Co se myslí pojmem DUCHOVNÍ BOJ

    Když apoštol Pavel vnímal, že se přiblížil konec jeho pozemského života, uděluje svým spolubratřím poslední rady a také souhrnně pohlíží na své předchozí úsilí: „Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval“ (2 Tim 7,6-7).
Zde své úsilí o naplnění Boží vůle a poslání svěřené mu Bohem nazývá „boj“.
    A na více místech v Písmu je pro duchovní úsilí a snahu užívána vojenská terminologie či taková, která používá termíny z prostředí zápasů či zápolení (Řím 7,23; Ef 6,10-20; 1Tim 1,18; 1Tim 6,12; 1Petr 2,11; Lk 22,44; 1Kor 15,32; 2Kor 10,3; Flp 1,27;atd..). Vypovídá to o tom, že duchovní život není jen nějakým doplňkem našeho života profánního, ale že jde často o náročné zápasy a boje, vyžadující hodně úsilí a zkrátka celého člověka.

    Duchovní boj je tedy boj o Boha a boj o svou křesťanskou identitu, boj o čisté srdce, o svobodu srdce, o pokoj v něm, o naplnění Božího záměru s mým životem. Dějiny křesťanské spirituality, zvláště dějiny mnišství, znají tento boj velmi dobře. Člověk se svou hříchem narušenou přirozeností musí na své cestě za Bohem čelit překážkám, které mu klade tělo (starý člověk v nás), svět a ďábel (jak se to modlíme i v modlitbě k andělu strážnému). A samozřejmě je součástí tohoto boje i odolávání úkladům zlých duchů, kteří se nás snaží v tomto úsilí zastavit.

    Je dobré a nutné se v tomto boji zaměřit především na Boha a na cestu, kterou nám ukazuje Jeho Syn Ježíš Kristus. A spolu s tím pak brát vážně i Ježíšova varování před úklady nepřítele naší spásy. Jeho činy přišel Kristus svým vykupitelským dílem - zvláště svou smrtí a zmrtvýchvstáním - zmařit (srv. 1 Jan 3,8).

Duchovní boj je tedy zároveň stálou snahou o bdělost a vytrvalost v následování Krista, jak jsme k tomu v Písmu mnohokráte vybízeni. A tyto stránky chtějí v bdělosti zvláště v oblastech, kde nám své padělky nabízí Boží i náš nepřítel - ďábel.

 CÍL PROJEKTU

    Tento projekt chce být pomocí zvláště těm, kdo se chtějí základně zorientovat v duchovním světě. A to možná právě proto, že s ním udělali nějakou zkušenost a neví si s ní rady. A to jak se světem dobra, tak se světem zla. Zvláště pak zde chci varovat před bludnými cestami, které člověka od Boha odvádí. Zároveň zde chci poskytnout jakousi pomoc pro první kroky na cestě k Bohu.

    Člověk je z podstaty bytostí tělesně duchovou. Jeho tělo je oživováno nehmotnou duší, vdechnutou Bohem. A duchovní život, život ve vztahu s Bohem, je tedy naší základní potřebou. Přemýšlíme o sobě, o smyslu svého života, o minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Zabýváme se abstraktními otázkami. Jsme víc než jen pohybující se shluk buněk. A jak někdo krásně vyjádřil: Nejsme zdaleka jen myslící bytosti, ale především bytosti cítící a vnímající. A také schopné lásky..

Jsme na cestě, a ta cesta vede do vztahů, a do věčnosti. Jen na nás záleží, jaká bude.

    Od sametové revoluce v r. 1989, kdy jsme se po létech komunistické totality, hlásající čirý materialismus, otevřeli předtím nedostupnému západnímu světu, nalezlo odezvu u duchovně vyprahlých lidí naší země množství pro nás nových tzv. "duchovních nauk". Ty sice nabízejí duchovní zkušenosti a zážitky, s Živým a Pravým Bohem však často nemají nic společného, a zavádějí hledajícího člověka na scestí. Často také používají náboženské a křesťanské pojmy, a ve svých "modlitbách" také jména Ježíše, Panny Marie, andělů a svatých. Nezřídka je náboženský synkretismus prodchnut také okultními praktikami. Lidé, hladoví po duchovních hodnotách, začali bez rozlišování sahat po všem "duchovním", co se nabízelo. Zároveň však církev, 40 let utlačovaná, omezovaná, hlídaná, odříznutá od církve světové, a ochuzená o mnoho svých velkých postav a osobností, nebyla schopná na novou situaci adekvátně reagovat, zorientovat se, nabídnout kriteria rozlišování, a poptávku po duchovním životě pokrýt.

    Projekt tedy chce být odpovědí na potřebu alespoň základních informací k duchovnímu rozlišování za pomoci Písma, tradice katolické církve a zkušeností ze služby uzdravení a osvobození. Zároveň také chce být jakýmsi rozcestníkem pro orientaci v této oblasti.

Abychom neztratili cestu, a našli Živého Boha.

JAK NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NAJÍT, CO HLEDÁM?

    Základní témata jsou uvedena v hlavní nabídce v levém sloupci. Tématická hesla jsou pak uvedena pod každou stránkou dole v sekci ŠTÍTKY. Také je možné zadat hledaný výraz do okénka VYHLEDÁVÁNÍ - na úvodní stránce. Zde také můžete sledovat nově přidaná témata či odkazy v sekci NOVĚ PŘIDÁNO. Pokud by Vám zde nějaké téma podstatně chybělo, můžete mi o tom dát vědět skrze KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

   Za patrona webu byl zvolen otec mnišství – svatý Antonín Veliký, egyptský poustevník, který ve svém dlouhém životě zasvěceném Bohu dobře poznal úklady Božího nepřítele a učil s ním bojovat i své žáky.

Autorem projektu je P. Antonín Příkaský, OCarm (katolický kněz, člen Řádu bratří Panny Marie Karmelské, který se řadu let věnuje modlitbě za vnitřní uzdravení a osvobození)

Karmelitánská řehole a její audioverze.

________________________________________________________________________

VYHLEDÁVÁNÍ         MAPA STRÁNEK

NOVĚ PŘIDÁNO + AKTUÁLNÍ DĚNÍ:   Montessori pedagogika,   Lék existuje...,   doporučené knihy,   očkování dětí,   COVID A SOUVISLOSTI,   Korunka ke svatému Michaelovi archandělu,   Milevský relikviář Ježíše Krista: Exkluzivní rozhovor s nálezci,   člověk,   Petícia Za zrušenie obmedzení pri individuálnej pastoračnej službe,   exorcismus za Slovensko,   manželství.cz,   Očkování? - vyjádření předních odborníků,   18 důvodů, proč si nenechám píchnout vakcínu proti covidu  Lidem na místě vpichu po covid vakcíně drží magnetywww.zdraveforum.cz,     Genderové přeměny - nebezpečný trend,   Můžete i umřít – Tečka!   The Social Dilemma - dokument o vlivu a nebezpečích sociálních sítí,   Imunita a princip očkováníOČKOVÁNÍ?,   Jak vypadá krev po covid-očkování,   Očkování je experimentální a je toxické,   Láska,   Očkovanie detí - áno, či nie?   Odškodnění za bezpečné vakcíny,    Cenzura na steroidech,   Svědectví účastnice klinického testu covid vakcín, která utrpěla vážné poškození & Jak se manipuluje s klinickými testy,   Za pět minut dvanáct - společné prohlášení lidí očkovaných i neočkovaných proti covid-19,   Co se děje v USA...(veškerá podobnost je čistě náhodná...)   BURCUJÍCÍ SVĚDECTVÍ ČESKÉ LÉKAŘKY,   DEKLARACE LÉKAŘŮ K NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ,   Ústavní soud: informace o očkování je vysoce důvěrná,   NADĚJE,   Než naočkujete své děti proti covidu,   Lidé musí znát přínosy i rizika očkování,   Srovnávání krve očkovaných a neočkovaných,   Postup při uplatnění sekulární výhrady svědomí kvůli využití fetálních buněčných linií u povinného očkování proti nemoci covid-19,   Ezoterika ma skoro zabila | Ježiš ma zachránil,    P. Elias Vella hovoří k českému a slovenskému národu o současné situaci týkající se koronaviru (24.3.2020),   Svedectvo bývalej čarodejnice, ktorá mala zmluvu s Diablom,    Dr. Robert Malone, vynálezce principu mRNA "vakcín" - Projev o vakcínách 23.1.2022,   Respekt k vakcíně od lékárníka,   Vlivní vědci chtěli smést ze stolu verzi úniku koronaviru z laboratoře,   Raniero Cantalamessa - ženaDůrazné varování lékaře ohledně mRNA vakcín - co se děje v těle,   Tečkované příběhy,  Radkin Honzák - Proč jsem proti homosexuálnímu "manželství",   Manifest vraha z Bratislavy ukazuje, že všechno je jinak,     „Žádné testy bezpečnosti nové vakcíny nebyly, a to je právě šílené“   Kvůli víře chtějí neziskové organizace diskriminovat právníka Kříže,   Nový Zéland: Úřady „unesly” dítě rodičům, aby na něm provedly lékařský zákrok,   Smrt jako sociální systém. Eutanazie se vymkla kontrole,   Evropská unie žene děti do jeslí. Nehorázné!,   Homilie arcibiskupa Jana Graubnera k 1050. výročí diecéze,   Náhradní mateřství je obchod s lidmi?   „Změna pohlaví mi zničila život, nechte děti na pokoji,“   Prohlášení zástupců českých církví k manželství,   Bývalá LGBT aktivistka lituje indoktrinace dětí genderovou ideologií,   Ranní modlitba ponoření do Kristovy Krve,   Vidíte duchy? Nemusíte být blázen...,   100 českých firem žádá Fialu: Nechte manželství pro muže a ženu,   Příběh Olivie Maurel narozené ze surogátního mateřství,   Dělohu si může pronajmout i pedofil,   

 

 

 

NENECHTE SI UJÍT NÁDHERNÝ SERIÁL "THE CHOSEN" (VYVOLENÍ)... (titulky se zapínají vpravo dole)

,
Petícia Za zrušenie obmedzení pri individuálnej pastoračnej službe

                                                                             

SVATÝ ANTONÍN VELIKÝ (EGYPTSKÝ)

google-site-verification: googlebbf9092844a707e1.html

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)