Zjevení Páně

Život se zjevil, a my jsme (ho) viděli, Život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám.   

1Janův 1,2

Proto klekám na kolena před Otcem,

od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, (a prosím ho):

ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk,

aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce

byli schopni pochopit ‒ jako všichni křesťané ‒ celou tu šířku a délku, výšku i hloubku,

poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích (darů).  

Efesanům 3,14-19

 

Stále hlubší poznání Krista Vám i sobě přeje a vyprošuje 

P. Antonín Příkaský, OCarm.

3,14 Proto klekám na kolena před Otcem,
 
3,15 od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, (a prosím ho):
 
3,16 ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk,
 
3,17 aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce
 
3,18 byli schopni pochopit ‒ jako všichni křesťané ‒ celou tu šířku a délku, výšku i hloubku,
 
3,19 poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích (darů).

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)