé kočky, rozchechtané dýně. A také přichází různá křesťanská varování před účastí na tomto pohanském slavení, která mají své opodstatnění nejen proto, že se okultisté na tento svátek připravují už daleko dříve svoláváním temných sil na všechny, kdo se do toho zapojí. Ale také prostě proto, že řeč symbolů má svou sílu, a funguje zkrátka to, co napsal jeden moudrý člověk: „na co se díváme, to nás formuje“.

    Jako křesťané bychom však neměli zůstávat jen u negativního postoje a varování. Tento pohanský svátek přece vznikl právě díky naší slavnosti Všech svatých (jméno Halloween je vlastně zkratkou slovního spojení ALL HALLOW EVEN - „večer Všech svatých“). A tito svatí žili svůj život k oslavě Svatého svatých – Hospodina, jediného pravého Boha. Když se vědomě přidáváme k jejich oslavování Jediného Svatého v nebi, má to daleko větší moc, než všechny pohanské rituály. V jedné písni chval zpíváme: „před Boží svatostí ďábel pryč utíká“… a je to opravdu tak. Chvála a vděčnost při oslavování Hospodina vyhání duchovní temnoty. Místo pouhého varování před Halloweenem - udělejme si jako přípravu na naši slavnost „VEČER SVATÝCH!…“ Už dnes můžeme začít, a vyhradit si klidně jen 10 či 15 minut na to, abychom děkovali Pánu za vše dobré od Něho v tomto dni či týdnu, chválili Ho a klaněli se Mu. A zítra znovu, až do samotné slavnosti včetně… Křesťanský Halloween… A i na nás spočine Hospodinova sláva, a i my tím budeme posvěceni. A zase o trošku více tak naplníme biblickou výzvu: „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19,2) Svíčku si k tomu také klidně můžeme zapálit, ale dávat ji do dýně opravdu není třeba… :-) 

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)