Co se myslí pojmem DUCHOVNÍ BOJ

    Když apoštol Pavel vnímal, že se přiblížil konec jeho pozemského života, uděluje poslední rady a také souhrnně pohlíží na své předchozí úsilí: „Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval“ (2 Tim 7,6-7).
Zde své úsilí o naplnění Boží vůle a poslání svěřené mu Bohem nazývá „boj“.
    A na více místech v Písmu je pro duchovní úsilí a snahu užívána vojenská terminologie či taková, která používá termíny z prostředí zápasů či zápolení (Řím 7,23; Ef 6,10-20; 1Tim 1,18; 1Tim 6,12; 1Petr 2,11; Lk 22,44; 1Kor 15,32; 2Kor 10,3; Flp 1,27;atd..). Vypovídá to o tom, že duchovní život není jen nějakým doplňkem našeho života profánního, ale že jde často o náročné zápasy a boje, vyžadující hodně úsilí a zkrátka celého člověka.

    Duchovní boj je tedy boj o Boha a boj o svou křesťanskou identitu, boj o čisté srdce, o svobodu srdce, o pokoj v něm, o naplnění Božího záměru s mým životem. Dějiny křesťanské spirituality, zvláště dějiny mnišství, znají tento boj velmi dobře. A samozřejmě je jeho součástí i boj proti úkladům zlých duchů, kteří se nás snaží v tomto úsilí zastavit; nicméně to není centrum celého duchovního boje. Člověk se svou hříchem narušenou přirozeností musí na své cestě za Bohem čelit překážkám, které mu klade tělo (starý člověk v nás), svět a ďábel, jak se to modlíme v modlitbě k andělu strážnému.
    Je dobré a nutné se v tomto boji zaměřit především na Boha a na cestu, kterou nám ukazuje Jeho Syn Ježíš Kristus. A spolu s tím pak brát vážně i Ježíšova varování před úklady nepřítele naší spásy. Jeho činy přišel Kristus svým vykupitelským dílem - zvláště svou smrtí a zmrtvýchvstáním - zmařit (srv. 1 Jan 3,8).

Duchovní boj je tedy zároveň stálou snahou o bdělost a vytrvalost v následování Krista, jak jsme k tomu v Písmu mnohokráte vybízeni.

Tyto stránky chtějí napomoci zvláště k bdělosti v oblastech, kde nám své padělky nabízí Boží i náš nepřítel - ďábel.

    Za patrona webu byl zvolen otec mnišství – svatý Antonín Veliký, egyptský poustevník, který ve svém dlouhém životě zasvěceném Bohu dobře poznal úklady Božího nepřítele a učil s ním bojovat i své žáky.

VYHLEDÁVÁNÍ                   MAPA STRÁNEK

NOVĚ PŘIDÁNO:   Montessori pedagogika,   Lék existuje...,   doporučené knihy,   očkování dětí,   COVID A SOUVISLOSTI,   Korunka ke svatému Michaelovi archandělu,   Milevský relikviář Ježíše Krista: Exkluzivní rozhovor s nálezci,   člověk,   Petícia Za zrušenie obmedzení pri individuálnej pastoračnej službe,   exorcismus za Slovensko,   manželství.cz,   Očkování? - vyjádření předních odborníků,   18 důvodů, proč si nenechám píchnout vakcínu proti covidu  Lidem na místě vpichu po covid vakcíně drží magnetywww.zdraveforum.cz,     Genderové přeměny - nebezpečný trend,   Můžete i umřít – Tečka!   The Social Dilemma - dokument o vlivu a nebezpečích sociálních sítí,   Imunita a princip očkování,   

,
Petícia Za zrušenie obmedzení pri individuálnej pastoračnej službe

                                                                             

SVATÝ ANTONÍN VELIKÝ (EGYPTSKÝ)

google-site-verification: googlebbf9092844a707e1.html

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)